Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Home

คลิกอ่านคำชี้แจงตรงนี้ก่อนครับ

  

listen and read along  

 

 

 

 

 

 

 

 

           สวัสดีครับ

          การฝึกอ่านเพียงอย่างดียว  ช่วยให้เราได้หลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน คือ ได้ทั้งศัพท์, วลี, ลีลาหรือสไตล์ของภาษา,  idiom, แกรมมาร์, โครงสร้างประโยค  นี่ยังไม่รวมความรู้และความเพลิดเพลินซึ่งได้จากการอ่าน

          ส่วนการฝึกฟังก็ให้ทุกอย่างเหมือนการอ่าน เพียงต่างกันตรงที่ การอ่านใช้ตา ส่วนการฟังใช้หู

          เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีไฟล์ซึ่งให้เราฝึกอ่านและฝึกฟังไปพร้อม ๆ กันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  ทักษะที่เกิดขึ้นจากการฝึกเช่นนี้จะเยอะ ได้เร็ว และอยู่ทน  และเป็นทักษะที่ท่านสามารถหยิบฉวยไปใช้ได้ไม่ยากนักเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดหรือเขียน 

          ในการฝึก ท่านจะอ่านพร้อมฟัง, อ่านก่อนฟัง หรือฟังก่อนอ่าน หรือสลับไปสลับมา ก็เชิญทำได้ตามสะดวกใจ เพียงแต่ขอให้ท่านเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับท่าน คือ ไม่ยากเกินไปจนเข้าใจได้ยาก, ไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องออกแรง, ไม่ยาวเกินไปจนล้าก่อนจบ, ไม่สั้นเกินไปจนจบทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้สึกอะไรเลย

          และโชคดีจริง ๆ ครับ ผมได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ใจดีชาวเชียงใหม่ คือ คุณประเสริฐ พุทธคำ ส่งไฟล์ (pdf ฝังด้วย mp3) เป็น story เกือบ 2,000 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อเรื่องให้อ่าน และคลิกฟังเสียงอ่านได้ด้วย

          ผมขอขอบคุณและชื่นชมน้ำใจของคุณประเสริฐ พุทธคำเป็นอย่างยิ่ง  ผมรู้ว่างานนี้เหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่คนใจดีชอบทำแม้ไม่มีใครรู้จัก  อันที่จริงผมขอรูปของคุณประเสริฐมาลงให้ท่านผู้อ่านเห็นหน้า แต่คุณประเสริฐบอกว่าไม่ต้องหรอก ผมเลยไม่มีรูปคุณประเสริฐให้ท่านผู้อ่านดู ได้แต่ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

          ไฟล์ Story ทั้งหมดนี้เกือบ 2,000 เรื่อง นำมาจากเว็บ  www.rong-chang.com   มีทั้งหมด 11 ชุด แทบทุกเรื่องในทุกชุด ถ้าท่านฝึกกับเว็บขณะต่อเน็ตจะมี exercise ให้ทำท้ายเรื่อง มากบ้างน้อยบ้าง

          ลองคลิกอ่านและฟังตัวอย่างดูสักหน่อยก็ดีครับ  

วิธีใช้ไฟล์เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว

(1)คลิกเปิดไฟล์ Story PDF เรื่องที่ท่านต้องการอ่านpin

(2)ดับเบิ้ลคลิกที่รูปหมุด ที่หัวไฟล์

(3)จะมีหน้าต่างโปรแกรมเปิดไฟลเสียง เช่น Windows Media Player ผุดขึ้นมา

(4)ให้ท่าน minimize หน้าต่างนี้เพื่อจะได้ไม่บังไฟล์ข้อความใน PDF

หมายเหตุ: ถ้า OS ของ PC ของท่าน ต่าง version  คำแนะนำข้างล่างนี้ อาจต้องเปลี่ยนบ้าง

ถ้าท่านคลิกปุ่มเพื่อฟังเสียงในไฟล์ pdf ของ Story แต่ไม่มีเสียงอ่าน, ให้แก้ปัญหาดังนี้
ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Adobe Reader
      มันจะขึ้นข้อความว่า Some features have been disabled to avoid potential security risks. Only enable these features if you trust this document.
•ให้ท่านคลิก Options และคลิก Trust this document always.
ถ้าท่านเปิด pdf ด้วยโปรแกรม Foxit Readerผมเองใช้ตัวนี้ได้ดีครับ
•ให้ท่านคลิก Tools, คลิก Preferences...., คลิก Trust Manager, และคลิกเอาเครื่องหมาย √ หน้า Enable Safe Reading Mode ออกซะ

ตัวอย่างที่ 1:ง่ายมาก A Math Problem  หรือ He Is a Vampire

ตัวอย่างที่ 2: ยากขึ้น Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away

          แต่ Story เกือบ 2,000 เรื่องนี้ มีมากมายและหลากหลายพอที่ท่านจะใช้ฝึกฝน Listen & Listen ได้เต็มอิ่มเลยครับ

ขณะที่ท่านดาวน์โหลด(ไฟล์ละประมาณ 20 MB) ท่านจะฝึก อ่านและฟัง online กับลิงค์ที่ผมให้ไว้ก็เชิญได้ตามสะดวกครับ

 ==> คลิกกลับไปที่หน้าหลัก

 

อ่านภาษาอังกฤษโดยแบ่งวลีเป็นกลุ่ม ๆ (2)

==> คลิกย้อนกลับหน้าแรก

 e4thaisab

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30364293

 inmate

 

File photo

Healthy Prison Route giving inmates a path back to society

national February 18, 2019 01:00

By THE NATION

2,212 Viewed

25

AT THE AGE of 21, university student Peung found her life turned upside down after taking part-time jobs a few years ago.

 

“My friend recommended these jobs, saying that I would be paid between Bt1,000 and Bt2,000 a day,” says Peung (not her real name) from Ubon Ratchathani Prison. 

Surprised but tempted by the good pay, she agreed to take parcels to a post office for delivery. Less than a month later, while on her fourth assignment, she was arrested and charged with drug trafficking. 

“Inside the beautiful parcels was not soap [as I was told] but bars of marijuana,” Peung explains, trying to laugh off her past mistake but with tears welling in her eyes. 

With eight kilos of marijuana found in her possession, she was sentenced to nine years in jail. The court agreed to halve her term because of her confession. She appealed and the penalty was reduced further to four years. 

She has now been behind bars for seven months, with a long time still to go.

But thanks to the Healthy Prison Route at the Ubon jail, Peung has managed to cling on to her optimism and tried her best to learn lessons from her past. 

“Before going to bed, I reflect on what I have done. Eventually I saw clearly that I landed up in jail because I didn’t listen to my mum and wasn’t happy with what I had.” 

Peung admits her family was not financially poor and, even after her father’s death, she still received an allowance to cover her daily expenses and education. 

“But I overspent. I wanted to buy fitness courses to lose weight. I wanted new clothes to dress up,” she says. 

When she asked for more money, her mother – a teacher – complained. Fed up with nagging, Peung thought it would be a good idea to take part-time jobs like some of her friends, who seemed to enjoy a good income. 

“Had I learned to suppress my unreasonable desires and listened to my mum, I would still be sleeping in my air-conditioned bedroom at home,” she says. 

Peung has a straightforward message for other youngsters like her: never ignore the good wishes and guidance of your parents. 

Like many of her fellow inmates, Peung says she had learnt a lesson and is determined to stay on the right side of the law. 

“After completing my time in jail, I hope I get the opportunities to return to a normal life. I want to sell vintage clothes and perhaps teach yoga.” 

Every day, Peung practises yoga behind bars and believes her skills will have developed by the time she walks out a free woman. 

“Yoga is good for both physical health and for the mind,” she says. “Yoga has given me a new life. I am calmer, more patient and more optimistic.” 

The Healthy Prison Route concept, which focuses on building a caring community at correctional facilities, has now been implemented at the Ratchaburi, Udon Thani and Ubon Ratchathani prisons. 

The concept seeks to ensure inmates enjoy physical and emotional well-being, and can return to the society as “quality citizens”. 

 

 

=

 

 

อ่านภาษาอังกฤษโดยแบ่งวลีเป็นกลุ่ม ๆ

==> คลิกย้อนกลับหน้าแรก

 e4thaisab

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30364293

 inmate

 

File photo

Healthy Prison Route giving inmates a path back to society

national February 18, 2019 01:00

By THE NATION

2,212 Viewed

25

AT THE AGE of 21, /  university student Peung /found her life turned upside down /after taking part-time jobs /a few years ago. /

 

“My friend recommended these jobs, / saying that I would be paid /between Bt1,000 and Bt2,000 a day,” /says Peung (not her real name) /from Ubon Ratchathani Prison. 

