เข้าห้อง Reading Comprehension Test

  2readingROOM      

สวัสดีครับ

     ผมถามตัวเองว่า คนไทยเราต้องเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนจึงจะถือว่าพอ และผมก็ตอบตัวเองง่าย ๆ ว่า อยากจะอ่านอะไรก็อ่านรู้เรื่อง อยากจะพูดอะไรกับคนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษก็พอพูดได้ คือ เอาแค่อ่านรู้เรื่องและพูดรู้เรื่อง ไม่ต้องดีเลิศหรอก

     แต่แค่อ่านรู้เรื่องและพูดรู้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของง่ายนัก ผมเห็นข้าราชการระดับบริหารหลายคนจบมาจากเมืองนอก แต่พอมาทำงานก็ทิ้งภาษาอังกฤษโดยสิ้นเชิง  เมื่อข้าราชการชั้นผู้น้อยเสนอหนังสือขึ้นไปบางครั้งต้องแปลให้ทุกตัวอักษรเทียบไปกับต้นฉบับยังกะไม่เคยอ่านภาษาอังกฤษมาเลยในชีวิต นี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก แต่เป็นเพราะเขาไม่ชอบใช้สมองก้อนที่ทำงานเกี่ยวกับภาษา

     ผมไม่อยากให้เด็กไทยเอานิสัยของผู้ใหญ่ไทยที่ผมยกตัวอย่างนี้มาใช้   เพราะว่าถ้าเราฝึกใช้สมองก้อนนี้ที่ธรรมชาติให้มาเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับภาษา ในไม่ช้าสมองก้อนนี้ก็จะโตและแข็งแรง  และวิธีฝึกก็ไม่มีอะไรมาก คือ เจียดเวลาทุกวัน ให้กับการอ่าน, การฟัง อย่างละ 20 – 30 นาที ขอให้อ่านและฟัง โดยไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นหรือเตือน  ทำให้เป็นกิจวัตร ไม่ใช่เป็นแฟชั่น หรือเห่อตามเพื่อน

ในเว็บนี้ ผมได้ทำ ห้องอ่านหนังสือไว้ที่นี่

ห้องอ่านหนังสือ เว็บ e4thai.com

วันนี้ผมขอทำอีกห้องหนึ่ง ที่นี่

เข้าห้อง Reading Comprehension Test

     ขอชวนให้ท่านเข้าไปฝึกอ่าน  เลือกระดับ ง่าย – ยาก ตามที่เหมาะสมกับท่าน  อ่านทุกวัน ๆ ละอย่างน้อย 1 เรื่อง อ่านโดยไม่ต้องมีอารมณ์ คือ ขยันก็อ่าน – ขี้เกียจก็อ่าน  เมื่อฝึกอ่านไปได้สักพัก ท่านจะได้ทักษะในการอ่าน หรือ reading  skill มาเป็นคนรับไช้ประจำตัว, เป็นคนรับใช้ที่ไม่เกี่ยงงาน ไม่ว่าจะกำลังขยัน หรือ ขี้เกียจ เป็นคนรับใช้ที่ท่านฝึกมาด้วยตัวท่านเอง

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.