Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กริยาช่วย (helping verb)ที่ชวนงง – แต่อย่าไปงงกับมัน

HV

สวัสดีครับ

       กริยาช่วย หรือ helping verb ตัวที่ใช้บ่อยข้างล่างนี้ เรานำไปวางไว้หน้ากริยาช่อง 1 เพื่อเพิ่มความหมายให้กับกริยาตัวนั้น

must - must not, can-could, may-might, need-need not, should, ought to, had better

       และโดยทั่วไป  เราก็ท่องภาษาไทยกำกับคำต่อคำไว้เลย เช่น must = ต้อง, can= สามารถ, may= อาจจะ, should= ควรจะ  เป็นต้น

       แต่เรื่องที่ชวนงงก็คือว่า กริยาช่วยพวกนี้ แต่ละตัวมันใช้ได้ในหลายความหมาย เช่น should นอกจากใช้ในความหมายเชิงแนะนำว่ามันจำเป็น (ซึ่งเราแปลว่า “ควรจะ”) มันยังสามารถใช้ในความหมายว่า เป็นไปได้ในอนาคต (ซึ่งภาษาไทยน่าจะแปลว่า “คงจะ”) เป็นต้น และตัวอื่น ๆ ก็ทำนองนี้ คือใช้ได้หลายความหมาย

ผมพยายามหาเว็บภาษาอังกฤษที่อธิบายเรื่องนี้อย่างกระชับ ก็ได้ลิงค์นี้มา

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lesson-modals.php#.U4XaefmSx8F

และผมได้แปลภาษาไทยเทียบไว้ให้ แต่ต้องขอเรียนว่า คำแปลไทยสีแดงที่ให้ไว้ เป็นเพียงการแปลคร่าวๆ  เพื่อแยกให้เห็นว่าแต่ละคำมันใช้ได้หลายความหมาย  ท่านจะแปลเป็นอย่างอื่นให้ใกล้เคียงหรือสวยงามกว่านี้ก็ได้

ในการศึกษา ผมขอแนะนำให้ศึกษา 2 ขั้นดังนี้

ขั้นที่ 1 ขอแนะนำให้ท่านดูอย่างใกล้ชิดที่ละตัว เช่น คำว่า can ซึ่งเราใช้แสดงความสามารถ แต่มันยังสามารถใช้ได้อีก 2 ทาง คือ ใช้ในการขออนุญาต หรือใช้แสดงความเป็นไปได้

ขั้นที่ 2 นำกริยาช่วยแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกัน เช่น ในการขออนุญาต เราใช้ได้ทั้ง can, could, may, might ในการพูดถึงความเป็นไปได้ เราใช้ได้ทั้ง must, can, could, may, might, should

       ค่อย ๆ ดูไปเรื่อย ๆ ครับ ไม่ยากหรอก เดี๋ยวก็เข้าใจและจำได้เองแหละ 

Modal VerbMeaningExpressingExample

must

to have to  - ต้อง

100 % obligation

ต้อง - คือต้องทำอย่างเลี่ยงไม่ได้

I must stop when the traffic lights turn red.

ฉันต้องหยุด(รถ)เมื่อไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง

to be very probable  -คงจะ(แน่ ๆ เลย)

เป็นไปได้อย่างมาก

logical conclusion (deduction)

เมื่อดูตามเหตุผลแล้ว(ต้องสรุปว่า) มันคงจะเป็นอย่างนั้น

He must be very tired after such enormous work

เขาคงจะเหนื่อยมากทีเดียว หลังจากทำงานหนักขนาดนั้น

must not

not to be allowed to - ต้องไม่

ไม่อนุญาต

prohibition

ใช้ในการห้าม

You must not smoke in the hospital.

คุณต้องไม่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

can

to be able to  - สามารถ..., ...เป็น, ...ได้

สามารถที่จะ...

ability

ใช้แสดงความสามารถ

I can swim

ฉันสามารถว่ายน้ำได้ / ฉันว่ายน้ำได้  / ฉันว่ายน้ำเป็น

to be allowed to ขออนุญาต... ได้มั้ย?

อนุญาต

permission

แสดงการขออนุญาต หรืออนุญาต(ภาษาไม่เป็นทางการ)

Can I use your phone please?

ฉันขออนุญาตใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยนะ?

it is possible  เป็นไปได้(ที่จะ...)

