Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

คำศัพท์ 1,000 คำแรก พร้อมคำแปล ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ

         1000 words     

นำไฟล์เดิม มาทำ ebook เล่มใหม่ สวยกว่าเดิม คลิก

ในจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีนับแสนคำนั้น มีหลายหมื่นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง ศัพท์วิชาการ ศัพท์ที่ใช้ในวรรณกรรม หรือศัพท์อื่นๆ ที่พบไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่เหลือจึงไม่ได้มีจำนวนมากมายจนทำให้เราต้องท้อใจ โดยเฉพาะเมื่อได้มีการรวบรวมและจัดอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด 1,000 อันดับแรก ก็ยิ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน เพราะเหมือนเราได้มีไกด์นำทางให้สามารถเลือกจดจำเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเสียก่อนที่จะไปจำคำศัพท์สะเปะสะปะแล้วแทบไม่ได้นำมาใช้จริงเลย
          ตารางด้านล่างนี้เป็นการเรียงอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 1,000 พร้อมคำแปลของศัพท์แต่ละคำ ถ้าสามารถจดจำทั้ง 1,000 คำนี้ได้อย่างขึ้นใจแล้ว ก็เพียงพอที่จะสามารถเอาตัวรอดสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียว

ที่มา:

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=70053

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=70168

ดาวน์โหลดไฟล์ 29 หน้า: คลิก

ลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
ลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
ลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
1
the
ที่พูดถึงแล้ว, ที่รู้จักกันแล้ว
2
of
แห่ง, ของ, จาก
3
to
ไปสู่, ไปถึง, ให้แก่
4
and
และ
5
a
อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
6
in
ใน, ข้างใน
7
is
เป็น, อยู่, คือ
8
it
มัน
9
you
คุณ, เธอ, ท่าน
10
that
นั่น, ที่, ซึ่ง, อัน
11
he
เขา (ผู้ชาย)
12
was
เป็น, อยู่, คือ
13
for
แทน, เป็น, สำหรับ, ให้
14
on
บน, ในขณะ, ในที่
15
are
เป็น, อยู่, คือ
16
with
กับ, ต่อ, ในส่วน, พร้อมกับ
17
as
ดังที่, ตามที่, ราวกับ, เหมือน
18
I
ฉัน
19
his
ของเขา (ผู้ชาย)
20
they
พวกเขา
21
be
เป็น, อยู่, คือ
22
at
ที่, ในการ, ถึง, โดย
23
one
หนึ่ง, เลขหนึ่ง
24
have
มี, เป็น, ได้รับ
25
this
นี่, เช่นนี้, อย่างนี้
26
from
ตั้งแต่, จาก, เนื่องจาก
27
or
หรือ
28
had
มี, เป็น, ได้รับ
29
by
โดย, ด้วย, ตาม
30
hot
ร้อน
31
word
คำ, คำศัพท์
32
but
แต่
33
what
อะไร
34
some
บางคน, บางสิ่ง, จำนวนหนึ่ง
35
we
เรา, พวกเรา
36
can
สามารถ
37
out
ข้างนอก, ออกไป, หมดสิ้น
38
other
อื่นๆ, อีกสิ่ง, อีกคน
39
were
เป็น, อยู่, คือ
40
all
ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ล้วน
41
there
ที่นั่น, ตรงนั้น
42
when
เมื่อ, เมื่อใด, ขณะที่
43
up
เพิ่ม, ขึ้น, ขาขึ้น, ลุก
44
use
ใช้, การใช้
45
your
ของคุณ
46
how
อย่างไร, แค่ไหน, วิธีใด
47
said
พูด, กล่าว, บอก
48
an
อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง
49
each
คนละ, อันละ, หนึ่งต่อหนึ่ง
50
she
เขา (ผู้หญิง)
51
which
อันที่, อันซึ่ง, ซึ่ง, ไหน
52
do
ทำ, ปฏิบัติ
53
their
ของพวกเขา
54
time
เวลา
55
if
ถ้า, หาก, แม้ว่า
56
will
จะ, ย่อมจะ, ตั้งใจ
57
way
ทาง, หนทาง, วิธีการ, แผน
58
about
รอบ, อ้อม, ราวๆ, เกี่ยวกับ
59
many
มาก, หลาย
60
then
เวลานั้น, ตอนนั้น, ครั้นแล้ว, ดังนั้น
61
them
พวกเขา
62
write
เขียน
63
would
จะ, คงจะ, น่าจะ
64
like
เหมือน, เช่นเดียวกัน, ชอบ, ต้องการ
65
so
เช่นนั้น, ดังนั้น, เท่าที่, จนกระทั่ง
66
these
เหล่านี้, พวกนี้
67
her
เขา, ของเขา (ผู้หญิง)
68
long
ยาว
69
make
ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น
70
thing
ของ, สิ่ง
71
see
เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู
72
him
เขา (ผู้ชาย)
73
two
สอง, เลขสอง
74
has
มี, เป็น, ได้รับ
75
look
ดู, มอง, รูปร่าง, ท่าทาง
76
more
มากกว่า, นอกเหนือ, อีก
77
day
วัน, กลางวัน
78
could
สามารถ
79
go
ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน
80
come
มา, เข้ามา, กลายเป็น
81
did
ทำ, ปฏิบัติ
82
number
จำนวน, ตัวเลข
83
sound
เสียง
84
no
ไม่, เปล่า