Surprised but tempted / by the good pay, /she agreed to take parcels /to a post office for delivery. /Less than a month later, /while on her fourth assignment, she was arrested and charged with drug trafficking. /

“Inside the beautiful parcels / was not soap [as I was told] but bars of marijuana,” /Peung explains, trying to laugh off her past mistake /but with tears welling in her eyes. /

With eight kilos of marijuana / found in her possession, she was sentenced to nine years in jail. The court agreed to halve her term /because of her confession. /She appealed /and the penalty was reduced further to four years. /

She has now been behind bars for seven months, /with a long time still to go. /

But thanks to the Healthy Prison Route at the Ubon jail, Peung has managed /to cling on to her optimism /and tried her best to learn lessons from her past. /

“Before going to bed, / I reflect on what I have done./ Eventually I saw clearly that / I landed up in jail because I didn’t listen to my mum /and wasn’t happy with what I had.” /

Peung admits her family was not financially poor and, even after her father’s death, / she still received an allowance to cover her daily expenses and education. /

“But I overspent. I wanted to buy fitness courses to lose weight. I wanted new clothes /to dress up,” /she says. /

When she asked for more money, / her mother – a teacher – complained./ Fed up with nagging, /Peung thought it would be a good idea to take part-time jobs / like some of her friends, /who seemed to enjoy a good income. /

“Had I learned to suppress my unreasonable desires and listened to my mum, I would still be sleeping in my air-conditioned bedroom at home,” she says. /

Peung has a straightforward message for other youngsters like her: never ignore the good wishes and guidance of your parents. /

Like many of her fellow inmates, Peung says she had learnt a lesson and is determined to stay on the right side of the law. /

“After completing my time in jail, I hope I get the opportunities to return to a normal life. I want to sell vintage clothes and perhaps teach yoga.” /

Every day, Peung practises yoga behind bars and believes her skills will have developed by the time she walks out a free woman. /

“Yoga is good for both physical health and for the mind,” she says. “Yoga has given me a new life. I am calmer, more patient and more optimistic.” /

The Healthy Prison Route concept, which focuses on building a caring community at correctional facilities, has now been implemented at the Ratchaburi, Udon Thani and Ubon Ratchathani prisons. /

The concept seeks to ensure inmates enjoy physical and emotional well-being, and can return to the society as “quality citizens”. /

 

 

=

 

ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - อ. อดัม

 

 1. เกรงใจพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 2. สมน้ำหน้า สมควรได้รับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 3. ว่าแล้วเชียว พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 4. เอาที่คุณสบายใจ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร - AjarnAdam
 5. มีพิรุธ น่าสงสัย โดดเรียน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 6. น้อยใจ งอน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 7. ขี้เก๊ก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 8. บ้าอำนาจ บ้า คลั่งไคล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 9. เอาอยู่ จัดการ รับมือ ควบคุม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 10. ติเพื่อก่อ ติชม วิจารณ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 11. แก่แดด ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ ทำตัวเป็นเด็ก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 12. ทำใจ ตัดใจ หักห้ามใจ ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร - AjarnAdam
 13. ตอบตามตำรา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 14. เจ้ากี้เจ้าการ ชอบบังคับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 15. หูฝาด หูแว่ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร mis- ใช้อย่างไร - AjarnAdam
 16. ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 17. มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 18. อย่ามโน กุเรื่อง คิดไปเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 19. ปอดแหก ป๊อด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 20. เราเลิกคุยกันดีกว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, Perhaps แปลว่าอะไร, Heading ...
 21. ถ่ายรูปขึ้นกล้อง ตัวจริง ตัวเป็นๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 22. ช่วงนี้ พักหลังนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 23. เรื่องมาก เยอะ เลือกมาก จู้จี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 24. เกลียดสิ่งใด ได้สิ่งนั้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, มักจะ ภาษา ... - AjarnAdam
 25. อย่าเหมารวม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Stereotype แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร
 26. ด่วนสรุป สันนิษฐาน สรุปเอาเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 27. โมโหหิว !!! ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??? - AjarnAdam
 28. ตบหัวแล้วลูบหลัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 29. หักมุม พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 30. เบี้ยวนัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??? - AjarnAdam
 31. ทวงบุญคุณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร On The Other Hand กับ In Other ...
 32. ใจสปอร์ต เลี้ยง น้ำใจนักกีฬา เต็มใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 33. ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ อย่าดูถูก ให้เกียรติ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam
 34. เด็กเส้น มีเส้นมีสาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - AjarnAdam

....

" การบ้าน " จาก " ครู " พิพัฒน์ " (ยังเขียนไม่เสร็จครับ)

       มีบางท่านให้เกียรติเรียกผมเป็นครู ผมไ่ม่กล้ารับเพราะรู้สึกว่าเป็นงานหนักทำยาก แต่มาคิดว่าถ้าผมสามารถเป็นครู ผมก็จะให้การบ้านต่อไปนี้กับคนที่เข้าห้องเรียน online เพื่อเรียนภาษาอังกฤษกับผม

วิชา Reading

วิชา Vocabulary

วิชา Grammar

วิชา Listening

วิชา Speaking

วิชา Writing

 

“คำตรงข้าม” 300 คู่ ตั้งแต่ A-Z พร้อมคำแปลไทย (Test)

