Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีเตรียมงานศพของตัวเอง

 funeral

สวัสดีครับ

       วันก่อนผมไปฟังพระสวดพระอภิธรรมในงานศพของญาติคนหนึ่ง

คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อไปงานอย่างนี้ก็คือ บทสวดอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

บทสวดพระอภิธรรม 7 บท หรือ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ประกอบด้วย พระธรรมสังคุณ, พระวิภังค์, พระธาตุกถา,พระปุคคลบัญญัติ, พระกถาวัตถุ,พระยมก และพระมหาปัฏฐาน ตั้งแต่วรรคแรก คือ กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา  อพฺยากตา   ธมฺมา, ไปจนถึงวรรคสุดท้าย คือ นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย ฯ ถ้าท่านต้องการดูคำแปลภาษาไทย คลิกที่นี่

       หรือถ้าต้องการอ่านคำสวด-คำแปล จากหนังสือที่สามารถอ้างอิงได้เป็นหลักเป็นฐาน ก็ดูได้ที่ 2 เล่มนี้

[1] พระพิธีธรรม จัดพิมพ์โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คลิก พลิกไปที่ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ หน้า ๓๙ ถึง หน้า ๔๘

[2] พระอภิธรรม ภาษาบาลีและคําแปลเป็นภาษาไทย พิมพ์พระราชทานในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัณณาสมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี คลิก พลิกไปที่ หน้า ๗ ถึง ๑๘

       ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดว่า พระไตรปิฎกมีเพียงพระวินัยและพระสูตร ส่วนพระอภิธรรมนั้นเป็นเนื้องอก ไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม เรื่องนี้ผมเห็นด้วย 100 % สมัยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ มีหลายฝ่ายที่โจมตีท่าน ในประเด็นที่ท่านบอกว่าพระอภิธรรมนั้นเป็นเนื้องอกในพระไตรปิฎก แต่ก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาลบล้างท่านได้

ผมอ่านคำแปลภาษาไทยของบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์แล้ว ก็ไม่เห็นว่ามันมีคุณค่าตรงไหนที่จะให้คนมาพนมมือฟังการสวด

       ในความเห็นของผม เราน่าจะยกเลิกการสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ในงานศพตั้งนานแล้ว และคัดเลือกพระสูตรจากพระไตรปิฎกที่เหมาะสมกับงานศพ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาให้เป็นกิจจะลักษณะ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จัดพิมพ์เป็นหนังสือบทสวดงานฌาปนกิจ เป็นภาษาบาลี พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย วรรคต่อวรรค หรือจะแถมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนด้วยก็ได้ ด้วยวิธีนี้ การไปฟังพระสวดในงานศพทุกครั้ง ผู้ไปร่วมงานจะได้สติจากการฟังพุทธพจน์ เป็นการเจริญมรณสติ ซึ่งดีกว่าการฟังสวดบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ซึ่งแม้แปลรู้เรื่องก็เอามาเตือนสติหรือปฏิบัติอะไรไม่ได้

       หรือถ้าใครมีเพื่อนเป็นฝรั่ง ลองนำบทสรุปคำแปลพระอภิธรรมเป็นภาษาอังกฤษให้เขาอ่านดูซีครับ ท่านจะเห็นว่า อ่านไม่รู้เรื่องและไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Abhidhamma_Pitaka

http://th.wikipedia.org/wiki/พระอภิธรรมปิฎก

       จากการไปฟังสวดพระอภิธรรมงานศพมานับครั้งไม่ถ้วน ผมได้ข้อสรุปว่า ถ้าผมตายและสามารถนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาได้ ผมขอห้ามญาติ ๆ ไม่ให้สวดพระอภิธรรมในงานศพของผม

       ผมจึงขอปรึกษาท่านผู้รู้ ณ ที่นี้เลยว่า ขอให้ท่านคัดเลือกธรรมเทศนาของพระภิกษุซึ่งคนไทยนับถือกันว่าเป็นผู้รู้ธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เช่น ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อชา สุภัทโท หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นต้น โดยเลือกเสียงธรรมที่ท่านเคยเทศน์ไว้เนื่องในงานศพหรือเกี่ยวกับความตาย มาทำเป็น list ไว้ ตัดต่อให้มีความยาวไม่เกินครึ่งชั่วโมง ทำเป็นชุดธรรมะที่จะเปิดให้แขกที่มาร่วมงานฟังในงานศพ โดยให้เจ้าภาพเลือกเปิดกัณฑ์ใดก็ได้ใน list นี้ได้ตามต้องการ ผมขออาราธนาหรือขอเชิญให้ท่านช่วยทำออกมาด้วยเถอะครับ

       นี่ผมกำลังวางแผนการจัดงานศพของตัวเองครับ ผมรู้สึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าชีวิตไม่แน่นอน เราพูดกันอยู่เสมอว่า เราไม่รู้วันตาย แต่มีน้อยคนที่จะเตรียมงานศพของตัวเองอย่างเป็นกิจจะลักษณะ   ผมเห็นว่าเราน่าจะเตรียมตัวในเรื่องนี้อยู่บ้าง

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com