ขอลางาน 4 วัน

Psmall

สวัสดีครับ

ผมขอลางาน 4 วัน

ไปล้างพิษตับที่เมืองกาญจน์ 

จะกลับวันที่ 12 ตุลา ครับ

พิพัฒน์