Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

โปรแกรมแปลง pdf เป็น word คุณภาพดี

pdftiger

สวัสดีครับ

       โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf เป็นไฟล์ word(doc) เท่าที่ผมเคยเจอมา มักมีข้อบกพร้องอยู่ 2 ประการ คือ

1-ฟอนต์ที่แปลงเพี้ยน อ่านไม่รู้เรื่อง หรือขี่กัน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอนต์ภาษาไทยจะเพี้ยนมากกว่าฟอนต์ภาษาอังกฤษ

2-format ของหน้าเอกสาร pdf เดิมจะเพี้ยนเมื่อแปลงเป็น word

       แต่วันนี้ผมมีโปรแกรมแปลงไฟล์มาแนะนำ ชื่อ PDFTiger ขนาดประมาณ 50 MB ผมลองใช้งานดูแล้ว ดีกว่าหลายโปรแกรมที่เคยใช้มาก่อน  คือเพี้ยนน้อยกว่า หรือไม่เพี้ยนเลย
       นอกจากแปลง PDF เป็น Word, PDFTiger ยังสามารถแปลง PDF เป็นไฟล์ภาพ (JPEG), และไฟล์ flash (swf) อีกด้วย
       เชิญดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยครับ ผมได้เขียนคำแนะนำการใช้โดยละเอียดไว้แล้วในนั้น ก่อนใช้งานขอให้อ่านก่อน - คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com