85
most
มากที่สุด, ส่วนมาก, ที่สุด
86
people
คน, ชาว, ประชาชน
87
my
ของฉัน
88
over
บน, เหนือ, ทั่ว, เกิน
89
know
รู้, รู้จัก, ความรู้
90
water
น้ำ, ของเหลว
91
than
กว่า
92
call
เรียก, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า
93
first
อันดับหนึ่ง, สิ่งแรก
94
who
ใคร, คนไหน, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ผู้ที่
95
may
อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ
96
down
ลง, ลงมา, ตก, หล่น
97
side
ด้าน, ข้าง, ฝ่าย
98
been
เป็น, อยู่, คือ
99
now
เดี๋ยวนี้, ขณะนี้
100
find
ค้น, หา, พิสูจน์
101
any
อื่นใด
102
new
ใหม่
103
work
ทำ, งาน, ใช้การได้
104
part
ส่วน, บท, แบ่งแยก
105
take
เอามา, หยิบ, จับ, ได้รับ
106
get
ไปเอามา, ได้รับ, มี
107
place
สถานที่, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ฐานะ
108
made
ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น
109
live
มีชีวิตุ, อยู่ได้, ดำรงชีพ
110
where
ที่ไหน, สถานที่
111
after
หลัง, ทีหลัง, ภายหลัง
112
back
หลัง, ข้างหลัง, กลับ, คืน, ถอย
113
little
เล็ก, น้อย
114
only
เดียว, คนเดียว, สิ่งเดียว, เท่านั้น
115
round
กลม, วง, รอบ, วกกลับ, หมุนรอบ
116
man
ผู้ชาย, คน
117
year
ปี
118
came
มา, เข้ามา, กลายเป็น
119
show
แสดง, ให้ดู, ปรากฏ, ชี้, บอก
120
every
ทุก, ทุกประการ, ทั้งหมด
121
good
ดี, งาม, เจริญ, มีค่า, เก่ง
122
me
ฉัน
123
give
ให้, แจก, มอบ, ปล่อย
124
our
ของเรา
125
under
ใต้, ข้างล่าง, ต่ำกว่า, ภายใน
126
name
ชื่อ, ชื่อเสียง
127
very
แท้จริง, จริงๆ, มาก
128
through
ตลอด, ทะลุ, ผ่าน, เสร็จ
129
just
พึ่ง, เดี๋ยวนี้, พอดี, เพียง
130
form
รูปร่าง, ระเบียบ, ลักษณะ, ชนิด
131
sentence
ประโยค, คำพิพากษา
132
great
ใหญ่, ยิ่งใหญ่, มหาราช, เลิศ
133
think
คิด, พิจารณา, เห็นว่า
134
say
พูด, กล่าว, บอก
135
help
ช่วย, สงเคราะห์, สนับสนุน
136
low
ต่ำ, เตี้ย, หย่อน, พร่อง, เบา, ค่อย
137
line
เส้น, เส้นทาง, แถว, แนว, เชือก
138
differ
ผิดกัน, ต่างกัน
139
turn
หมุน, หัน, เลี้ยว, พลิก, คราว, รอบ
140
cause
เหตุ, สาเหตุ
141
much
มากกว่า, นอกเหนือ, อีก
142
mean
สายกลาง, เฉลี่ย, ระหว่าง, มุ่งหมาย, ตั้งใจ
143
before
ข้างหน้า, ก่อน, มาก่อน
144
move
เคลื่อน, ย้าย, เดิน, ดำเนินการ
145
right
ถูกต้อง, เป็นธรรม, ทางขวามือ, ขวา
146
boy
เด็กผู้ชาย
147
old
เก่า, แก่
148
too
เกินไป, เหลือเกิน, ด้วย, เหมือนกัน
149
same
คนเดียวกัน, สิ่งเดียวกัน, เหมือนกัน
150
tell
เล่า, บอก
151
does
ทำ, ปฏิบัติ
152
set
วาง, ตั้ง, ก่อ, เรียง, จัดการ
153
three
สาม, เลขสาม
154
want
ต้องการ, อยาก
155
air
อากาศ, กลางแจ้ง
156
well
ดี, สบาย, เรียบร้อย
157
also
ด้วย, อีกด้วย, เหมือนกัน
158
play
เล่น, แสดง, บรรเลง
159
small
เล็ก, น้อย
160
end
ท้าย, สุด, จบ, หมด, ทำลาย
161
put
วาง, ใส่, บรรจุ, ตั้ง, จัด, เสนอ, ยื่น
162
home
บ้าน, ที่อยู่อาศัย
163
read
อ่าน
164
hand
มือ
165
port
ประตูใหญ่, ประตูเมือง, ช่องทาง
166
large
ใหญ่, โต, มาก
167
spell
สะกดหนังสือ, ตัวสะกด
168
add
บวก, เพิ่ม, เติม
169
even
แม้, แม้แต่
170
land
ประเทศ, ภูมิประเทศ, แผ่นดิน, ที่ดิน
171
here
นี้, ตรงนี้, ที่นี่
172
must
ต้อง, จำต้อง, สิ่งจำเป็น
173
big
ใหญ่, โต
174
high
สูง, สูงส่ง, รุนแรง
175
such
เช่น, เช่นนี้, เช่นนั้น, ดังนั้น, จริงๆ
176
follow
ตาม, ติดตาม, ทำตาม, เชื่อฟัง
177
act
แสดง, กระทำ, ลงมือทำ
178
why
ทำไม, เพราะอะไร
179
ask
ถาม, ขอร้อง, เชิญ
180
men
ผู้่ชาย, คน
181
change
เปลี่ยน, เปลียนแปลง, ผลัด, แลก, แก้ไข
182
went
ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน
183
light
ไฟ, แสง, ตะเกียง, ,สว่าง, สีอ่อน
184
kind
จำพวก, ชนิด, ประเภท
185
off
ไปเสีย, พ้นไป, หมดเกลี้ยง, ห่างจาก
186
need
ความจำเป็น, ของจำเป็น, ต้องการมาก
187
house
บ้าน, เรือน, ที่อาศัย
188
picture
ภาพ, ภาพวาด
189
try
ลอง, ทดลอง, พิสูจน์, พยายาม
190
us
เรา
191
again
อีก, อีกที, อีกครั้ง
192
animal
สัตว์
193
point
จุด, ใจความสำคัญ, หัวข้อ, ชี้, เล็ง
194
mother
แม่, บ่อเกิด
195
world
โลก
196
near
ใกล้, ใกล้เคียง, จวน, ชิด
197
build
รูปร่าง, โครง, สร้างตึก, ก่อ
198
self