 e4thaisab

ไฮไล์คอลัมน์ต่อจากคำศัพท์ เพื่อดูคำแปลเป็นภาษาไทย

A

A

absent – present

ไม่อยู่ - อยู่

abundant – scarce

มากมาย - ขาดแคลน

accept – decline, refuse

ยอมรับ - ปฏิเสธ

accurate – inaccurate

ถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง

admit – deny

ยอมรับ - ปฏิเสธ

advantage – disadvantage

ข้อได้เปรียบ - ข้อเสียเปรียบ

against – for

ต่อต้าน - สนับสนุน

agree – disagree

เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย

alive – dead

ยังมีชีวิต - ตายแล้ว

all – none, nothing

ทั้งหมด - ไม่มีเลย,ไม่มีอะไร

ally – enemy

พันธมิตร - ศัตรู

always – never

เสมอ - ไม่เคย

ancient – modern

สมัยโบราณ - สมัยใหม่

answer – question

ตอบ - ถาม

antonym – synonym

คำตรงกันข้าม - คำพ้องความหมาย

apart – together

แยกกัน - อยู่ด้วยกัน

appear – disappear, vanish

ปรากฏ - หายไป

approve – disapprove

อนุมัติ - ไม่อนุมัติ

arrive – depart

มาถึง - ออกเดินทาง

artificial – natural

ของทำเทียม - ของเป็นธรรมชาติ

ascend – descend

ขึ้น - ลง

attic – cellar

ห้องใต้หลังคา - ห้องใต้ดิน

attractive – repulsive

น่าสนใจ - น่ารังเกียจ

awake – asleep

ตื่น - หลับ

B

B

backward – forward

ย้อนกลับ - ไปข้างหน้า

bad – good

เลว - ดี

beautiful – ugly

สวย - น่าเกลียด

before – after

ก่อน - หลัง

begin – end

เริ่มต้น - สิ้นสุด

below – above

ด้านล่าง - ด้านบน

bent – straight

โค้งงอ - ตรง

best – worst

ดีที่สุด - แย่ที่สุด

better – worse, worst

ดีกว่า - แย่กว่า, แย่ที่สุด

big – little, small

ใหญ่ - เล็ก,น้อย

bitter – sweet

ขม - หวาน

black – white

ดำ - ขาว

blame – praise

ตำหนิ - สรรเสริญ

bless – curse

อวยพร - สาป

bold – meek, timid

กล้าหาญ - ขี้อาย

borrow – lend

ขอยืม - ให้ยืม

bottom – top

ด้านล่าง - ด้านบน

bound – unbound, free

ผูกไว้ - ไม่ได้ผูก, เป็นอิสระ

boundless – limited

ไม่มีที่สิ้นสุด - จำกัด

boy – girl

เด็กชาย  - เด็กหญิง

brave – cowardly

กล้าหาญ - ขี้ขลาด

bright – dim, dull

สว่าง - สลัว,หมองคล้ำ

brighten – fade

จ้าขึ้น - จางลง

broad – narrow

กว้าง - แคบ

build – destroy

สร้าง - ทำลาย

C

C

calm – windy

สงบ - ​​ลมแรง

can – cannot, can’t

สามารถ - ไม่สามารถ

capable – incapable

มีความสามารถ - ไม่สามารถ

captive – free

ถูกจับตัว - เป็นอิสระ

careful – careless

ระมัดระวัง - ประมาท

cheap – expensive

ถูก - แพง

cheerful – sad, discouraged, dreary

ร่าเริง - เศร้าใจ,ท้อแท้,น่าเบื่อ

clear – cloudy, opaque

ฟ้าโล่ง,โปร่ง  - มีเมฆครึ้ม,ทึบ

clever – stupid

ฉลาด - โง่

clockwise – counterclockwise

ตามเข็มนาฬิกา - ทวนเข็มนาฬิกา

close – far, distant

ใกล้ - ห่าง,ไกล

closed – ajar, open

ปิด - แง้ม, เปิด

clumsy – graceful

เงอะงะ - สง่างาม

cold – hot

เย็น - ร้อน

combine – separate

รวม - แยก

come – go

มา - ไป

comfort – discomfort

ความสะดวกสบาย - ความไม่สะดวกสบาย

common – rare

สามัญ - หายาก

compulsory – voluntary

บังคับ - สมัครใจ

conceal – reveal

ปกปิด - เปิดเผย

contract – expand

หดตัว - ขยาย

cool – warm

เย็น - อุ่น

correct – incorrect, wrong

ถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง,ผิด

courage – cowardice

ความกล้าหาญ - ความขี้ขลาด

courteous – discourteous, rude

สุภาพ - ไม่สุภาพ,หยาบคาย

create – destroy

สร้างสรรค์ - ทำลาย

crooked – straight

คดเคี้ยว - ตรง

cruel – kind

โหดร้าย - ใจดี

D

D

dangerous – safe

อันตราย - ปลอดภัย

dark – light

มืด - สว่าง

day – night

วัน - คืน

daytime – nighttime

เวลากลางวัน - เวลากลางคืน

dead – alive

ตาย - มีชีวิตอยู่

decline – accept, increase

ปฏิเสธ,น้อยลง - ยอมรับ,เพิ่มขึ้น

decrease – increase

ลดลง - เพิ่มขึ้น

deep – shallow

ลึก - ตื้น

definite – indefinite

แน่นอน - ไม่แน่นอน

demand – supply

อุปสงค์,ต้องการ - อุปทาน,จัดให้

despair – hope

สิ้นหวัง - มุ่งหวัง

dim – bright

สลัว - สดใส

disappear – appear

หายไป - ปรากฏ

discourage – encourage

ทำให้ท้อแท้ - ทำให้มีกำลังใจ

diseased – healthy

เป็นโรค - มีสุขภาพดี

down – up

ลง - ขึ้น

downwards – upwards

ลงล่าง - ขึ้นบน

dreary – cheerful

น่าเบื่อ - ร่าเริง

dry – moist, wet

แห้ง - ชุ่มชื้น,เปียก

dull – bright, shiny

ทึม,ทึบ - สว่าง,สดใส

dusk – dawn

พลบค่ำ - รุ่งอรุณ

E

E

early – late

เนิ่น ๆ,แต่เช้า - สาย

east – west

ทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก

easy – hard, difficult

ง่าย - ยาก

empty – full

ว่างเปล่า - เต็ม

encourage – discourage

ทำให้มีกำลังใจ - ทำให้ท้อแท้ 

end – begin, start

สิ้นสุด - เริ่มต้น

enter – exit

เข้า - ออก

even – odd

(เลข)คู่ - (เลข)คี่

expand – contract

ขยาย - หดตัว

export – import

ส่งออก - นำเข้า

exterior – interior

ส่วนนอก - ส่วนใน

external – internal

อยู่ข้างนอก - อยู่ข้างใน

F

F

fade – brighten

จาง - สว่างขึ้น

fail – succeed

ล้มเหลว - ประสบความสำเร็จ

false – true

ผิด - ถูก

famous – unknown

มีชื่อเสียง - ไม่เป็นที่รู้จัก

far – near

ใกล้ - ไกล

fast – slow

เร็ว - ช้า

fat – thin

อ้วน - ผอม

feeble – strong, powerful

อ่อนแอ - แข็งแรง,มีพลัง

few – many

น้อย - มาก 

find – lose

พบ - ทำหาย

first – last

ครั้งแรก - ครั้งสุดท้าย

float – sink

ลอย - จม

fold – unfold

พับ - คลี่

foolish – wise

โง่ - ฉลาด

for – against

สนับสนุน  - ต้าน

fore – aft

ไปทางหัวเรือ - ไปทางท้ายเรือ

forget – remember

ลืม - จำ

fortunate – unfortunate

โชคดี - โชคร้าย

found – lost

พบ - สูญหาย

free – bound, captive

เป็นอิสระ - ผูกมัด, ถูกจับ

frequent – seldom

บ่อยครั้ง - นาน ๆ ครั้ง

fresh – stale

สด,ใหม่ - เก่า,ค้าง

friend – enemy

เพื่อน - ศัตรู

full – empty

เต็ม - ว่างเปล่า

G

G

generous – stingy

เผื่อแผ่ - ตระหนี่

gentle – rough

อ่อนโยน - หยาบ

get – give

รับ - ให้

giant – tiny, small, dwarf

ใหญ่,ยักษ์ - เล็ก,น้อย

girl – boy

เด็กหญิง - เด็กชาย

give – receive, take

ให้ - รับ

glad – sad, sorry

ดีใจ - เศร้า,เสียใจ

gloomy – cheerful

มืดมน - ร่าเริง

go – stop

ไป - หยุด

good – bad, evil

ดี - ชั่ว,เลว,ร้าย

grant – refuse

อนุญาต - ปฏิเสธ

great – tiny, small, unimportant

ใหญ่ - เล็ก,น้อย,ไม่สำคัญ

grow – shrink

เติบโต - หดตัว

guest – host

แขก - เจ้าของบ้าน

guilty – innocent

มีความผิด - ไม่ผิดตามข้อกล่าวหา

H

H

happy – sad

มีความสุข - เศร้า

hard – easy

ยาก - ง่าย

hard – soft

แข็ง - นุ่ม

harmful – harmless

เป็นอันตราย - ไม่เป็นอันตราย

harsh – mild

รุนแรง - อ่อน

hate – love

เกลียด - รัก

the haves – the have-nots

คนร่ำรวย - คนยากไร้

healthy – diseased, ill, sick

มีสุขภาพดี - ป่วย,เป็นโรค

heaven – hell

สวรรค์  - นรก

heavy – light

หนัก - เบา

help – hinder

ช่วย - ขัดขวาง

here – there

ที่นี่ - ที่นั่น

hero – coward

คนกล้า - คนขี้ขลาด

high – low

สูง - ต่ำ

hill – valley

เนินเขา - หุบเขา

hinder – help

ขัดขวาง - ช่วย

honest – dishonest

ซื่อสัตย์ - ขี้โกง

horizontal – vertical

แนวนอน - แนวตั้ง

hot – cold

ร้อน - เย็น

humble – proud

อ่อนน้อมถ่อมตน - หลงตัวเอง

I

I

ill – healthy, well

ป่วย - สุขภาพดี

immense – tiny, small

ใหญ่โต - เล็กน้อย

important – trivial

สำคัญ - ไม่สำคัญ

in – out

เข้า - ออก

include – exclude

รวมถึง - ไม่รวม

increase – decrease

เพิ่มขึ้น - ลดลง

inferior – superior

ด้อยกว่า - ดีกว่า

inhale – exhale

หายใจเข้า - หายใจออก

inner – outer

ภายใน - ภายนอก

inside – outside

ข้างใน - ข้างนอก

intelligent – stupid, unintelligent

ฉลาด - โง่

intentional – accidental

โดยตั้งใจ -  โดยบังเอิญ

interesting – boring

น่าสนใจ - น่าเบื่อ

interesting – dull, uninteresting

น่าสนใจ - ไม่น่าสนใจ

interior – exterior

ภายใน - ภายนอก

internal – external

อยู่ข้างใน - อยู่ข้างนอก 

J

J

join – separate

เข้าร่วม - แยกกัน

junior – senior

ผู้น้อย - ผู้ใหญ่

just – unjust

ยุติธรรม - ไม่ยุติธรรม

justice – injustice

ความยุติธรรม - ความอยุติธรรม

K

K

knowledge – ignorance

ความรู้ - ความไม่รู้

known – unknown

เป็นที่รู้จัก - ไม่เป็นที่รู้จัก

L

L

landlord – tenant

เจ้าของที่ - คนเช่าที่

large – small

ใหญ่ - เล็ก

last – first

สุดท้าย - แรก

laugh – cry

หัวเราะ - ร้องไห้

lawful – unlawful, illegal

ถูกกฎหมาย - ผิดกฎหมาย

lazy – industrious

ขี้เกียจ - ขยัน

leader – follower

ผู้นำ - ผู้ตาม

left – right

ซ้าย - ขวา

lend -borrow

ให้ยืม - ขอยืม

lengthen – shorten

ทำให้ยาว - ทำให้สั้น

lenient – strict

ผ่อนปรน - เข้มงวด

less – more

น้อยกว่า - มากกว่า

light – dark, heavy

สว่าง,เบา  - มืด,หนัก

like – dislike, hate

ชอบ - ไม่ชอบ,เกลียด

likely – unlikely

เป็นไปได้ - ไม่น่าเป็นไปได้

limited – boundless

จำกัด - ไม่มีที่สิ้นสุด

little – big

เล็ก - ใหญ่

long – short

ยาว - สั้น

loose – tight

หลวม - แน่น

lose – find

ทำหาย  - พบ

loss – win

ความพ่ายแพ้ - ความมีชัย

loud – quiet

ดัง - เงียบ

love – hate

รัก - เกลียด

low – high

ต่ำ - สูง

loyal – disloyal

ซื่อสัตย์ - ทรยศ

M

M

mad – sane

บ้า - มีสติดี

major – minor

หลัก - รอง

many – few

หลาย - น้อย

mature – immature

เป็นผู้ใหญ่แล้ว - ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะ

maximum – minimum

สูงสุด - ต่ำสุด

melt – freeze

หลอมละลาย - แข็งตัว

merry – sad

ร่าเริง - เศร้า

messy – neat

ยุ่งเหยิง - เรียบร้อย

minor – major

รอง - หลัก;  น้อย - ใหญ่

minority – majority

ส่วนน้อย - ส่วนใหญ่

miser – spendthrift

คนขี้เหนียว - คนสุรุ่ยสุร่าย

misunderstand – understand

เข้าใจผิด - เข้าใจ(ถูก)

