Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ และ บัญชีคำพื้นฐาน ศธ.

TNC   Thai National Corpus II

สวัสดีครับ

วันก่อนผมเขียนเรื่อง

wordlist ศัพท์ภาษาไทยพื้นฐาน - สิ่งที่ผมอยากให้ราชบัณฑิตยสถานช่วยทำ

ซึ่งสรุปได้ว่า ผมอยากให้มี wordlist คำศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษซึ่งคัดเลือกมาเฉพาะความหมายที่จำเป็นต้องรู้ก่อน และก็ให้แยกประเภทเป็น คำกริยา,คำคุณศัพท์,คำนาม  โดยมีประโยคตัวอย่างภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษให้ไว้ด้วย  เมื่อคนไทยคุ้นเคยกับ wordlist นี้เป็นอย่างดีแล้ว  ก็จะก้าวข้ามไปสู่การคิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว,  wordlist อันนี้จะเป็นตัวช่วยให้ไม่ต้องสะดุดนานเกินไปนัก กับการนึกศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ออก    

       ผู้อ่านท่านหนึ่ง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม  ได้กรุณาแนะนำลิงค์คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ และ บัญชีคำพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  ผมเห็นว่าข้อมูลนี้ตอบคำถามของผมได้บางส่วน  และสามารถต่อยอดเพื่อการศึกษาต่อไปได้ จึงขอนำมาฝาก ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บัญชา พงศ์พิศาลธรรม  เป็นอย่างสูงครับ

คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ

(1)จำนวนคำปัจจุบัน ประมาณ ๓๒ ล้านคำ

พิมพ์คำศัพท์ไทยลงไป เพื่อหาประโยคภาษาไทย

http://ling.arts.chula.ac.th/TNCII/

(2)รายการคำ 5000 คำแรก

http://ling.arts.chula.ac.th/TNC/contents/File/freq-5000.xls หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แหล่ง: http://ling.arts.chula.ac.th/TNC/

กระทรวงศึกษาธิการ

(1)บัญชีคำพื้นฐาน

ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย

ช่วงชั้น ที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และ บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ (นายอรุณ สังขพัน)

http://202.143.141.133/school/34010121/images/doc/cm/THAIbasic.pdf 

หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

(2)คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่

ตามหนังสือเรียนภาษาไทย

ชุดพื้นฐานภาษา

ของ

กระทรวงศึกษาธิการ

https://sites.google.com/site/hxngnithessnlek/baychi-kha-phun-than-phasa-thi

หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com