ตนเอง
199
earth
ผืนดิน, โลก
200
father
พ่อ, บ่อเกิด, บาทหลวง
201
head
หัว, สมอง, หัวหน้า, ผู้นำ
202
stand
ยืน, ทรงตัว, ตั้ง, เข้าประจำที่
203
own
ของฉันเอง, เป็นเจ้าของ, ด้วยตัวเอง
204
page
หน้าหนังสือ, เลขหน้า
205
should
จะ
206
country
ประเทศ, ชนบท
207
found
ก่อ, สร้าง, ตั้ง, วางรากฐา่น
208
answer
ตอบ, คำตอบ
209
school
โรงเรียน
210
grow
ปลูก, งอกงาม, ผุดขึ้น
211
study
ศึกษา, เรียน, พิจารณา
212
still
นิ่ง, สงบ, ยังคง
213
learn
เรียน, เรียนรู้, หาความรู้
214
plant
ปลูก, เพาะ, ต้นไม้
215
cover
ปก, ครอบ, คลุม, ซ่อน, ผ้าห่ม, หลังคา
216
food
อาหาร
217
sun
พระอาทิตย์, แสงแดด
218
four
สี่, เลขสี่
219
between
ระหว่าง, ในระหว่าง, คั่นกลาง
220
state
สภาพ, ภาวะ, ฐานะ, พิธี, รัฐ, บ้านเมือง
221
keep
เก็บ, สงวน, ปกปิด, รักษา, คงอยู่
222
eye
ตา, สายตา
223
never
ไม่เคย, ไม่เลย, ไม่มีอีก
224
last
หลังสุด, สุดท้าย, ปลาย
225
let
ปล่อยให้, อนุญาต, เปิดเผย, ยกโทษให้
226
thought
คิด, พิจารณา, เห็นว่า
227
city
เมืองใหญ่, นคร, กรุง
228
tree
ต้นไม้, ไม้ยืนต้น, แผนที่แสดงกิ่งก้านสาขา
229
cross
กา, ขีด, กากบาท, ไม้กางเขน, ไขว้
230
farm
นา, ไร่, ที่เพาะปลูก
231
hard
แน่น, แข็ง, รุนแรง, ทรหด, ยากเย็น
232
start
ออก, เริ่ม, ตั้งต้น, เดินเครื่อง
233
might
อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ
234
story
เรื่อง, เรื่องราว, ถ้อยคำ, นิทาน, ประวัติ
235
saw
เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู
236
far
ไกล, ห่าง, นาน, ต่อไป, อีก
237
sea
ทะเล, น้ำทะเล
238
draw
เคลื่อน, ดึง, ลาก, วาด, เขียน
239
left
ซ้าย, ซ้ายมือ, ทิ้ง, ละ, ปล่อย, ออก, จากไป
240
late
ช้า, มาสาย, ไม่ทันเวลา, ภายหลัง, ทีหลัง
241
run
วิ่ง, หนี, รีบ, หมุน, ดำเนินการ
242
don't
ไม่, อย่า, ไม่ทำ, มิได้
243
while
เดี๋ยว, ชั่วครู่, เวลา, ขณะ, ระหว่าง
244
press
รีบร้อน, กดดัน, บีบ, กด, รุกเร้า, เร่งด่วน
245
close
ใกล้, ใกล้เคียง, ติดกัน, ปิด, ยุติ, เลิก
246
night
คืน, กลางคืน, ความมืด
247
real
จริง, แท้, ของจริง
248
life
ชีวิต, การดำรงชีวิต, สิ่งมีชีิวิต
249
few
น้อย, เล็กน้อย, จำนวนน้อย
250
north
เหนือ, ทิศเหนือ, ภาคเหนือ
251
open
เปิด, กาง, โปร่ง, โล่ง
252
seem
แสดงท่าทาง, ดูราวกับ, ดูเหมือน
253
together
ด้วยกัน, เข้าด้วยกัน, พร้อมกัน
254
next
ติดกัน, ถัดไป, ต่อจากนั้น, ข้างหน้า
255
white
ขาว, สีขาว, ซีด, บริสุทธิ์
256
children
เด็ก, บุตรหลาน, ทารก
257
begin
เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งแต่แรก
258
got
ไปเอามา, ได้รับ, มี
259
walk
เดิน
260
example
ตัวอย่าง, แบบอย่าง, แบบฝึกหัด
261
ease
ความสะดวก, ความง่้าย, ความสบาย
262
paper
กระดาษ, เอกสาร, รายงาน
263
group
พวก, เหล่า, หมู่, ฝูง
264
always
เสมอ, ทุกเวลา, ทุกครั้ง
265
music
ดนตรี, เพลง, ทำนอง
266
those
เหล่าโน้น, พวกโน้น, พวกที่
267
both
ทั้งคู่, ทั้งสอง
268
mark
เครื่องหมาย, จุด, แต้ม, รอย, เป้า, วัตถุประสงค์
269
often
บ่อยๆ, หลายครั้ง, มัก
270
letter
อักษร, ตัวหนังสือ, หนังสือ, เอกสาร, จดหมาย
271
until
จนกระทั่ง
272
mile
ไมล์
273
river
แม่น้ำ
274
car
รถยนต์
275
feet
เท้า, ปลาย, ตีน, ฟุต (หน่วยวัดระยะ)
276
care
วิตก, กังวล, ระวัง, เอาใจใส่, ดูแลรักษา
277
second
ที่สอง, อันดับสอง, วินาที
278
book
หนังสือ, ตำรา, เล่ม, บัญชี, จอง
279
carry
ถือ, หิ้ว, แบก, สะพาย, บรรทุก
280
took
เอามา, หยิบ, จับ, ได้รับ
281
science
วิทยาศาสตร์, ศาสตร์, วิชา
282
eat
กิน, รับประทาน
283
room
ห้อง, ช่อง, ที่ว่าง
284
friend
เพื่อน, มิตร, สหาย, พวกพ้อง
285
began
เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งแต่แรก
286
idea
ความคิด, ความเห็น, ความมุ่งหมาย
287
fish
ปลา
288
mountain
ภูเขา
289
stop
หยุด, งด, เลิก, ห้าม, จอด
290
once
ครั้งเดียว, หนเดียว
291
base
ฐาน, ราก, หลัก, ฐานทัพ, สีพื้น, ยึดเป็นหลัก, ต่ำช้า, ชั่ว
292
hear
ได้ยิน, ฟัง, ทราบ
293
horse
ม้า, ม้าไม้
294
cut
ตัด, ฟัน, เฉือน, ชำแหละ, สกัด
295
sure
วางใจ, แน่ใจ, แน่นอน
296
watch
รอ, คอย, เฝ้าระวัง, ยาม, นาฬิกา
297
color
สี, ระบายสี, สดใส, สีสัน
298
face
หน้า, ใบหน้า, สีหน้า
299
wood
ป่า, ต้นไม้, เนื้อไม้