more – less

มากขึ้น - น้อยลง

N

N

nadir – zenith

สถานการณ์ร้ายสุด - จุดสำเร็จสูงสุด

narrow – wide

แคบ - กว้าง

near – far, distant

ใกล้ - ไกล,ห่าง

neat – messy, untidy

เรียบร้อย - ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ

never – always

ไม่เคย - สม่ำเสมอ

new – old

ใหม่ - เก่า

night – day

คืน - วัน

nighttime – daytime

ตอนกลางคืน - ตอนกลางวัน

no – yes

ไม่ - ใช่

noisy – quiet

ดังอึกทึก - เงียบสงบ

none – some

ไม่มีเลย - มีบ้าง

north – south

เหนือ - ใต้

O

O

obedient – disobedient

เชื่อฟัง - ไม่เชื่อฟัง

odd – even

คี่ - คู่

offer – refuse

เสนอให้ - ปฏิเสธ

old – new

เก่า - ใหม่

old – young

แก่ - หนุ่ม/สาว

on – off

เปิด - ปิด

open – closed, shut

เปิด - ปิด

opposite- same, similar

ตรงกันข้าม - เหมือนกัน,คล้าย ๆ กัน

optimist – pessimist

คนมองโลกในแง่ดี - คนมองโลกในแง่ร้าย

out – in

ออก - เข้า

outer – inner

ภายนอก - ด้านใน

over – under

ข้างบน - ข้างใต้

P

P

past – present

อดีต  - ปัจจุบัน

patient – impatient

ใจเย็น  - ใจร้อน

peace – war

สันติภาพ - สงคราม

permanent – temporary

ถาวร - ชั่วคราว

plentiful – scarce

อุดมสมบูรณ์ - ขาดแคลน

plural – singular

พหูพจน์ - เอกพจน์

poetry – prose

ร้อยกรอง - ร้อยแก้ว

polite – rude, impolite

สุภาพ - หยาบคาย,ไม่สุภาพ

possible – impossible

เป็นไปได้ - เป็นไปไม่ได้

poverty – wealth, riches

ความยากจน - ความร่ำรวย

powerful – weak

มีพลัง - อ่อนแอ

pretty – ugly

น่ารัก - น่าเกลียด

private – public

เป็นเรื่องส่วนตัว - เป็นเรื่องสาธารณะ

prudent – imprudent

รอบคอบ - ไม่รอบคอบ

pure – impure, contaminated

บริสุทธิ์ - ไม่บริสุทธิ์,ปนเปื้อน

push – pull

ดัน - ดึง

Q

Q

qualified – unqualified

มีคุณสมบัติ - ขาดคุณสมบัติ

question – answer

คำถาม -  คำตอบ

quiet – loud, noisy

เงียบ - ดัง, อึกทึก

R

R

raise – lower

เพิ่ม - ลด

rapid – slow

เร็ว - ช้า

rare – common

หายาก - มีทั่วไป

real – fake

จริง   -ปลอม

regular – irregular

สม่ำเสมอ - ไม่สม่ำเสมอ

rich – poor

รวย - จน

right – left, wrong

ขวา, ถูก  - ซ้าย, ผิด

right-side-up – upside-down

หัวตั้งขึ้น -   กลับเอาหัวลง

rough – smooth

มีผิวหยาบขรุขระ - มีผิวเรียบ

rude – courteous

หยาบคาย - สุภาพ

S

S

safe – unsafe

ปลอดภัย - ไม่ปลอดภัย

same – opposite

เหมือนกัน - ตรงข้าม

satisfactory – unsatisfactory

เป็นที่น่าพอใจ - ไม่เป็นที่น่าพอใจ

scatter – collect

กระจาย - รวบรวม

second-hand – new

มือสอง - ของใหม่

secure – insecure

ปลอดภัย - ไม่ปลอดภัย

separate – join, together

แยกกัน - เข้าร่วม,ด้วยกัน

serious – trivial

ร้ายแรง - เล็กน้อย

shallow – deep

ตื้น - ลึก

shrink – grow

หด - ขยาย

sick – healthy

ป่วย - สุขภาพดี

simple – complex, hard

ง่าย - ซับซ้อน,ยาก

singular – plural

เอกพจน์ - พหูพจน์

sink – float

จม - ลอย

slim – fat, thick

ผอม - อ้วน,หนา

slow – fast

ช้า - เร็ว

sober – drunk

ไม่เมา - เมา

soft – hard

นุ่ม - แข็ง

some – none

มีบ้าง - ไม่มีเลย

sorrow – joy

ความโศก - ความสุข

sour – sweet

เปรี้ยว - หวาน

sow -reap

หว่าน - เก็บเกี่ยว

start – finish

เริ่มต้น - จบสิ้น

stop – go

หยุด - ไป

straight – crooked

ตรง - คดเคี้ยว

strict – lenient

เคร่งครัด - ผ่อนปรน

strong – weak

แข็งแรง - อ่อนแอ

success – failure

ความสำเร็จ - ความล้มเหลว

sunny – cloudy

แดดจ้า - เมฆมาก

sweet – sour

หวาน - เปรี้ยว

synonym – antonym

คำพ้องความหมาย - คำความหมายตรงข้าม

T

T

take – give

รับ - ให้

tall – short

สูง - เตี้ย

tame – wild

เชื่อง - ไม่เชื่อง

them – us

พวกเขา - พวกเรา

there – here

ที่นั่น  - ที่นี่

thick – thin

หนา - บาง

tight – loose, slack

แน่น - หลวม,หย่อน

tiny – big, huge

เล็ก - ใหญ่

together – apart

อยู่ด้วยกัน - แยก

top – bottom

บน - ล่าง

tough – easy, tender

ยาก,เหนียว - ง่าย,นุ่ม

transparent – opaque

โปร่งใส - ทึบแสง

true – false

ถูก - ผิด

truth – falsehood, lie, untruth

ความจริง - ความเท็จ

U

U

under – over

ใต้ -  เหนือ

unfold – fold

คลี่  - พับ

unknown – known

ไม่เป็นที่รู้จัก - เป็นที่รู้จัก

unqualified – qualified

ขาดคุณสมบัติ - มีคุณสมบัติ

unsafe – safe

ไม่ปลอดภัย - ปลอดภัย

up – down

ขึ้น - ลง

upside-down – right-side-up

กลับเอาหัวลง - หัวตั้งขึ้น 

upstairs – downstairs

ชั้นบน - ชั้นล่าง

us – them

พวกเรา - พวกเขา

useful – useless

มีประโยชน์ - ไร้ประโยชน์

V

V

vacant – occupied

ว่าง -  มีคนใช้/อาศัย

vanish – appear

หายตัวไป - ปรากฏ

vast – tiny

กว้างใหญ่ - เล็ก

victory – defeat

ชัยชนะ - ความพ่ายแพ้

virtue – vice

คุณธรรม - ความชั่วร้าย

visible – invisible

มองเห็นได้ - มองไม่เห็น

voluntary – compulsory

สมัครใจ - บังคับ

W

W

war – peace

สงคราม - สันติภาพ

wax – wane

มากขึ้น - น้อยลง

weak – strong

อ่อนแอ - แข็งแรง

wet – dry

เปียก - แห้ง

white – black

ขาว - ดำ

wide – narrow

กว้าง - แคบ

win – lose

แพ้ - ชนะ

wisdom – folly, stupidity

ปัญญา - ความโง่เขลา

within – outside

ภายใน - ภายนอก

wrong – right

ผิด - ถูกต้อง

Y

Y

yes – no

ใช่ - ไม่ใช่

yin – yang

หยิน - หยาง

young – old

หนุ่ม/สาว - แก่เฒ่า

Z

Z

zenith – nadir

จุดสำเร็จสูงสุด - สถานการณ์ร้ายสุด 

zip – unzip

ปิดซิป -  เปิดซิป

 

550 คู่ คำศัพท์ ความหมายตรงกันข้าม (Test)

 e4thaisab


 รวมศัพท์ 550 คู่ ที่มีความหมายตรงกันข้าม (อังกฤษ แปลไทย)

 ไฮไล์คอลัมน์ต่อจากคำศัพท์ เพื่อดูคำแปลเป็นภาษาไทย

Word

 

Opposite

 

A

about

โดยประมาณ

exactly

อย่างแน่นอน

above

ข้างบน

below

ด้านล่าง

absence

การไม่มี,การหายไป

presence

การมีอยู่

abundance

ความอุดมสมบูรณ์

lack

ความขาดแคลน

to accept

ยอมรับ

to refuse

ปฏิเสธ

accidental

โดยบังเอิญ

intentional

โดยเจตนา

active

กระตือรือร้น

lazy

เกียจคร้าน

to add

บวก

to subtract

ลบ

to admit

ยอมรับ

to deny

ปฏิเสธ

adult

ผู้ใหญ่

child

เด็ก

advanced

ก้าวหน้า

elementary

เบื้องต้น

affirmative

ซึ่งยืนยัน

negative

ซึ่งปฏิเสธ

afraid

กลัว

brave

กล้า 

after

หลัง

before

ก่อน

against

(v+)คัดค้าน

for

(v+)สนุบสนุน

alike

คล้าย

different

ต่าง

alive

มีชีวิตอยู่

dead

ตาย

all

ทั้งหมด

none

ไม่มีเลย

always

สม่ำเสมอ

never

ไม่เคย

ancient

โบราณ

modern

สมัยใหม่

to agree

ยอมรับ

to refuse, to argue

ปฏิเสธ, โต้แย้ง

to allow

อนุญาต

to forbid

ห้าม

already

แล้ว

not yet

ยังไม่ได้

amateur

สมัครเล่น

professional

มืออาชีพ

to amuse

ทำให้เพลิดเพลิน

to bore

ทำให้เบื่อหน่าย

angel

เทวดา

devil

ปีศาจ

animal

สัตว์

human

มนุษย์

to annoy

ทำให้รำคาญ

to satisfy

ทำให้พอใจ

to answer

ตอบ

to ask

ถาม

answer

คำตอบ

question

คำถาม

antonym

คำความหมายตรงข้าม

synonym

คำความหมายเหมือน

apart

แยกต่างหาก

together

ร่วมกัน

approximately

โดยประมาณ

exactly

อย่างแน่นอน

to argue

โต้แย้ง

to agree

เห็นด้วย 

to arrest

 จับกุม

to free, to set free

 ปล่อยให้เป็นอิสระ

arrival

การมาถึง

departure

การออกเดินทาง

to arrive

มาถึง

to depart, to leave

ออกจาก

artificial

ของทำเทียม

natural

ของตามธรรมชาติ

to ask

ถาม

to answer

ตอบ

asleep

กำลังหลับ

awake

ตื่นอยู่

to attack

โจมตี

to defend

ป้องกัน(ตัว)