มันเป็นไปได้

possibility

แสดงความเป็นไปได้

Smoking can cause cancer !

การสูบบุหรี่สามารถ(คือเป็นไปได้)ก่อให้เกิดมะเร็ง

could

to be able to  สามารถ...

สามารถที่จะ...

ability in the past

ใช้แสดงความสามารถ  ในอดีต

When I was younger I could stay up all night and not get tired..

เมื่อฉันยังเด็ก  ฉันสามารถอดนอนได้ทั้งคืนโดยไม่อ่อนเพลีย

to be allowed to  ขออนุญาต...

อนุญาต

more polite permission

 แสดงการขออนุญาต.. สุภาพกว่า can

Excuse me, could I just say something?

ประทานโทษครับ  ขอให้ผมพูดอะไรสักนิดได้ไหมครับ?

it is possible  เป็นไปได้(ที่จะ...)

มันเป็นไปได้

possibility

แสดงความเป็นไปได้

It could rain tomorrow!

ฝนสามารถตกพรุ่งนี้ (คือเป็นไปได้ที่จะตก)

may

to be allowed to ขออนุญาต...

อนุญาต

permission

แสดงการขออนุญาต หรืออนุญาต (ภาษาทางการ)

May I use your phone please?

ฉันขออนุญาตใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม?

it is possible, probable  คงจะ, คงจะ(อย่างมาก)

เป็นไปได้ หรือเป็นไปได้อย่างมาก 

possibility, probability

แสดงความเป็นไปได้ หรือความเป็นไปได้อย่างมาก

It may rain tomorrow!

ฝนคงจะ  ตกพรุ่งนี้

might

to be allowed to  ขออนุญาต...

อนุญาต

more polite permission

แสดงการขออนุญาต อย่างสุภาพ

Might I use your phone please?

ฉันขออนุญาตใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม?

it is possible, probable  อาจจะ, คงจะ

เป็นไปได้ หรือเป็นไปได้มาก 

weak possibility, probability

แสดงความเป็นไปได้  แต่น้อยกว่า may

I might come and visit you in America next year, if I can save enough money.

ฉันอาจจะมาเยี่ยมคุณที่อเมริกาปีหน้า ถ้าฉันเก็บเงินได้พอ

need

necessary

จำเป็น, ต้อง

necessity

ความจำเป็น

Need I say more?

ผมต้องพูดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ?

need not

not necessary

ไม่จำเป็น / ไม่ต้อง

lack of necessity/absence of obligation

ความไม่จำเป็น /ไม้ต้องผูกมัด / ไม่ต้องผูกพัน

I need not buy any tomatoes. There are plenty in the fridge.

ฉันไม่ต้องซื้อมะเขือเทศอีก  มีเยอะแล้วในตู้เย็น

should/ought to

used to say or ask what is the correct or best thing to do

น่าจะ (คือพูดหรือถามว่า อะไรถูกต้อง หรือดีที่สุด ที่จะทำ)

50 % obligation

50 % - คือน่าจะทำมากกว่าอยู่เฉย ๆ 

I should / ought to see a doctor. I have a terrible headache.

ฉันน่าจะไปพบแพทย์ ฉันปวดหัวขนาดหนัก

to suggest an action or to show that it is necessary

ควรจะ  (คือแนะหรือชี้ให้เห็นว่ามันจำเป็น)

advice

ใช้ในการแนะนำ

You should / ought to revise your lessons

คุณควรจะปรับปรุงแก้ไขบทเรียนของคุณเสียใหม่

to be very probable

คงจะ (คือมันเป็นไปได้มากที่จะเกิดขึ้น)

logical conclusion (deduction)

เมื่อดูตามเหตุผลแล้ว(ต้องสรุปว่า) มันคงจะเป็นอย่างนั้น

He should / ought to be very tired after such enormous work

เขาคงจะเหนื่อยมากทีเดียว หลังจากทำงานหนักขนาดนั้น

had better

to suggest an action or to show that it is necessary

ควรจะ  (คือแนะหรือชี้ให้เห็นว่ามันจำเป็น)

advice

ใช้ในการแนะนำ

You 'd better revise your lessons

คุณควรจะปรับปรุงแก้ไขบทเรียนของคุณเสียใหม่

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com