300
main
ส่วนใหญ่ ,สำคัญ, หลัก
301
enough
พอต้องการ, พอเพียง
302
plain
ง่ายๆ, เรียบ, ขาว, กระจ่่าง, ธรรมดา, ปกติ
303
girl
เด็กผู้หญิง, ผู้หญิง
304
usual
เป็นธรรมเนียม, โดยปกติ, มักจะ, อย่างเคย
305
young
เด็ก, หนุ่มสาว, เยาว์, อ่อนหัด
306
ready
เสร็จ, พร้อม, พร้อมสรรพ, โดยทันที
307
above
สูงกว่า, เบื้องบน, เหนือ, เหลือ, พ้น, กว่า
308
ever
ตลอดไป, เรื่อยมา, ชั่วนิรันด์, เคย
309
red
แดง, สีแดง
310
list
บัญชีรายชื่อ, ลำดับรายการ
311
though
แม้ว่า, มาตรว่า
312
feel
สัมผัส, รู้สึก สำนึก
313
talk
พูด, เจรจา
314
bird
นก, สัตว์ปีก
315
soon
เร็ว, ไม่ช้าไม่นาน
316
body
ร่างกาย, ลำตัว, ตัวถัง
317
dog
สุนัข
318
family
ครอบครัว
319
direct
ทิศทาง, วิธี, มุ่ง, เล็ง, คำแนะนำ, คำสั่ง, โดยตรง, ตรงไป
320
pose
แจ้ง, กำหนด, ตั้ง, วางท่าทาง
321
leave
ทิ้ง, ละ, ปล่อย, ออก, จากไป
322
song
เพลง
323
measure
เครื่องตวง, เครื่องวัด, ขนาด, กะประมาณ
324
door
ประตู
325
product
ผล, ผลิตภัณฑ์, สินค้า
326
black
ดำ, สีดำ, มืด
327
short
สั้น, ใกล้, ลัด
328
numeral
ตัวเลข
329
class
ชั้น, ระดับ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ชั้นเรียน
330
wind
ลม, พายุ
331
question
คำถาม, ไต่ถาม, กระทู้, สงสัย
332
happen
เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, บังเอิญ
333
complete
ทำเสร็จ, เสร็จสิ้น, จบ, ครบ, สมบูรณ์
334
ship
เรือ, ขนส่งทางเรือ
335
area
พื้นที่, เนื้อที่, ขอบเขต
336
half
ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, แบ่งครึ่ง, ส่วนแบ่ง
337
rock
หิน, แข็ง, เขย่า, โยก, ดนตรีร็อค
338
order
ชั้น, ลำดับ, ชนิด, แบบแผน, ระเบียบ, คำสั่ง
339
fire
ไฟ, ไฟไหม้, ยิงปืน, ไล่ออก
340
south
ใต้, ทิศใต้
341
problem
ปัญหา, เรื่องไม่เข้าใจ
342
piece
ชิ้น, แท่ง, อัีน, ก้อน, แปลง, ผืน, ม้วน, ผับ
343
told
เล่า, บอก
344
knew
รู้, รู้จัก, ความร
345
pass
ผ่าน, พ้น, ล่วงลับ, สอบผ่าน, เดินผ่าน
346
since
ตั้งแต่, ตั้งแต่นั้นมา, เมื่อ, โดยเหตุที่
347
top
ยอด, บนสุด, หลังคา
348
whole
ทั้งหมด, ทั้งอัน, ทั้งสิ้น, ทั่วไป, เต็ม
349
king
กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, เจ้า, ผู้เป็นใหญ่
350
space
อวกาศ, ช่องว่าง, ระยะทาง, เนื้อที่, เว้นระยะ
351
heard
ได้ยิน, ฟัง, ทราบ
352
best
ดีที่สุด, สบายที่สุด, สุดยอด
353
hour
ชั่วโมง, เวลา
354
better
ดีกว่า, สบายกว่า
355
true
จริง, ความจริง, ซื่อสัตย์
356
during
ในระหว่าง, ตลอดเวลา
357
hundred
ร้อย, จำนวนร้่อย
358
five
ห้า, เลขห้า
359
remember
จำได้, ระลึกถึง, ความทรงจำ
360
step
ก้าวขา, เหยียบย่าง, ขั้น, จังหวะ
361
early
เร็วกว่ากำหนด, มาก่อน, ภายในเร็ววัน
362
hold
ถือ, จับ, ยึด, เกาะ, มัด, รักษา
363
west
ตะวันตก, ทิศตะวันตก
364
ground
ดิน, พื้นดิน, สนาม, รากฐาน
365
interest
ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย, น่าสนใจ
366
reach
ยื่น, เอื้อม, แผ่
367
fast
รวดเร็ว, ด่วน, ทำให้แน่น, ผูก
368
verb
คำกริยา
369
sing
ร้องเพลง
370
listen
ฟัง
371
six
หก, เลขหก
372
table
โต๊ะ, ตาราง
373
travel
ท่องเที่ยว
374
less
เล็ก, น้อย
375
morning
เช้า, เวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวัน
376
ten
สิบ, เลขสิบ, จำนวนสิบ, ที่สิบ
377
simple
ง่าย, เรียบง่าย, ไม่หรูหรา, เฉยๆ
378
several
หลายครั้ง, หลายคน
379
vowel
สระ (ตัวอักษร)
380
toward
ไปทาง, ไปสู่, ไปถึง
381
war
สงคราม, การต่อสู้
382
lay
วาง, พาด, แผ่, คลี่, ปู
383
against
ทวน, ย้อน, ฝืน, ขัดขืน, ต่อสู้
384
pattern
แบบ, แผน, รูปแบบ, หุ่น, ลวดลาย
385
slow
ช้า, ค่อยๆ, ไม่เร่งรีบ
386
center
ตรงกลาง, ใจกลาง, จุดศูนย์กลาง
387
love
รัก, ชอบ, คู่รัก
388
person
บุคคล, คน
389
money
เงิน, การเงิน
390
serve
รับใช้, บริการ, ส่งเสริม, รับราชการ
391
appear
ปรากฏขึ้น, แสดงตัว, แจ้ง, ประจักษ์
392
road
ถนน, ทาง
393
map
แผนที่
394
rain
ฝน, ฝนตก, ฤดูฝน
395
rule
กฎ, หลัก, ระเบียบ
396
govern
ดูแล, ครอบงำ, บังคับ, ปกครอง, รัฐบาล
397
pull
ดึง, กระชาก, ฉุด, ลาก
398
cold
เย็น, หนาว, หวัด
399
notice
ประกาศ, แจ้งล่วงหน้า, แจ้งความ, ข้อสังเกต
400
voice
เสียง, เสียงพูด, เสียงร้อง
401
unit