attack

การโจมตี

defence, protection

การป้องกัน, การป้องกัน

attic

ห้องเพดาน

cellar

ห้องใต้ดิน

autumn

ฤดูใบไม้ร่วง

spring

ฤดูใบไม้ผลิ

awful

น่ากลัว

delicious, nice, pleasant

อร่อย,น่ารัก,น่าพอใจ

B

B

B

back

ข้างหลัง

in front of

ข้างหน้า

background

ฉากหลัง

foreground

ฉากข้างหน้า

backward

ย้อนกลับ

forward

ไปข้างหน้า

bad

เลว

good

ดี

bad luck

เคราะห์ร้าย

fortune, good luck

โชคลาภ,โชคดี

beauty

ความงาม

ugliness

ความอัปลักษณ์

before

ก่อน

after

หลัง

to begin

เริ่มต้น

to end, to stop, to finish

หยุด

beginning

การเริ่มต้น

end, ending

การสิ้นสุด

behind

หลัง

in front of

ตรงหน้า

below

ด้านล่าง

above

ข้างบน

best

ดีที่สุด

worst

เลวที่สุด

better

ดีกว่า

worse

เลวกว่า

beautiful

สวยงาม

ugly

น่าเกลียด

big

ใหญ่

small, little

เล็ก  

birth

กำเนิด

death

ความตาย

bitter

ขม

sweet

หวาน

black

สีดำ

white

ขาว

blunt

ทื่อ

sharp

คม

body

ร่างกาย

soul

จิตวิญญาณ

to bore

ทำให้เบื่อ

to amuse 

ทำให้ขบขัน

boring

น่าเบื่อ

exciting, interesting

น่าตื่นเต้น,น่าสนใจ

to borrow

ขอยืม

to lend

ให้ยืม

bottom

ก้น

top

ด้านบน

boy

เด็กผู้ชาย

girl

เด็กผู้หญิง

brave

กล้าหาญ

cowardly, afraid

ขี้ขลาด,กลัว

to break

ทำให้แตกหัก

to mend, to fix

ซ่อม, แก้ไข

broad

กว้าง

narrow

แคบ

brother

พี่/น้องชาย

sister

พี่/น้องสาว

to build

สร้าง

to destroy

ทำลาย

to buy

ซื้อ

to sell

ขาย

C

C

C

calm

อารมณ์สงบ

excited

ตื่นเต้น

careful

ระมัดระวัง

careless

ประมาท

to catch

จับ

to miss, to throw

จับพลาด,โยนออกไป

ceiling

เพดาน

floor

พื้น

cellar

ห้องใต้ดิน

attic

ห้องเพดาน

centre

ศูนย์กลาง

outskirts, suburb

ชานเมือง

certainly

อย่างแน่นอน

probably

อาจเป็นไปได้

changeable

เปลี่ยนแปลงง่าย

constant

คงที่

cheap

ถูก

expensive

แพง

child

เด็ก

adult, grown-up

ผู้ใหญ่

children

เด็ก ๆ

parents

พ่อแม่

clean

สะอาด

dirty

สกปรก

clear

(ท้องฟ้า)ปลอดโปร่ง

cloudy

มีเมฆมาก

clever

ฉลาด

stupid

โง่

to close

ปิด

to open

เปิด

closed

ปิดอยู่

open

เปิดอยู่

cloudy

มีเมฆมาก

clear, sunny, bright

(ท้องฟ่า)ปลอดโปร่ง,แดดจ้า

cold (adjective)

เย็น (คำคุณศัพท์)

hot

ร้อน

cold (noun)

ความเย็น (คำนาม)

heat

ความร้อน

to come

มา

to go

ไป

comedy

ละครตลก

 tragedy

ละครเศร้า,โศกนาฏกรรม

complicated

ซับซ้อน

simple

เรียบง่าย

compliment

คำชมเชย

insult

คำดูถูก

compulsory

โดยบังคับ

voluntary

โดยสมัครใจ

to connect

เชื่อมต่อ

to separate

แยกออกจากกัน

consonant

พยัญชนะ

vowel

สระ

constant

คงที่

changeable

เปลี่ยนแปลงง่าย

construction

การก่อสร้าง

destruction

การทำลาย

to continue

ดำเนินต่อ

to interrupt

หยุดชะงัก

cool

เย็น

warm

อุ่น

correct

ถูกต้อง

false, wrong

ผิด

courage

ความกล้าหาญ

fear

ความหวาดกลัว

courageous

กล้าหาญ

cowardly

ขี้ขลาด

cowardly

อย่างขี้ขลาด

brave, courageous

กล้าหาญ

to create

สร้างสรรค์

to destroy

ทำลาย

cruel

โหดร้าย

human, kind

ใจดี

 

humane

มีมนุษยธรรม

to cry 

ร้องไห้ 

to laugh

หัวเราะ

D

D

 D

D

to damage

ทำให้เกิดความเสียหาย

to repair

ซ่อมแซม

danger

อันตราย

security, safety

ความมั่นคง,ความปลอดภัย

dangerous

เป็นอันตราย

safe

ปลอดภัย

dark

มืด

light

สว่าง

daughter

ลูกสาว

son

ลูกชาย

dawn

รุ่งอรุณ

dusk

พลบค่ำ

day

วัน

night

คืน

dead

ตาย

alive

มีชีวิตอยู่

death

ความตาย

birth, life

การเกิด,ชีวิต

deep

ลึก

shallow

ตื้น

defeat

ความพ่ายแพ้

victory

ชัยชนะ

defence

การป้องกัน

attack

การโจมตี

to defend

ป้องกัน

to attack

โจมตี

delicious

อร่อย

awful

รสแย่มาก

to deny

ปฏิเสธ

to admit

ยอมรับ

to depart

ออกจาก

to arrive

มาถึง

departure

การออกเดินทาง

arrival

การมาถึง

desperate

หมดหวัง

hopeful

มีความหวัง

to destroy

ทำลาย

to build, to create, to form

สร้าง,สร้างสรรค์

destruction

การทำลาย

construction

การก่อสร้าง

devil

ปีศาจ

angel

เทวดา

dictatorship

อำนาจเผด็จการ

republic

สาธารณรัฐ

to die

ตาย

to live

มีชีวิตอยู่

different

แตกต่าง

alike, equal, the same

คล้าย,เท่า,เหมือน

difficult

ยาก

easy

ง่าย

dirty

สกปรก

clean

สะอาด

disease

โรค

health

สุขภาพ

distant

ไกล

near

ใกล้

to divide

แบ่ง

to unite

รวมกัน

division

การแบ่งแยก

unity

การรวมเป็นหนึ่ง,เอกภาพ

to divorce

หย่า

to marry

แต่งงาน

divorce

การหย่าร้าง

marriage, wedding

การแต่งงาน,พิธีแต่งงาน

divorced

หย่าแล้ว

married

แต่งงานแล้ว

domestic

ภายในประเทศ

foreign

ต่างประเทศ

down

ลง

up

ขึ้น

downstairs

ชั้นล่าง

upstairs

ชั้นบน

dry

แห้ง

humid, wet

ชื้น,เปียก

dull

น่าเบื่อ

interesting

น่าสนใจ

dusk

พลบค่ำ

dawn

รุ่งอรุณ

E

E

 E

E

early

ก่อนเวลาที่กำหนด

late

ช้ากว่ากำหนด

east

ทิศตะวันออก

west

ทิศตะวันตก

easy

ง่าย

difficult, hard

ยาก

elementary

ระดับเบื้องต้น

advanced

ระดับก้าวหน้า

to emigrate

ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ

to immigrate

ย้ายถิ่นเข้าประเทศ 

emigration

การย้ายถิ่นออกนอกประเทศ

immigration

การย้ายถิ่นเข้าประเทศ 

empty

ว่างเปล่า

full

เต็ม

to end

สิ้นสุด

to begin

เริ่มต้น

end

จุดสิ้นสุด

beginning

จุดเริ่มต้น

ending

การสิ้นสุด

beginning

การเริ่มต้น

enemy

ศัตรู

friend

เพื่อน,มิตร

to enjoy

เพลิดเพลินกับ

to hate

เกลียดชัง

to enter

เข้าสู่

to leave

ออกจาก

entrance

ทางเข้า

exit

ทางออก

equal

เท่ากัน

different

ต่างกัน

even

(เลข)คู่

odd

(เลข)คี่

evening

ตอนเย็น

morning

ตอนเช้า

everybody

ทุกคน

nobody

ไม่มีใคร

everything

ทุกอย่าง

nothing

(การ)ไม่มีสักอย่าง

exactly

โดยแน่นอน

about, approximately

โดยประมาณ

excited

ตื่นเต้น

calm

ใจสงบ

exciting

น่าตื่นเต้น

boring

น่าเบื่อ

to exclude

ไม่รวมถึง

to include

รวมถึง

exit

ทางออก

entrance

ทางเข้า

expensive

แพง

cheap

ถูก

export

ส่งออก

import

นำเข้า

exposure

การเปิดรับภัย/รับความเสี่ยง

shelter

การปกป้อง

extreme

สุดโต่ง

moderate

ปานกลาง

F

F

 F

F

to fail

ล้มเหลว,(สอบ)ตก

to succeed, to pass

สำเร็จ,(สอบ)ผ่าน

failure

ความล้มเหลว

success

ความสำเร็จ

false 

ผิด

correct, true

ถูกต้อง,เป็นจริง

far

ไกล

near

ใกล้

fast

รวดเร็ว

slow

ช้า

fat

อ้วน

slim, thin

ผอม,บาง

fear

ความกลัว

courage

ความกล้าหาญ

female

หญิง

male

ชาย

few

น้อย

many

มาก

final

สุดท้าย

first

(ครั้ง/อัน/คน/สิ่ง) แรก

to find

พบ

to lose

ทำหาย

to finish

เสร็จสิ้น

to begin

เริ่มต้น

finish

เสร็จสิ้น

start

เริ่มต้น

first

(ครั้ง/อัน/คน/สิ่ง) แรก

final, last

สุดท้าย,ล่าสุด

to fix

นำหลายชิ้นที่แตกมารวมกัน

to break

ทำแตก(เป็นชิ้นๆ)

