Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

ศึกษา 4,500 ประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย พร้อม mp3

สวัสดีครับ

         คุณเวียงคำ (Poowiang Chounudom)   ได้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษจาก หนังสือ บทภาพยนตร์ การ์ตูน แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เห็นว่าน่าจะนำมาใช้ได้ รวมทั้งแต่งเองบ้าง แล้วก็แปลเป็นภาษาไทย พร้อมจัดทำเสียงอ่านภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน เป็นไฟล์ mp3 ของทุกประโยค

         หน้าตาของ pdf eBook จำนวน 226 หน้า เป็นอย่างนี้ครับ

English Sentences 4000 Page 1

English Sentences 4000 Page 2

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ pdf ได้ที่ลิงค์นี้ คลิก

และไฟล์ mp3 ได้ที่ลิงค์นี้:  แบบอ่านประโยคละเที่ยวเดียว - แบบอ่านประโยคละ 2 เที่ยว


โปรแกรมพวก media player มีหลายโปรแกรม ถ้าโปรแกรมที่ท่านใช้อยู่เปิดไม่ได้ ท่านลองเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นบ้างแล้วกันครับ อาจแก้ปัญหาได้


             ขอเรียนว่า ท่านสามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษแปลไทยทั้ง 4,500 ประโยคนี้ป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างวิเศษ โดยผมขอให้คำแนะนำ ดังนี้ครับ

[1] วิธีการศึกษา

1) ศึกษาทีละประโยคเรียงไปตามลำดับ  1, 2, 3, 4…..

เช่น

1. Let's get down to business.

มาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ

2. I will not really attempt to explain.

ฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ

3. You can go through that gate, over there.

คุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น

4. I'll be glad to show you.

ฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น

 

2)ศึกษาคำใดคำหนึ่งที่มีอยู่ตลอดเล่ม

ยกตัวอย่าง: สมมุติว่า ท่านต้องการศึกษาคำว่า study ก็ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่มีประโยคทั้งหมด 4,500 ประโยค  คลิก

และเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมา

-ให้พิมพ์คำว่า study ลงไปในช่อง Find: ดังรูป แต่ถ้าไม่มีช่อง Find ดังรูป, ให้ท่านกด Control+F ที่แป้นคีย์บอร์ด ก็จะมีช่อง Find ปรากฏ

-คลิก Next ไปเรื่อย ๆ

wiang2

-ท่านจะได้เห็นทุกประโยคที่มี คำว่า study ปนอยู่ ซึ่งมีทั้งสิ้น 19 ประโยคใน eBook เล่มนี้  ดังที่ผมรวบรวมมาให้ท่านดูข้างล่างนี้

8. I came here primarily to study.

เดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา

 

456. I'll further my study

ฉันจะเรียนต่อ

 

1115. So I don't really have enough time for studying. 

ดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา

 

1530. I'm not sure I'll be studying it much longer! 

ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก

 

2014. I've never seen anyone study so hard. 

ฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้

 

2024. I would really like to study computer. 

ฉันอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ

 

2274. Now, I'm studying at Bangkok University. 

ตอนนี้ ฉันก าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

 

2403. He devoted his life to the study of science. 

เขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์

 

2608. I've got loads of studying to do. 

ฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ

 

2611. I was studying before you phoned me. 

หนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา

 

2631. But I need to study

แต่ฉันต้องอ่านหนังสือ

 

2644. You need to do more studying. 

คุณต้องเรียนให้หนักมากขึ้น

 

2650. He is studying hard as ever. 

เขาก าลังอ่านหนังสือหนักตามเคย

 

2707. You're always too busy studying. 

คุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ

 

3203. So you expect me to believe that you're gonna study

ดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอก าลังจะไปอ่านหนังสือหรือ

 

3204. By studying hard, so I can get good grades to get into a good school.  

โดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้

 

4259. Stop playing around and study for once!

เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที

 

4352. I should study hard and think about the path I should take. 

ฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน

 

4465. Most of them are too busy with studying. 

พวกเขาส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียน


 

ในการค้นหาวิธีเดียวกันนี้ ท่านจะพิมพ์คำศัพท์ภาษาไทยลงไปก็ได้ครับ

 


 

[2] จากประโยคภาษาอังกฤษ และคำแปลภาษาไทย ในข้อ [1]  ในแต่ละประโยคนั้น ขอให้ท่านศึกษาทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ความหมายของคำศัพท์, สำนวน, วลี, ลีลา หรือแกรมมาร์ ที่ใช้ในการผูกประโยค เช่น คำว่า study ใน 19 ประโยคข้างต้น ให้ท่าน “สังเกต” ลีลาการใช้คำว่า study ในการผูกประโยค ถ้าสังเกตไม่ออก ก็อ่านประโยคเหล่านี้หลาย ๆ เที่ยว เดี๋ยวก็จะเห็นและสามารถจดจำลีลาของมันได้เองแหละครับ

 

[3] แต่ละประโยค ขอให้ท่านศึกษาทั้งการ อ่าน, ฟัง, พูด, เขียน, แปล

อ่าน & อ่านออกเสียง: ก็คือพยายามอ่านทำความเข้าใจให้รู้เรื่อง และอ่านออกเสียงดังให้ตัวเองได้ยิน

พูด: ลองฝึกดูอย่างนี้ซีครับ

หลังจากอ่านประโยคภาษาอังกฤษจนคุ้นเคยแล้ว ลองพูดประโยคนั้นออกมาโดยไม่ต้องดูหนังสือ  ถ้าพูดเพี้ยนไปบ้างก็ไม่ต้องถือสาตัวเองหรอกครับ

เขียน: ลองฝึกทำนองเดียวกับการฝึกพูดนั่นแหละครับ คือ หลังจากอ่านประโยคภาษาอังกฤษจนคุ้นเคยแล้ว ลองเขียนประโยคนั้นลงสมุด โดยไม่ต้องดูมัน ถ้าเขียนผิดเพี้ยนไปบ้างก็ไม่ต้องถือสาตัวเองเช่นกันครับ

ฟัง: คลิกไฟล์ mp3 เพื่อฝึกฟังประโยคนั้นด้วย  ฟังให้คุ้นหู

แปล:

-อ่านประโยคภาษาอังกฤษ และพูด/เขียน เป็นภาษาไทย (ไม่ต้องดูหนังสือ)

-อ่านประโยคภาษาไทย และพูด/เขียน เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องดูหนังสือ)

 

ผมเชื่อว่า ท่านจะได้รับประโยชน์มากทีเดียวครับ จาก eBook และ mp3 ที่คุณเวียงคำได้รวบรวม เรียบเรียง จัดทำขึ้น

ขออานิสงส์ในกุศลกรรมนี้บันดาลให้คุณเวียงคำพบแต่ความสุข แข็งแรงทั้งกายและใจ

ขอบคุณครับคุณเวียงคำ ผมชื่นชมคุณครับ

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com