หน่วย
402
power
กำลัง, แรง, แข็งแรง, อำนาจ
403
town
เมือง, นคร
404
fine
ดี, วิเศษ, เลิศ, ประณีต
405
certain
แน่ใจ, แน่นอน, แน่ๆ
406
fly
บิน, เหาะ, พุ่ง
407
fall

ตก, หล่น, ร่วง, ล้ม, พังทลาย

408
lead
จูง, ชักจูง, ชวน, นำหน้า, เป็นหัวหน้า
409
cry
ร้อง, ป่าวร้อง, ส่งเสียง, ร้องไห้
410
dark
มืด, มืดค่ำ, ลึกลับ, มืดมน
411
machine
จักร, เครื่อง, เครื่องจักร, เครื่องยนต์
412
note
ชื่อเสียง, เครื่องหมาย, หนังสือ, ธนบัตร
413
wait
คอย, รอ, รับใช้่
414
plan
แผนผัง, แผนการ, วิธี, อุบาย
415
figure
ตัวเลข, สถิติ, จำนวนเงิน, รูปร่าง, ทรวดทรง
416
star
ดวงดาว, วัตถุที่มีแฉกเหมือนดาว, ดารา, บุคคลโดดเด่น
417
box
กล่อง, หีบ, คอก
418
noun
คำนาม
419
field
ทุ่ง, สนาม, สนามรบ, กลางแจ้ง, ขอบเขต
420
rest
พัก, พักผ่อน, สงบสุข, คงอยู่
421
correct
ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร
422
able
สามาร, หลักแหลม, เก่ง
423
pound
หน่วยเงินอังกฤษ, หน่วยน้ำหนัก
424
done
ทำ, ปฏิบัติ
425
beauty
สวย, งาม
426
drive
ขับ, ขับไล่, ผลักไส, ดัน, บังคับ, ขับรถ
427
stood
ยืน, ทรงตัว, ตั้ง, เข้าประจำที่
428
contain
จุ, บรรจุ, ความจุ
429
front
ด้านหน้่า, แถวหน้า, เผชิญหน้า
430
teach
สอน, สอนหนังสือ
431
week
สัปดาห์, เจ็ดวัน
432
final
สุดท้าย, สิ้นสุด, ในที่สุด
433
gave
ให้, แจก, มอบ, ปล่อย
434
green
เขียว, สีเขียว, เขียวชอุ่ม, สนาม
435
oh
โอ้ (คำอุทาน)
436
quick
รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที
437
develop
เป็นรูปร่างขึ้น, เจริญ, พัฒนา
438
ocean
มหาสมุทร
439
warm
อบอุ่น, อุ่น, ร้อนขึ้น
440
free
อิสระ, เสรีภาพ, ว่าง, ไม่เสียค่าใช้จ่าย
441
minute
นาที
442
strong
แข็ง, แข็งแรง, มั่นคง, มีอำนาจ, รุนแรง
443
special
พิเศษ
444
mind
จิตใจ, ความเห็น, ความคิด, ความทรงจำ
445
behind
หลัง, ข้างหลัง, ล้าหลัง
446
clear
ใส, แจ่มใส, กระจ่าง, บริสุทธิ์, ล้าง, ชำระ, ผ่านพ้น
447
tail
หาง, ปลาย, ท้าย
448
produce
ผล, พืชผล, ผลผลิต, เป็นประโยชน์
449
fact
ความจริง, เรื่องจริง, ข้อเท็จจริง
450
street
ถนน
451
inch
นิ้ว (หน่วยความยาว)
452
multiply
คูณ, ทวีคูณ
453
nothing
ไม่มี, ศูนย์เปล่า, ไม่เลย
454
course
เส้นทาง, แนวทาง, วิธี, หลักสูตร
455
stay
คงอยู่, พัก, ระงับ, ค้ำ
456
wheel
ล้อรถ, กงจักร, กังหัน, วกเวียน
457
full
เต็ม, เต็มที่, บรรจุจนเต็ม, แน่น
458
force
แรง, กำลัง, อำนาจ, บังคับ
459
blue
ฟ้า, น้ำเงิน, สีฟ้า, สีน้ำเงิน
460
object
วัตถุ, ที่หมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์
461
decide
ตัดสิน, ตกลงใจ
462
surface
ด้าน, หน้า, พื้นผิว, ฉาบหน้า
463
deep
ลึก, จมลึก, เหว, ถลำลึก
464
moon
พระจันทร์
465
island
เกาะกลางทะเล
466
foot
เท้า, ปลาย, ตีน, ฟุต (หน่วยวัดระยะ)
467
system
ระบอบ, ระเบียบ, หลัก, วิธี, ประมวล
468
busy
มีงานยุ่ง, วุ่นวาย, ไม่ว่าง, พลุกพล่าน
469
test
พิสูจน์, ทดลอง
470
record
บันทึก, สถิติ, อัดเสียง
471
boat
เรือ
472
common
ร่วมกัน, กองกลาง, สาธารณะ, สามัญ, ธรรมดา
473
gold
ทองคำ, สีทอง
474
possible
อาจเป็นไปได้, พอจะเป็นไปได้, บางที, อาจจะ
475
plane
พื้นราบ, แนวราบ, แบน, เครื่องบิน
476
stead
แทน, ตัวแทน
477
dry
แห้ง, ผึ่ง, ตาก, ปราศจากน้ำ
478
wonder
ประหลาดใจ, พิศวง, สงสัย
479
laugh
ยิ้ม, หัวเราะ
480
thousand
พัน, เลขพัน
481
ago
นานมาแล้ว, ผ่านมาแล้ว
482
ran
วิ่ง, หนี, รีบ, หมุน, ดำเนินการ
483
check
ตรวจสอบ, ทำเครื่องหมาย, ระงับ, รั้ง, ต้านทาน
484
game
เกมส์, การเล่น, เครื่องสนุกสนาน
485
shape
รูปร่าง, ทรวดทรง, ท่าทาง
486
equate
ทำให้เท่าเทียม, เสมอภาึค, สมดุล
487
hot
ร้อน, อบอ้าว, สดๆ ร้อนๆ, ฉุนเฉียว
488
miss
พลาด, ผิด, ปล่อย, หายไป, คิดถึง, นางสาว
489
brought
เอามาให้, นำมาซึ่ง, นำไปสู่, ยกมาอ้าง
490
heat
ร้อน, อบอ้าว, สดๆ ร้อนๆ, ฉุนเฉียว
491
snow
หิมะ, ผมขาว
492
tire
เหนื่อย, เมื่อย, เบื่อ
493
bring
เอามาให้, นำมาซึ่ง, นำไปสู่, ยกมาอ้าง
494
yes
ใช่, ถูกต้อง
495
distant
ระยะทาง, หนทางไกล, นานมาแล้ว
496
fill
เต็ม, เต็มที่, บรรจุจนเต็ม, แน่น
497
east
ตะวันออก, ทิศตะวันออก
498
paint
สี, ทาสี, วาดรูป
499
language
ภาษา
500
among
ในหมู่, ในจำนวน, ในพวก, ในระหว่าง
.
