Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอลางาน 5 วัน

kannasoot

ผมต้องเตรียมตัวและเดินทางไปพูดเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษ

จึงขอลางานที่เว็บ www.e4thai.com 5 วัน ตั้งแต่ 10 – 14 มิถุนายน

ช่วงที่ไม่มีบทความใหม่นี้ ขอเชิญท่านเข้าไปดูบทความเก่า ๆ

ซึ่งเป็นบทความใหม่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่าน

วันที่ 15 จะกลับมารับใช้เหมือนเดิมครับ

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com