flat

แบนราบ

hilly

เป็นเนิน

floor

พื้น 

ceiling

เพดาน

to follow

ตาม

to lead

นำ 

to forbid

ห้าม

to allow, to let, to permit

อนุญาต

for

(v+)สนุบสนุน

against

(v+)คัดค้าน

foreground

ฉากข้างหน้า

background

ฉากหลัง

foreign

ต่างประเทศ

domestic

ภายในประเทศ

foreigner

คนต่างชาติ

native

คนเกิดในประเทศ

to forget

ลืม

to remember

จำ

to form

ก่อรูป

to destroy

ทำลาย

fortune

โชคลาภ

bad luck

เคราะห์ร้าย

forward

ไปข้างหน้า

backward

ย้อนหลัง

to free

ปล่อยเป็นอิสระ

to arrest

จับกุม

to freeze

เย็นจนแข็ง

to melt

หลอมละลาย

frequently

บ่อย ๆ

occasionally

เป็นบางครั้งบางคราว

fresh

สด

old/stale

เก่า / ค้าง / ไม่สด

friend

เพื่อน

enemy

ศัตรู

front

ด้านหน้า

rear

ด้านหลัง

in front of

ข้างหน้า

back, behind

ข้างหลัง

full

เต็ม

empty

ว่างเปล่า

funny

ตลก

serious

จริงจัง/น่ากลัว/น่าตกใจ

future

อนาคต

past, present

อดีต, ปัจจุบัน

G

G

 G

G

general

ทั่วไป

particular, special

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,พิเศษ

generous

ใจกว้าง

mean

ขี้เหนียว

gentle

อ่อนโยน

violent, rough, strict

รุนแรง,หยาบ,เข้มงวด

gentleman

สุภาพบุรุษ

lady

สุภาพสตรี

giant

ใหญ่มาก

tiny, very little, small

จิ๋ว,เล็ก,น้อย

girl

เด็กหญิง

boy

เด็กชาย

to give

ให้

to take

รับ

to go

ไป

to come, to stop

มา,หยุด

good

ดี

bad

เลว

good luck

โชคดี

bad luck

เคราะห์ร้าย

grown-up

ผู้ใหญ่

child

เด็ก

guest

แขก

host

เจ้าของบ้าน

guilty

รู้สึกผิด / มีความผิด

innocent

บริสุทธิ์

H

H

 H

H

happiness

ความสุข

sadness

ความโศกเศร้า

happy

สุข 

sad

โศก,เศร้า

handsome

หล่อ

ugly

น่าเกลียด

hard

ยาก / แข็ง

easy, soft

ง่าย, นุ่ม

to harvest

เก็บเกี่ยว

to plant

ปลูก

to hate

เกลียดชัง

to enjoy, to like, to love

เพลิดเพลินกับ,ชอบ,รัก

health

สุขภาพ

disease, illness

โรค,การเจ็บป่วย

healthy

แข็งแรง

ill, sick

ป่วยป่วย

heat

สุขภาพดี

cold

เจ็บป่วย

heaven

สวรรค์

hell

ความเย็น

heavy

หนัก

light

แสง

hell

นรก

heaven

เบา

here

ที่นี่

there

สวรรค์

high

สูง

deep

ลึก

hilly

เป็นเนิน

flat

แบนราบ

to hit

ตี

to miss

พลาด(เป้า)

hopeful

มีความหวัง

desperate, hopeless

หมดทางเลือก, หมดหวัง

hopeless

สิ้นหวัง

hopeful

มีความหวัง

horizontal

แนวนอน

vertical

แนวตั้ง

host

เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน

guest, visitor

แขกผู้มาเยือน

hot

ร้อน

cold

เย็น

huge

ใหญ่

tiny

จิ๋ว

human

เป็นมนุษย์

animal

อย่างสัตว์

humane

มีมนุษยธรรม

cruel

โหดร้าย

humid

ชื้น

dry

แห้ง

hungry

หิว(อาหาร)

thirsty

กระหาย(น้ำ)

husband

สามี

wife

ภรรยา

I

 I

 I

 I

in front of

ข้างหน้า

back, behind

ข้างหลัง

to ignore

เมิน,มองข้าม

to notice

รับรู้,มองเห็น

ill

ป่วย

healty, well

สบายดี

to immigrate

ย้ายถิ่นเข้าประเทศ 

to emigrate

ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ

immigration

การย้ายถิ่นเข้าประเทศ 

emigration

การย้ายถิ่นออกนอกประเทศ

import

นำเข้า

export

ส่งออก

in

ใน

out

นอก

to include

รวมถึง

to exclude

ไม่รวมถึง

to increase

เพิ่มขึ้น

to reduce

ลดลง

innocent

บริสุทธิ์

guilty

รู้สึกผิด/มีความผิด 

inside

ข้างใน

outside

ข้างนอก

insult

ดูถูก

compliment

ชมเชย,ยกย่อง

intelligent

ฉลาด

silly, stupid

โง่

intentional

โดยเจตนา

accidental

โดยบังเอิญ

to interest

ทำให้สนใจ

to bore

ทำให้เบื่อหน่าย

interesting

น่าสนใจ

boring, dull

น่าเบื่อหน่าย

to interrupt

ขัดจังหวะ

to continue

ทำต่อ

J

J

 J

J

junior

อาวุโสน้อย,รุ่นน้อง

senior

อาวุโสสูง,รุ่นพี่

K

K

 K

K

kind

อ่อนโยน,ใจดี

cruel

โหดร้าย

L

L

 L

L

lack

ความขาดแคลน

abundance, plenty

ความอุดมสมบูรณ์

lady

สุภาพสตรี

gentleman

สุภาพบุรุษ

to land

(เครื่องบิน)ลงจอด

to take off

(เครื่องบิน)บินขึ้น

land

พื้นดิน

water

พื้นน้ำ

large

ใหญ่

small

เล็ก

last

สุดท้าย

first

ครั้งแรก

late

สาย (หลังเวลาที่กำหนด)

early

เนิ่น (ก่อนเวลาที่กำหนด)

to laugh

ที่จะหัวเราะ

to cry

ที่จะร้องไห้

lazy

ขี้กียจ

active, busy

ขยัน(ทำงานไม่หยุด)