.
.

 

ลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
ลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
ลำดับ
คำศัพท์
คำแปล
501
grand
ใหญ่โต, มหึมา, โอ่โถง, ผึ่งผาย
502
ball
ลูกฟุตบอล, ลูกกลมๆ สำหรับเล่นกีฬา
503
yet
ยัง, ยังมี, ยังคง
504
wave
คลื่น, โบก, แกว่ง
505
drop
หยด, หยอด, หย่อน, ตก
506
heart
หัวใจ, ใจคอ
507
am
เป็น, อยู่, คือ
508
present
ปัจจุบัน, เดี๋ยวนี้, ของขวัญ
509
heavy
หนัก, หนาแน่น, อับ, ทึบ
510
dance
เต้นรำ, กระโดดโลดเต้น
511
engine
เครื่องยนต์, เครื่องจักร
512
position
ท่า, ที่มั่น, ฐานะ, ตำแหน่ง, สภาพ
513
arm
แขน, อุ้งแขน, เงื้อมมือ
514
wide
กว้าง, กว้างขวาง, แพร่หลาย
515
sail
ใบเรือ, แล่นเรือ
516
material
วัตถุ, วัตถุดิบ
517
size
ขนาด
518
vary
เปลี่ยนแปลง, ผันผวน, ผันแปร
519
settle
นิ่ง, มั่นคง, เข้าที่, ตั้งรกราก
520
speak
พูด, กล่าว
521
weight
น้ำหนัก, ลูกตุ้มน้ำหนัก
522
general
ทั่วไป, ปกติ, ธรรมดา
523
ice
น้ำแข็ง
524
matter
วัตถุ, สาระ, เนื้อความ, เรื่องราว
525
circle
วงกลม, วงเวียน, วง, ม้วน
526
pair
คู่, เข้าคู่กัน
527
include
ประกอบด้วย, รวมทั้ง, เอาเข้าไว้
528
divide
หาร, แบ่ง, ส่วนแบ่ง, แยกกัน
529
syllable
พยางค์
530
felt
สัมผัส, รู้สึก สำนึก
531
perhaps
บางที
532
pick
ขุด, แคะ, แทะ, ล้วง, ฉวย, หยิบ
533
sudden
โดยด่วน, กะทันหัน, ฉับพลัน
534
count
นับ, คำนวณ
535
square
จัตุรัส, สี่เหลี่ยมจตุรัส, ตาราง (หน่วยวัดพื้นที่)
536
reason
เหตุผล, สติ
537
length
ไกล, ยาว, ความยาว, ระยะนาน
538
represent
ผู้แทน, ตัวแทน
539
art
ศิลปะ
540
subject
อยู่ในอำนาจ, ภายใต้, ประธานประโยค, เรื่อง, หัวข้อ
541
region
แคว้น, ภาค, ดินแดน
542
energy
กำลังงาน, พลัง
543
hunt
ล่า, ไล่ล่า, ล่าสัตว์
544
probable
น่าจะเป็น, น่าเชื่อ, ความน่าจะเป็น
545
bed
ที่นอน, ฟูก, เตียง
546
brother
น้องชาย, พี่ชาย
547
egg
ไข่
548
ride
ขี่, ข่มขี่, ครอบงำ
549
cell
หน่วยของเนื้อหนังในสัตว์และพืช
550
believe
เชื่อ, เชื่อถือ, ศรัทธา
551
fraction
เศษ, เศษส่วน, ส่วนน้อย
552
forest
ป่าไม้
553
sit
นั่ง
554
race
เชื้อชาติ, วรรณะ, ผิว
555
window
หน้าต่าง, ช่อง
556
store
สะสม, เก็บ, ร้านขายของ
557
summer
ฤดูร้อน
558
train
ฝึกหัด, อบรม, รถไฟ
559
sleep
นอน
560
prove
พิสูจน์, ทดลอง, ปรากฏ
561
lone
โดดเดี่ยว, สันโดษ
562
leg
ขา
563
exercise
ฝึกหัด, ออกกำลังกาย, ปฏิบัติหน้าที่
564
wall
กำแพง, ผนัง
565
catch
จับ, คว้า, พบ, เห็น, ตามทัน
566
mount
ภูเขา
567
wish
ปรารถนา, ประสงค์, ขอพร, อธิษฐาน
568
sky
ท้องฟ้า
569
board
ไม้กระดาน, แผ่นกระดาน, คณะ, สภา
570
joy
ปิติยินดี, มีความสุข, ร่าเริง
571
winter
ฤดูหนาว
572
sat
นั่ง
573
written
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
574
wild
ป่า, ดุร้าย, บ้าคลั่ง
575
instrument
เครื่องมือ, เครื่องใช้
576
kept
เก็บ, สงวน, ปกปิด, รักษา, คงอยู่
577
glass
กระจก, แก้ว
578
grass
หญ้า, สนาม
579
cow
วัวตัวเมีย
580
job
งาน
581
edge
ขอบ, ริม, เหลี่ยม, สัน, คมมีด
582
sign
เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เซ็นสัญญา
583
visit
ไปหา, ไปดู, เยี่ยมเยีน
584
past
อดีต, ประวัติ, ผ่าน, ล่วงเลย
585
soft
อ่อน, นุ่ม, ละมุนละไม, เบา, จาง
586
fun
สนุกสนาน, ตลก, ขบขัน
587
bright
สว่าง, ผ่องใส, ร่าเริง, ฉลาด
588
gas
ก๊าซ, ไอ, ควัน
589
weather
สภาพอากาศ
590
month
เดือน, รอบ 30 วัน
591
million
ล้าน, จำนวนล้าน
592
bear
หมี
593
finish
จบ, หมด, สำเร็จ, เสร็จ
594
happy
ความสุข, สุขใจ, เบิกบาน
595
hope
ปรารถนา, ความหวัง
596
flower
ดอกไม้
597
