Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สุภาษิตจีนสุดรัก - Best-Loved Chinese Proverbs

Best-Loved Chinese Proverbs

สวัสดีครับ

ผมได้ไฟล์หนังสือสุภาษิตจีนเรื่อง Best-Loved Chinese Proverbs และอ่านจบเล่มแล้ว รู้สึกชอบมากในคมปัญญาของชาวจีนโบราณ 

ผมได้แปลบางบทข้างล่างนี้ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านอ่านด้วยตัวเองให้จบเล่ม เพราะในเล่มยังมีที่ดี ๆ อย่างนี้หรือมากกว่านี้อีกมาก

คลิกดาวน์โหลด Best-Loved Chinese Proverbs


 Be slow to promise but quick to perform.

สัญญาให้ช้า แต่กระทำให้เร็ว


 Do not learn to desire what you do not deserve.

อย่าริอยากเรื่องที่ไม่คู่ควร


 Virtue travels uphill, vice travels downhill.

ทำดียากเหมือนเดินขึ้นเขา ทำชั่วง่ายเหมือนเดินลงเขา


 Keeping company with the wicked is like living in a fish market: one becomes used to the foul odor.

คบกับคนชั่วเหมือนอยู่ในตลาดปลา ไม่ช้าก็ชินกับกลิ่นเหม็น


 The one who snores the loudest will fall asleep first.

คนนอนกรนดังสุด มักหลับก่อนเพื่อน (คนชอบว่าคนอื่นมักลืมมองตัวเอง)


Do not hope to reach a destination without ever leaving the shore.

อย่าหวังถึงที่หมายทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มออกเดิน


Diligence and constancy of purpose achieve the impossible.

คนขยันกัดไม่ปล่อย สามารถบรรลุเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 


 A man of leisure will never taste the fruit of success.

คนขี้เกียจปล่อยเวลาไปวัน ๆ ย่อมไม่เคยลิ้มรสของความสำเร็จ


To chop a tree quickly, spend twice the time sharpening your ax.

จะโค่นต้นไม้ให้เร็ว ควรใช้เวลาสองเท่าลับขวานให้คมเสียก่อน


 One who is tripped by the foot can get up again.

One who is tripped by the tongue may not.

คนเดินหกล้มยังลุกได้ แต่ที่ล้มด้วยลิ้นของตัวเองลุกยาก


Think before you speak, and do not speak all that you think.

คิดก่อนพูด และไม่ต้องพูดทั้งหมดที่คิด


Mastering discretion is greater than employing eloquence.

ดุลยพินิจมีค่ากว่าวาทะ


Knowing when to speak is more important than being an eloquent speaker.

รู้จักเวลาที่ควรพูดสำคัญกว่าเป็นคนพูดเก่ง


Discretion is more precious than great learning.

ดุลยพินิจมีค่ากว่าการร่ำเรียนมามาก


 Be just to all, but trust not all.

เป็นธรรมต่อทุกคน แต่ไม่ต้องเชื่อทุกคน


 We earn a living by what we do, but we make a life by what we give.

เมื่อทำงานก็มีเงินเลี้ยงชีพ ต่อเมื่อรู้จักให้จึงมีชีวิตที่แท้


 The darker the night, the brighter the stars.

คืนยิ่งมืด แสงดาวยิ่งจ้า


A goal without a deadline is only a wish.

A dream with a deadline becomes a goal.

เป้าหมายที่ไม่กำหนดวันบรรลุ เป็นเพียงแค่ความอยากลมๆ แล้ง ๆ

ความฝันที่กำหนดวันบรรลุ คือเป้าหมายที่เป็นจริงได้


One who does not like to read is equal to one who cannot read.

คนที่ไม่ยอมอ่าน กับคนที่อ่านไม่ออก ไม่ต่างกันเลย


Everyone can hear your song, but only those who love you will hear your sigh.

ทุกคนได้ยินเมื่อคุณร้องเพลง มีเพียงคนที่รักคุณจะได้ยินเมื่อคุณถอนหายใจ


An optimist sees an opportunity in every calamity; a pessimist sees a calamity  in every opportunity.

คนมองโลกในแง่ดีเห็นโอกาสดีเมื่อเกิดหายนะ แต่คนมองโลกในแง่ร้ายหวั่นกลัวหายนะในทุกโอกาส


 Look upon adversity as opportunity in disguise.

มองให้เห็นโอกาสดีที่แฝงตัวมากับเรื่องร้าย ๆ


 พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com