to lead

นำ

to follow

ตาม

to learn

เรียน

to teach

สอน

to leave

ออกจาก

to arrive, to enter

มาถึง,เข้าไป

left

ซ้าย

right

ขวา

to lend

ให้ยืม

to borrow

ขอยืม

less

น้อยกว่า

more

มากกว่า

to let

ยอมให้ทำ,อนุญาต

to forbid

ห้าม

to lie

นอนอยู่

to stand

ยืน

life

ชีวิต

death

ความตาย

light

สว่าง, เบา

dark, heavy

มืด, หนัก

to like

ชอบ

to hate

เกลียดชัง

liquid

ของเหลว

solid

ของแข็ง

little

เล็ก

big, large

ใหญ่

little

น้อย

much

มาก

to live

มีชีวิตอยู่

to die

ตาย

long

ยาว

short

สั้น

to lose

ทำหาย, แพ้

to find, to win

พบ, ชนะ

loser

ผู้แพ้

winner

ผู้ชนะ

loud

ดัง

quiet

ค่อย

to love

รัก

to hate

เกลียดชัง

lovely

น่ารัก

terrible

น่ากลัว

low

ต่ำ

high

สูง

to lower

ลดลง

to raise

เพิ่มขึ้น

bad luck

เคราะห์ร้าย

good luck

โชคดี

M

M

 M

M

major

ส่วนใหญ่

minor

เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,เป็นรอง

male

ชาย

female

หญิง

man

ผู้ชาย

woman

ผู้หญิง

many

มาก

few, some

น้อย,บ้าง

marriage

การแต่งงาน

divorce

การหย่าร้าง

married

แต่งงานแล้ว

divorced, single

หย่าแล้ว,เป็นโสด

to marry

แต่งงาน

to divorce

หย่า

master

เจ้านาย

servant

คนรับใช้

maximum

มากสุด

minimum

น้อยสุด

mean

ขี้เหนียว

generous

ใจกว้าง

to melt

หลอมละลาย

to freeze

เย็นจนแข็ง

men

ผู้ชาย

women

ผู้หญิง

to mend

ซ่อม

to break

ทำแตก

mess

ความยุ่งเหยิง

order

ระเบียบ

midnight

เที่ยงคืน

noon

เที่ยงวัน

minimum

น้อยสุด

maximum

มากสุด

minor

เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,เป็นรอง

major

สำคัญ,ส่วนใหญ่

to miss

(ตี)พลาด, (ขึ้นรถ)ไม่ทัน

to hit, to catch

(ตี)ถูกเป้า, (ขึ้นรถ)ทัน

moderate

ปานกลาง

extreme

สุดโต่ง

modern

ทันสมัย

ancient, old

โบราณ,เก่า

monarchy

การปกคีรองโดยกษัตริย์

republic

สาธารณรัฐ

moon

ดวงจันทร์

sun

ดวงอาทิตย์

more

มากกว่า

less

น้อยกว่า

morning

ตอนเช้า

evening

ตอนเย็น

mountain

ภูเขา

valley

หุบเขา

much

มาก

little

น้อย

N

 N

 N

 N

narrow

แคบ

broad, wide

กว้าง

nasty

น่ารังเกียจ

nice, pleasant

น่ารัก,น่าพอใจ

native

คนที่เกิดในประเทศ

foreigner, stranger

ชาวต่างประเทศ,คนแปลกหน้า,

natural

ของธรรมชาติ

artificial

ของทำเทียม

near

ใกล้

distant, far

ห่าง,ไกล

negative

ซึ่งปฏิเสธ

affirmative

ซึ่งยืนยัน

nephew

หลานชาย

niece

หลานสาว

never

ไม่เคย

always

สม่ำเสมอ

new

ใหม่

ancient, old

โบราณ,เก่า

nice

ดี,น่ารัก

awful, nasty

แย่มาก,น่ารังเกียจ

niece

หลานสาว

nephew

หลานชาย

night

คืน

day

วัน

no

ไม่

yes

ใช่

nobody

ไม่มีใครเลย

everybody

ทุกคน

noisy

เสียงดัง

quiet, silent

เงียบ

noon

เที่ยงวัน

midnight

เที่ยงคืน

none of

ไม่มีเลย

a lot of

มีมาก

normal

ปกติ

strange

แปลก

north

เหนือ

south

ใต้

not yet

ยังไม่ได้

already

แล้ว

nothing

ไม่มีอะไรสักอย่าง

everything

ทุกอย่าง

to notice

รับรู้,มองเห็น

to ignore

เมิน,มองข้าม

now

ขณะนี้

then

ขณะนั้น

O

O

 O

O

occasionally

เป็นบางครั้งบางคราว

frequently

บ่อย ๆ 

occupied

(เช่นห้องน้ำ) มีคนใช้อยู่

vacant

(เช่นห้องน้ำ) ไม่มีคนใช้

odd

(เลข)คี่

even

(เลข)คู่

off

(เช่น สวิชต์ไฟ) ปิด

on

(เช่น สวิชต์ไฟ) เปิด

often

บ่อย 

seldom, sometimes

นาน ๆ ครั้ง, บางครั้ง

old

เก่า, แก่

modern, new, young

ที่ทันสมัย​​, ใหม่, หนุ่ม/สาว

on

(เช่น สวิชต์ไฟ) เปิด

off

(เช่น สวิชต์ไฟ) ปิด

to open

เปิด

to close, to shut

ปิด

open

เปิดอยู่

closed, shut

ปิดอยู่

opponent

คู่แข่ง

supporter

ผู้สนับสนุน

order

ระเบียบ

mess

ความยุ่งเหยิง

ordinary

ธรรมดาสามัญ

special

พิเศษ

other

อื่น ๆ

same

เดียวกัน

out

นอก

in

ใน

outside

ข้างนอก

inside

ข้างใน

outskirts

นอกเมือง

centre

ใจกลางเมือง

over

ข้างบน

under

ข้างล่าง

P

P

 P

P

parents

พ่อแม่

children

ลูก ๆ

part

ส่วนหนึ่ง

whole

ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งชิ้น

partial

เป็นบางส่วน

total

ทั้งหมด

particular

โดยเฉพาะ

general

ทั่วไป

to pass

(เช่นการสอบ) ผ่าน

to fail

(เช่นการสอบ) ตก

past

อดีต

future, present

อนาคต,ปัจจุบัน

peace

สันติภาพ

war

สงคราม

to permit

อนญาต

to forbid

ห้าม

to plant

ปลูก

to harvest

เก็บเกี่ยว

plenty

ความอุดมสมบูรณ์

lack

ความขาดแคลน

pleasant

น่าพอใจ

awful

น่าชัง,น่าเกลียด

polite

สุภาพ

rude

หยาบ

poor

ยากจน

rich, wealthy

ร่ำรวย

poverty

ความยากจน

wealth

ความร่ำรวย

powerful

มีอำนาจ

weak

อ่อนแอ

presence

การมีอยู่

absence

การไม่มี,การหายไป

present

ปัจจุบัน

past, future

อดีต,อนาคต

pretty

น่าเกลียด

ugly

น่าเกลียด

private

ส่วนตัว

public

ส่วนรวม,สาธารณะ

probably

อาจจะ

certainly

แน่นอน

professional

มืออาชีพ

amateur

มือสมัครเล่น

to protect

ป้องกัน

to attack

โจมตี

protection

การป้องกัน

attack

การโจมตี

public

ส่วนรวม,สาธารณะ

private

ส่วนตัว

to pull

ดึง

to push

ผลัก

pupil

นักเรียน

teacher

ครู

to push

ผลัก

to pull

ดึง

Q

Q

 Q

Q

question

คำถาม

answer

คำตอบ

quick

เร็ว

slow

ช้า

quiet

เงียบ

loud, noisy

ดัง

R

R

 R

R

to raise

ยกขึ้น

to lower

ลดลง

rainy

ฝนตก

sunny

แดดออก(จ้า)

rear

ด้านหลัง

front

ด้านหน้า

to receive

ได้รับ

to send

ส่งไป

to reduce

ลดลง

to increase

เพิ่มขึ้น

to refuse

ปฏิเสธ

to agree, to accept

เห็นด้วย,ยอมรับ

regret

ความเสียใจ

satisfaction

ความพอใจ

to remember

จำ

to forget

ลืม

to repair

ซ่อมแซม

to damage

ทำให้เสียหาย

to reply

ตอบ

to ask

ถาม

reply

การตอบ

question

การถาม,คำถาม

republic

สาธารณรัฐ

dictatorship, monarchy

การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองโดยกษัตริย์

to rest

พักผ่อน

to work

ทำงาน

rich

รวย

poor

จน

right

ขวา,ถูก

left, wrong

ซ้าย,ผิด

to rise

เคลื่อนตัวขึ้น

to sink

จมลงไป

rough

หยาบ,ขรุขระ,กระด้าง

gentle, smooth, soft

อ่อนโยน,เรียบ,นุ่ม

rude

หยาบ

polite

สุภาพ

rural

ชนบท

urban

ในเมือง

S

S

 S

S

sad

โศก,เศร้า

happy

เป็นสุข

sadness

ความโศกเศร้า

happiness

ความสุข

safe

ปลอดภัย

dangerous

เป็นอันตราย

safety

ความปลอดภัย

danger

อันตราย

salt

เกลือ

sugar

น้ำตาล

(the) same

เหมือนกัน,เดียวกัน

different, the other

แตกต่าง,อันอื่น 

satisfaction

ความพอใจ

regret

ความเสียใจ

to satisfy

ทำให้พอใจ

to annoy

ทำให้รำคาญ,รบกวน

to save

เก็บไว้

to spend, to waste

ใช้จ่าย, เสียไป

to scream

กรีดร้อง

to whisper

กระซิบ

security

ความปลอดภัย

danger

อันตราย

seldom

นาน ๆ ครั้ง

often

บ่อย  

to sell

ขาย

to buy

ซื้อ

to send

ส่งไป

to receive, to save

ได้รับ,เก็บไว้

to sit

นั่ง

to stand

ยืน

senior

อาวุโสสูง,รุ่นพี่

junior

อาวุโสน้อย,รุ่นน้อง

to separate

แยก

to connect, to unite

เชื่อมต่อ,รวมกัน

serious

จริงจัง

funny

น่าขบขัน

servant

คนรับใช้

master

เจ้านาย

to set free

ปล่อยให้เป็นอิสระ

to arrest

จับกุม

shallow

ตื้น

deep

ลึก

sharp

คม

blunt

ทื่อ

shelter

การปกป้อง

exposure

การเปิดรับภัย/รับความเสี่ยง

short

สั้น,เตี้ย

long, tall

ยาว,สูง

to shout

ตะโกน

to whisper

กระซิบ

to shut

ปิด

to open

เปิด

sick

ป่วย

healthy

สุขภาพดี

silent

เงียบ

noisy

เสียงดัง

silly

โง่

intelligent

ฉลาด

simple

เรียบง่าย

complicated

ซับซ้อน

to sink

จมลงไป

to rise

เคลื่อนตัวขึ้นสูง

single

เป็นโสด

married

แต่งงานแล้ว

sister

พี่/น้อง สาว

brother

พี่/น้อง ชาย

slim

ผอม

fat

อ้วน

slow

ช้า

fast, quick

รวดเร็ว

small

เล็ก

big, large

ใหญ่

smooth

เรียบ

rough

หยาบ ๆ

soft

อ่อน,นุ่ม

hard, rough

แข็ง,หยาบ

solid

ของแข็ง

liquid

ของเหลว

some

บ้าง

many

มาก

sometimes

บางครั้ง

often

บ่อยครั้ง

son

ลูกชาย

daughter

ลูกสาว

soul

จิตใจ

body

ร่างกาย

sour

เปรี้ยว

sweet

หวาน

south

ทิศใต้

north

ทิศเหนือ

special

พิเศษ

general, ordinary

ทั่วไป,สามัญ

spring

ฤดูใบไม้ผลิ

autumn

ฤดูใบไม้ร่วง

to stand

ยืน

to sit

นั่ง

to start

เริ่ม 

to stop

หยุด

start

การเริ่มต้น

finish, end, stop

การสิ้นสุด/หยุด/จบ

to stop

หยุด

to start, to go

เริ่มต้น,ไป

to stand

ยืน

to lie

นอน

strange

แปลก

normal

ปกติ

stranger

คนแปลกหน้า

native

คนพื้นเมือง

strict

เข้มงวด

gentle

อ่อนโยน

strong

แข็งแรง

weak

อ่อนแอ

student

นักศึกษา

teacher

ครู

stupid

โง่

clever, intelligent

ฉลาด

suburb

ชานมือง

centre

ใจกลางเมือง

to succeed

สำเร็จ

to fail

ล้มเหลว

success

ความสำเร็จ

failure

ความล้มเหลว

to subtract

ลบ

to add

บวก

sugar

น้ำตาล

salt

เกลือ

summer

ฤดูร้อน

winter

ฤดูหนาว

sun

ดวงอาทิตย์

moon

ดวงจันทร์

sunny

แดดจ้า

cloudy, rainy

เมฆคลึ้ม,ฝนตก

supporter

แดดจัด

opponent

คู่แข่ง

to suspect

สงสัย

to trust

ไว้ใจ

sweet

หวาน

bitter, sour

ขม,เปรี้ยว

synonym

คำความหมายเหมือน/คล้าย

antonym

คำความหมายต่าง

T

 T

 T

T

to take

รับ 

to give

ให้

to take off

(เครื่งบิน)บินขึ้น

to land

(เครื่องบิน)ลงจอด

tall

สูง

short

เตี้ย

to teach

สอน

to learn

เรียน

teacher

ครู

pupil, student

นักเรียน,นักศึกษา

then

ขณะนั้น

now

ขณะนี้

terrible

น่ากลัว

lovely

น่ารัก

there

ที่นั่น

here

ที่นี่

thick

หนา

thin

บาง

thin

บาง,ผอม

thick, fat

หนา,อ้วน

thirsty

กระหาย 

hungry

หิว

to throw

ขว้างออกไป

to catch

จับไว้

tight

แน่น

loose

หลวม

tiny

เล็ก,จิ๋ว

giant, huge

ใหญ่,ยักษ์

together

ด้วยกัน

apart

แยกต่างหาก

tomorrow

วันพรุ่งนี้

yesterday

เมื่อวานนี้

top

บนสุด

bottom

ก้น

total

ทั้งหมด

partial

เป็นบางส่วน

town

เมือง

village

หมู่บ้าน

tragedy

ละครเศร้า,โศกนาฏกรรม

comedy

ละครตลก

to trust

ให้ความไว้วางใจ

to suspect

ที่จะสงสัย

U

U

 U

U

ugliness

ความอัปลักษณ์

beauty

ความงาม

ugly

น่าเกลียด

beautiful, handsome (boys), pretty (girls)