clothe
แต่งตัว, ตกแต่ง, ปกคลุม
598
strange
แปลก, ต่างถิ่น, ประหลาด, ไม่เคยชิน
599
gone
ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน
600
jump
กระโดด, เผ่น
601
baby
เด็ก, ทารก, เหมือนเด็ก
602
eight
แปด, เลข 8, จำนวน 8
603
village
หมู่บ้าน
604
meet
พบ, บรรจบ, เจอ, ประชุม
605
root
ราก, โคน, หน่อ, เครื่องหมายรากในคณิตศาสตร์
606
buy
ซื้อ
607
raise
ยก, เงย, ตั้ง, เพาะปลูก, ก่อให้เกิด
608
solve
แก้ปัญหา, ละลาย, ล้าง
609
metal
โลหะ
610
whether
ใช้ร่วมกับ or โดยไม่ต้องแปล
611
push
ผลัก, ใส, ดัน, แทง, หนุน, ส่งเสริม, รุกเร้า
612
seven
เจ็ด, เลขเจ็ด, จำนวนเจ็ด
613
paragraph
ย่อหน้า, แบ่งเป็นตอนๆ
614
third
ที่สาม, วันที่สาม, หนึ่งในสาม
615
shall
จะ, ควร, น่าจะ
616
held
ถือ, จับ, ยึด, เกาะ, มัด, รักษา
617
hair
ผม, หนวด, เครา, ขน
618
describe
พรรณนา
619
cook
ทำอาหาร, คนทำอาหาร
620
floor
พื้น, พื้นห้อง
621
either
อย่างหนึ่งในจำนวนสอง, ทั้งคู่, ก็เหมือนกัน
622
result
ผล, ลงเอย
623
burn
เผา, ไหม้, ลวก
624
hill
เขาเตี้ยๆ, เนิน, ดอย
625
safe
ปลอดภัย, แน่นหนา, ไว้ใจได้
626
cat
แมว
627
century
ศตวรรษ, รอบหนึ่งร้อยปี, จำนวนหนึ่งร้อย
628
consider
พิจารณา, คำนึงถึง, เคารพ
629
type
ชนิด, ประเภท, พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
630
law
กฎหมาย
631
bit
กัด, งับ
632
coast
ฝั่งทะเล
633
copy
สำเนา, ลอกแบบ, ฉบับ
634
phrase
วลี
635
silent
เงียบ
636
tall
สูง
637
sand
ทราย
638
soil
พื้นดิน
639
roll
ม้วน, ห่อ, กลิ้ง
640
temperature
อุณหภูมิ
641
finger
นิ้วมือ
642
industry
อุตสาหกรรม
643
value
มูลค่า
644
fight
ต่อสู้, ต่อยมวย
645
lie
นอน, พิง, โกหก, หลอกลวง
646
beat
ตี, หวด, ทุบ, เคาะ
647
excite
ความตื่นเต้น, ปลุกเร้า, กระตุ้น
648
natural
ธรรมชาติ, ธรรมดา, นิสัย, สันดาน
649
view
มองดู, ภาพ
650
sense
ประสาทสัมผัส, ความรู้สึก, สังหรณ์, เหตุผล, ไหวพริบ
651
ear
หู
652
else
อื่น, อื่นอีก, นอกจากนั้น
653
quite
ทีเดียว, แท้ๆ
654
broke
ทุบ, ทำลาย, ตี, แตก,หัก, หยุด, ชะงัก
655
case
เรื่อง, กรณี, คดี, หีบ, กล่อง
656
middle
กลาง, ตรงกลาง
657
kill
ฆ่า, ทำให้ตาย
658
son
ลูกชาย
659
lake
ทะเลสาบ
660
moment
ขณะ, ขณะนั้น, ชั่วขณะเดียว, ชั่วอึดใจ
661
scale
สัดส่วน, ขนาด, อัตรา, มาตราส่วน
662
loud
ดัง, อึกทึก, กึกก้อง
663
spring
ฤดูใบไม้ผลิ, น้ำพุ, โผล่, ผุด
664
observe
สังเกต, มองดู, คอยดู, ปฏิบัติตาม
665
child
ลูกหลาน, เด็ก, ทารก
666
straight
ตรง, ทางตรง, ดึง, ยืด, เรียบร้อย
667
consonant
คล้องจอง, สอดคล้อง
668
nation
ชาติ, ประชาชาติ
669
dictionary
พจนานุกรม
670
milk
น้ำนม
671
speed
เร็ว, เร่ง, ไว
672
method
วิธี, ระเบียบ, แบบแผน
673
organ
อวัยวะ, เครื่องมือ, หีบเพลงปาก
674
pay
ชำระ, จ่าย, ทดแทน, แก้แค้น, ให้ประโยชน์
675
age
อายุ, ยุค, สมัย
676
section
ข้อ, หมวดหมู่, แผนก, ส่วน, ท่อน
677
dress
แต่งตัว, เครื่องแต่งตัว, เสื้อกระโปรงชุด
678
cloud
เมฆ, หมอก, ฟุ้ง
679
surprise
ประหลาดใจ, แปลก, ตื่นเต้น
680
quiet
เงียบ, สงบ
681
stone
หิน, ก้อนกรวด, ก้อนหิน
682
tiny
น้อย, เล็ก, จิ๋ว
683
climb
ไต่, ปีน, ตะกาย
684
cool
เย็น, เยือกเย็น, สงบลง
685
design
ออกแบบ, แบบแผน, ลวดลาย
686
poor
ยากจน, ขัดสน, น่าสงสาร, เลว, ต่ำต้อย
687
lot
มากมาย, ฉลาก, เคราะห์, ชะตา
688
experiment
ทดลอง
689
bottom
ก้น, ปลาย, สุดท้าย
690
key
กุญแจ, หัวใจสำคัญ, กุญแจไขปริศนา
691
iron
เหล็ก, เตารีด
692
single
เดียว, เดี่ยว, โดดเดี่ยว
693
stick
กิ่งไม้, ไม้เท้า, ไม้สำหรับตี
694
flat
แบน, เรียบ, ราบ
695
twenty
เลขยี่สิบ, จำนวนยี่สิบ
