Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ให้ดิกไทย เป็นพี่เลี้ยงในการใช้ดิกอังกฤษ (2)

เพิ่มเติม:

etdict.com - ให้ดิกไทย เป็นพี่เลี้ยงในการใช้ดิกอังกฤษ

 

 *_*_*_*_*_*_*_*_*_*

 

http://www.kdictionaries-online.com/default.aspx

เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ท่านคลิกเลือกภาษาไทย โดย

-คลิก Clear All (ถ้าคลิก Clear All แล้ว มันยังไม่ยอม clear ให้, ก็ให้ท่าน คลิก Refresh)

-คลิก Thai จนมีเครื่องหมายถูก อยู่ข้างหน้า Thai

-ทดลองใช้ โดยพิมพ์ศัพท์ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ลงไป, Enter (ท่านสามารถดับเบิ้ลคลิกที่คำนิยามภาษาอังกฤษ และมันจะไปยังลิงค์คำนั้น, แล้วค่อยคลิก Back)

K DICTIONARIES online

ที่ผมอยากจะแนะนำเว็บนี้เป็นพิเศษก็เพราะว่า

-อ่านง่าย

-สามารถฝึกการใช้ ดิก อังกฤษ – อังกฤษ ได้อย่างวิเศษ เพราะ ศัพท์ทุกคำ-ทุกความหมาย หลังจากให้นิยามเป็นภาษาอังกฤษแล้ว จะมีคำแปลเป็นไทยเทียบทันที  และแม้ว่าบางครั้งคำแปลไทยอาจจะไม่เนี๊ยบนัก แต่ก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานที่ดีมากในการอ่านคำนิยามเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่คู่กัน

-มีไอคอนให้คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์ด้วย ท่านควรฝึกออกเสียงตาม

-มีประโยคตัวอย่างให้ศึกษา

อยากให้ฝึกครับ  

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com