หล่อ, สวย,น่ารัก

under

ภายใต้

over

ข้างบน

to unite

รวมกัน

to divide, to separate

แบ่ง,แยก

unity

การรวมเป็นหนึ่ง,เอกภาพ

division

การแบ่งแยก

up

ขึ้น

down

ลง

upstairs

ชั้นบน

downstairs

ชั้นล่าง

urban

ในเมือง

rural

ชนบท

useful

มีประโยชน์

useless

ไร้ประโยชน์

useless

ไร้ประโยชน์

useful

มีประโยชน์

V

V

 V

V

vacant

(เช่น ห้องน้ำ)ว่าง

occupied

(เช่น ห้องน้ำ) มีคนใช้อยู่

valley

หุบเขา

mountain

ภูเขา

vertical

แนวตั้ง

horizontal

แนวนอน

victory

ชัยชนะ

defeat

ความพ่ายแพ้

village

หมู่บ้าน

town

เมือง

violent

รุนแรง

gentle

อ่อนโยน

visitor

ผู้มาเยือน

host

เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน

voluntary

โดยสมัครใจ

compulsory

โดยบังคับ

vowel

สระ

consonant

พยัญชนะ

W

W

 W

W

war

สงคราม

peace

สันติภาพ

warm

อบอุ่น

cool

เย็น

to waste

เสียไป

to save

รักษาไว้

water

พื้นน้ำ

land

พื้นดิน

weak

อ่อนแอ

powerful, strong

มีกำลัง,แข็งแกร่ง

wealth

ความรำรวย

poverty

ความยากจน

wealthy

ร่ำรวย

poor

ยากจน

wedding

งานแต่งงาน

divorce

การหย่าร้าง

well

สบายดี

ill

ป่วย

west

ทิศตะวันตก

east

ทิศตะวันออก

wet

เปียก

dry

แห้ง

to whisper

กระซิบ

to scream, to shout

กรีดร้อง, ตะโกน

white

สีขาว

black

สีดำ

whole

ทั้งสิ้น

part

ส่วนหนึ่ง

wide

กว้าง

narrow

แคบ

wife

ภรรยา

husband

สามี

to win

ชนะ

to lose

แพ้

winner

ผู้ชนะ

loser

ผู้พ่ายแพ้

winter

ฤดูหนาว

summer

ฤดูร้อน

to work

ทำงาน

to rest

พักผ่อน

woman

ผู้หญิง

man

ผู้ชาย

women

ผู้หญิง(หลายคน)

men

ผู้ชาย(หลายคน)

worse

แย่ลง,เลวกว่า

better

ดีขึ้น,ดีกว่า

worst

เลวที่สุด

best

ดีที่สุด

wrong

ผิด

correct, right

ถูกต้อง

Y

Y

 Y

Y

yes

ใช่

no

ไม่

yesterday

เมื่อวานนี้

tomorrow

วันพรุ่งนี้

young

หนุ่ม / สาว

old

แก่

*****


 

 

adjective ความหมายตรงกันข้าม 40 คู่ พร้อมคำแปลไทย (Test)

e4thaisab 

  ที่มา:http://www.espressoenglish.net/40-common-opposites-in-english/

ไฮไล์คอลัมน์ต่อจากคำศัพท์ เพื่อดูคำแปลเป็นภาษาไทย

 

Big

ใหญ่

 Small / Little

เล็ก 

Cheap

ถูก

Expensive

แพง

Clean

สะอาด

Dirty

สกปรก

Deep

ลึก

Shallow

ตื้น

Down

ลง

Up

ขึ้น

Early

เช้า

Late

สาย

Easy

ง่าย

Difficult / Hard

ยาก 

Far

ไกล

Near / Close

ใกล้ 

Fast

เร็ว

Slow

ช้า

Fat

อ้วน

Thin / Skinny

ผอม

Full

เต็ม

Empty

ว่างเปล่า

Good

ดี

Bad

เลว

Happy

สุข

Sad

เศร้า

Heavy

หนัก

Light

เบา

Here

ที่นี่

There

ที่นั่น

High

สูง

Low

ต่ำ

Hot

ร้อน

Cold

เย็น

In

ใน

Out

นอก

Inside

ข้างใน

Outside

ข้างนอก

Interesting

น่าสนใจ

Boring

น่าเบื่อ

Light

สว่าง

Dark

มืด

Long

ยาว

Short

สั้น

Loud

ดัง

Soft

ค่อย

Many

มาก

Few

น้อย

New

ใหม่

Old

เก่า

Rich

รวย

Poor

จน

Right

ขวา

Left

ซ้าย

Right

ถูก

Wrong

ผิด

Safe

ปลอดภัย

Dangerous

อันตราย

Single

เป็นโสด

Married

แต่งงานแล้ว

Smooth

เรียบ

Rough

หยาบ

Soft

อ่อน

Hard

แข็ง

Strong

แข็งแรง

Weak

อ่อนแอ

Tall

สูง

Short

เตี้ย

Thick

หนา

Thin

บาง

Tight

แน่น

Loose

หลวม

Warm

อบอุ่น

Cool

เย็น

Wet

เปียก

Dry

แห้ง

Wide

กว้าง

Narrow

แคบ

Young

หนุ่ม/สาว

Old

แก่

 

 

English (auto-generated)

     ♠ เมื่อวานผมแนะนำว่า ถ้าต้องการหาคลิป YouTube เพื่อใช้เรียนภาษาอังกฤษ ก็ไปที่เว็บ YouTube , พิมพ์คำค้นเป็นภาษาอังกฤษ และต่อด้วย   ,cc,long   หรือ   ,cc,video  
    ♠ วันนี้ผมขอแนะนำเพิ่มเติมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณครู ซึ่งต้องการหาคลิปที่มี English subtitles มาใช้สอนเด็ก หรือจะบอก URL ของคลิปเพื่อแนะนำให้เด็กเข้าไปศึกษา
   ♠ ก็คือว่า เมื่อท่านคลิกปุ่ม Settings ที่อยู่ติดกับปุ่ม CC, ให้ท่านดูที่บรรทัด Subtitles/CC, ถ้ามันโชว์   English   ให้รู้ว่า subtitles ที่โชว์บนจอจะถูกต้องกว่าถ้ามันโชว์ว่า  English (auto-generated)   เพราะถ้า English subtitles มันเกิดจากเครื่องทำ หรือ auto-generated บางทีคำศัพท์บางคำอาจจะผิด ๆ ถูก ๆ บ้าง
   ♦ ถ้าเป็นไปได้คุณครูก็หาคลิปที่ CC มันแสดง English น่าจะดีกว่า English (auto-generated)
   ♦ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าคลิก ก็จะขยายขนาดจอ, ซึ่งจะช่วยให้อ่าน English Subtitles บนจอได้ชัดเจนขึ้น

ดาวน์โหลดและติดตั้ง YTD PRO

 ดาวน์โหลดโปรแกรม YTD Video Downloader พร้อม patch  

→   YTD.Video.Downloader.Pro.5.9.5.3.zip

 เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมข้างบนเสร็จแล้ว ก่อนติดตั้ง ให้ท่าน

 1. ปิด internet ก่อน
 2. disable anti virus 
 3. ทำโฟลเดอร์ที่บรรจุ 2 ไฟล์นี้ (YTD +Patch) ที่ท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ข้างบน

วิธี install และ patch

1. คลิกไฟล์ โปรแกรมเพื่อติดตั้ง

2. (ห้ามเผลอ) ก่อนคลิก finish ให้ติ๊กเครื่องหมาย ถูก ออกก่อน คือ บอกห้ามอย่าเพิ่ง Run Program

3. -copy ไฟล์ patch.exe และนำไป paste ที่  C:\Program Files (x86)\GreenTree Applications\YTD Video Downloader

    -คลิกขวาที่ patch.exe (ในหน้าเดียวกันนี้แหละ)คลิก run as administrator , คลิก Patch

เมื่อมันขึ้น OK ก็เป็นอันเสร็จ โดยต้องมีหน้าตาว่า YTD PRO อย่างข้างล่างนี้

Doc2

More Articles...

 1. ศัพท์ TOEIC ชุดที่ 2 (1100 คำ)
 2. ศัพท์ TOEIC ชุดที่ 1 (1200 คำ)
 3. ทบทวนรวบยอด nouns 2000 ตัว
 4. ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน
 5. บัตรประชาชน พิพัฒน์
 6. test 24
 7. Encyclopedia Britannica 2015
 8. list คำศัพท์ 3 - 7 ตัวอักษรที่ใช้เล่น Scrabble
 9. รวมเว็บ "หลวงพ่อชา"
 10. คำศัพท์ที่สามารถใช้แทน very
 11. ศัพท์พยางค์เดียว 1000 คำ ที่พบบ่อย - ใช้บ่อย พร้อมคำแปล และประโยคตัวอย่าง
 12. ดูข้อความเป็นวรรค ๆ เมื่ออ่านข่าว
 13. ดู tense ที่ใช้ในการเขียนข่าว
 14. Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary
 15. test longman
 16. คำขวัญประจำจังหวัด แปลไทย → อังกฤษ
 17. คำศัพท์รังผึ้ง อักษร A-Z รวมศัพท์ 150 คำ
 18. ศัพท์คำพ้อง 3,000 คำ จากหนังสือ “ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ – ไทย โดย อ. พฤกษะศรี”
 19. preposition - IN, ON, AT ใช้กับเวลา และ สถานที่
 20. Sentence Structure ภาษาอังกฤษ ครูสมศรี