Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เข้าห้อง Reading Comprehension Test

  2readingROOM      

สวัสดีครับ

     ผมถามตัวเองว่า คนไทยเราต้องเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนจึงจะถือว่าพอ และผมก็ตอบตัวเองง่าย ๆ ว่า อยากจะอ่านอะไรก็อ่านรู้เรื่อง อยากจะพูดอะไรกับคนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษก็พอพูดได้ คือ เอาแค่อ่านรู้เรื่องและพูดรู้เรื่อง ไม่ต้องดีเลิศหรอก

     แต่แค่อ่านรู้เรื่องและพูดรู้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของง่ายนัก ผมเห็นข้าราชการระดับบริหารหลายคนจบมาจากเมืองนอก แต่พอมาทำงานก็ทิ้งภาษาอังกฤษโดยสิ้นเชิง  เมื่อข้าราชการชั้นผู้น้อยเสนอหนังสือขึ้นไปบางครั้งต้องแปลให้ทุกตัวอักษรเทียบไปกับต้นฉบับยังกะไม่เคยอ่านภาษาอังกฤษมาเลยในชีวิต นี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก แต่เป็นเพราะเขาไม่ชอบใช้สมองก้อนที่ทำงานเกี่ยวกับภาษา

     ผมไม่อยากให้เด็กไทยเอานิสัยของผู้ใหญ่ไทยที่ผมยกตัวอย่างนี้มาใช้   เพราะว่าถ้าเราฝึกใช้สมองก้อนนี้ที่ธรรมชาติให้มาเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับภาษา ในไม่ช้าสมองก้อนนี้ก็จะโตและแข็งแรง  และวิธีฝึกก็ไม่มีอะไรมาก คือ เจียดเวลาทุกวัน ให้กับการอ่าน, การฟัง อย่างละ 20 – 30 นาที ขอให้อ่านและฟัง โดยไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นหรือเตือน  ทำให้เป็นกิจวัตร ไม่ใช่เป็นแฟชั่น หรือเห่อตามเพื่อน

ในเว็บนี้ ผมได้ทำ ห้องอ่านหนังสือไว้ที่นี่

ห้องอ่านหนังสือ เว็บ e4thai.com

วันนี้ผมขอทำอีกห้องหนึ่ง ที่นี่

เข้าห้อง Reading Comprehension Test

     ขอชวนให้ท่านเข้าไปฝึกอ่าน  เลือกระดับ ง่าย – ยาก ตามที่เหมาะสมกับท่าน  อ่านทุกวัน ๆ ละอย่างน้อย 1 เรื่อง อ่านโดยไม่ต้องมีอารมณ์ คือ ขยันก็อ่าน – ขี้เกียจก็อ่าน  เมื่อฝึกอ่านไปได้สักพัก ท่านจะได้ทักษะในการอ่าน หรือ reading  skill มาเป็นคนรับไช้ประจำตัว, เป็นคนรับใช้ที่ไม่เกี่ยงงาน ไม่ว่าจะกำลังขยัน หรือ ขี้เกียจ เป็นคนรับใช้ที่ท่านฝึกมาด้วยตัวท่านเอง

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com