Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำชุด Essential English Tests Level 1 – 5

      EET1-5

สวัสดีครับ

       สื่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่ฝรั่งทำออกมานั้นมีมากมายหลายหลาก  แต่ลักษณะร่วมที่คล้าย ๆ กันของสื่อเหล่านี้ก็คือ

  • มุ่งให้ผู้เรียนนำไปใช้ฝึกด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีครู แต่ถ้าครูจะนำไปใช้สอน ก็จะมีทั้ง student book ให้นักเรียน(มี แบบเรียน+แบบฝึกหัด) และ teacher book ให้ครูใช้(มี แบบเรียน+แบบฝึกหัด+answer key+ listening script)
  • แบ่งออกเป็นหลาย Level จากง่ายไปหายาก ให้ผู้เรียนเลือกเรียน และให้ผู้สอนเลือกสอน ได้ตามความเหมาะสม

       สื่อการเรียนที่เป็นชุด ๆ พวกนี้ ในเว็บนี้ได้นำมาแนะนำหลายชุดแล้ว  และโดยทั่วไป ผมก็ไม่ได้แนะนำวิธีใช้อะไรมากมายนัก เพราะวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ผู้ใช้ต้องคลิกเข้าไปดูเอง ว่าจะใช้เรียนหรือใช้สอนอย่างไร

       วันนี้ผมไปที่ร้านหนังสือ และได้เข้าไปดูที่ชั้นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ผมขอสารภาพความอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ คือ เท่าที่ผมเห็น คนไทยหลายคนที่อยากพูดภาษาอังกฤษได้ มักอยากเข้าคอร์สเรียนกับครูฝรั่ง(โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ครูฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้ด้วยก็จะดีมาก) แต่พอถึงเวลาที่ต้องการเพิ่ม reading skill หรือ vocabulary หลายคนกลับมุ่งหาตำราภาษาอังกฤษที่เขียนเป็นภาษาไทย และในชั้นหนังสือที่ผมดูในวันนี้ก็พบว่า มีตำราหลายเล่มที่พยายามทำให้ง่ายสุด ๆ ง่ายเกินไป  ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ จนผมเกิดความรู้สึกว่า ถ้าคนไทยที่ศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เสพติดความง่ายอย่างนี้นานเกินไป  เราจะเป็นโรคกลัวภาษาอังกฤษเมื่อเจอตำราเรียนที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษล้วน ๆ แม้จะเป็นภาษาอังกฤษที่ง่าย ๆ เราก็กลัว  เป็นการกลัวดักหน้าไว้ก่อน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้พลิกหรือคลิกเข้าไปดูด้วยซ้ำ

       ผมจั่วหัวมาอย่างนี้ซะยืดยาวเพราะผมมีความรู้สึกว่า เมื่อเราเรียนภาษาอังกฤษ เราต้องทลายกำแพงแห่งความกลัวที่ปิดกั้นใจเราออกไปให้หมด และฝึกหัดใช้สื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่มีภาษาไทยแทรกบ้าง ด้วยวิธีนี้เราจึงจะสามารถ upgrade ตัวเองให้ขึ้นสู่ Level ที่สูงขึ้น ไม่อย่างนั้น เราก็ต้องอยู่กับระดับ Basic หรือ Beginner  เรื่อยไปทั้งปีทั้งชาติ

       อย่างชุดการศึกษาภาษาอังกฤษที่นำมาฝากวันนี้ มีชื่อว่า  Essential English Tests มีตั้งแต่ Level 1 ถึง 5  โดยเขามีคำแนะนำสั้น ๆ ว่า

       Written by best-selling author Paul Seligson, Essential English is an enjoyable short course for adult and young adult learners who want to improve their English quickly. It offers 30-60 hours of material from beginner to upper intermediate level and is ideal for intensive courses.

       เมื่อเข้าไปในโฟลเดอร์  ท่านจะเห็นว่าแต่ละชุด มี  24 ไฟล์ (เป็นไฟล์ pdf, doc และ mp3) โดยมีการจัดดังนี้ (ยกตัวอย่าง Level 1)

  • ชื่อไฟล์ entry = placement test นี่คือการทดสอบก่อนเรียน
  • ชื่อไฟล์ l1u1 = Level 1, Unit 1
  • ชื่อไฟล์ l1u2 = Level 1, Unit 2
  • ชื่อไฟล์ l1u3 = Level 1, Unit 3
  • ชื่อไฟล์ l1u4 = Level 1, Unit 4
  • ชื่อไฟล์ end = End of Course Test  นี่คือการทดสอบเมื่อจบ level
  • ไฟล์ที่ชื่อไฟล์ลงท้ายด้วย tn นี่คือไฟล์สำหรับครู = teacher’s notes ซึ่งมี answer key และ listening script

       ผมขอแนะนำสั้น ๆ เท่านี้แล้วกันครับ ที่เหลือขอให้ท่านลุยเข้าไปศึกษาเอง และผมหวังว่า ชุด Essential English Tests จะมีประโยชน์ทั้งในด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน แม้ว่าหน้าตาของสื่อการเรียนชุดนี้ อาจจะไม่ค่อยสวยงามนัก

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com