696
skin
หนัง, ผิว, เปลือก
697
smile
ยิ้ม
698
crease
รอยพับ, รอยรีด
699
hole
รู, ช่อง, หลุม
700
trade
การค้า
701
melody
เพลง, ความไพเราะ
702
trip
เต้น, การเดินทาง, ก้าวเดิน, พลาดเท้า, สะดุด
703
office
สำนักงาน, ที่ทำการ, หน้าที่, ตำแหน่ง
704
receive
รับ, รับรอง, ต้อนรับ
705
row
แถว, แนว, พายเรือ
706
mouth
ปาก
707
exact
แน่นอน, ตรงตามจริง, ถูกโดยแท้
708
symbol
เครื่องหมาย, สัญลักษณ์
709
die
ตาย, หมดลมหายใจ
710
least
เล็ก, น้อย, นิดหน่อย, ชั่วครู่, ต่ำต้อย, คิดสั้น
711
trouble
ยุ่งยาก, ลำบาก
712
shout
ร้องตะโกน, ตะคอก
713
except
เว้นแต่, นอกจาก, ข้อยกเว้น
714
wrote
เขียน, ลอก, จด, จารึก
715
seed
เมล็ด, พันธุ์, เชื้อ, เพาะ
716
tone
น้ำเสียง, ทำสี, กลมกลืน
717
join
เข้าร่วม, ติด, ต่อ, บรรจบ
718
suggest
แนะนำ, ชวนให้นึกถึง, ความคิด
719
clean
สะอาด, บริสุทธิ์, สุจริต, ไม่มีมลทิน
720
break
ทุบ, ทำลาย, ตี, แตก,หัก, หยุด, ชะงัก
721
lady
ผู้หญิง, คุณผู้หญิง
722
yard
สนาม, ลาน, หลา (หน่วยวัดพื้นที่)
723
rise
ขึ้น, ลอย, ผุดขึ้น, ปรากฏ, กำเนิด
724
bad
เลว, ชั่วร้าย, ไม่ดี, เสีย
725
blow
ชก, ตี, ต่อย, ต่อสู้, หมัด, เป่า, ระเบิด
726
oil
น้ำมัน
727
blood
เลือด, สายโลหิต, ตระกูล
728
touch
แตะ, สัมผัส, ถู
729
grew
ปลูก, งอก, เกิดขึ้น, เติบโต
730
cent
หนึ่งร้อย, หนึ่งในร้อย, เซ็นต์ (หน่วยเงิน)
731
mix
ผสม, ปน, ปรุง
732
team
คณะผู้เล่น, คณะทำงาน
733
wire
ลวด, ล้อมลวด, ต่อสาย, สายโทรเลข
734
cost
ราคา, ต้นทุน, มูลค่า
735
lost
สูญเสีย, ตาย, เสีย, หาย
736
brown
สีน้ำตาล
737
wear
สวมใส่, ประดับ
738
garden
สวน, ไร่ผัก
739
equal
เท่ากัน, เท่าเทียม, เสมอกัน
740
sent
ส่ง, สั่ง, ไล่
741
choose
คัดเลือก, เลือกสรร
742
fell
ตก, หล่น, ร่วง, ล้ม, พังทลาย
743
fit
เหมาะสม, คู่ควร, พอดี, กระชับ, แน่น
744
flow
ไหล, กระแส, สาย
745
fair
บริสุทธิ์, สะอาด, เรียบร้อย, สวยงาม, ยุติธรรม, สุภาพ
746
bank
ธนาคาร
747
collect
กอง, หมู่, กลุ่ม, เก็บ, สะสม
748
save
รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน
749
control
บังคับ, ควบคุม
750
decimal
เลขทศนิยม
751
gentle
อ่อนโยน, เบาๆ, ถนอม, สุภาพ, ผู้ดี
752
woman
ผู้หญิง
753
captain
หัวหน้า, ผู้นำ, ผู้บังคับเครื่องบิน, ร้อยเอก (ยศ)
754
practice
ปฏิบัติ, กระทำ, ฝึกหัด
755
separate
แยก, คั่น, คนละอัน
756
difficult
ยาก, ลำบาก
757
doctor
แพทย์, ผู้จบปริญญาเอก
758
please
ได้โปรด, กรุณา, พอใจ, สนุกสนาน
759
protect
ป้องกัน, อารักขา
760
noon
เที่ยงวัน
761
whose
ใคร, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ผู้ที่
762
locate
ที่ตั้ง, ทำเล
763
ring
แหวน, ห่วง, ล้อ
764
character
นิสัย, ลักษณะ, ตัวอักษร
765
insect
แมลง
766
caught
จับ, คว้า, พบ, เห็น, ตามทัน
767
period
รอบเวลา, สมัย, ประจำเดือนสตรี
768
indicate
เครื่องหมาย, ชี้, บอกเล่า, แสดง
769
radio
วิทยุ
770
spoke
พูด, กล่าว
771
atom
ปรมาณู, องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี
772
human
มนุษย์
773
history
ประวัติ, ประวัติศาสตร์
774
effect
ผล, ก่อให้เกิดผล
775
electric
ไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า
776
expect
คาดหมาย, เชื่อ, หวัง
777
crop
ตัด, เด็ด, เก็บเกี่ยว, ข้าว, พืชผล
778
modern
สมัยใหม่
779
element
ธาตุ, ปฐม, ราก
780
hit
ต่อย, ตี, ทำร้าย, ชน
781
student
นักเรียน, นักศึกษา, นิสิต
782
corner
มุม, หัวโค้ง
783
party
คณะ, พรรค, พวก, สโมสร, การสังสรรค์
784
supply
อุปทาน, ของที่มี, จำนวนเสบียง, บรรจุ
785
bone
ก้าง, กระดูก, อัฐิ
786
rail
ราง, ราว, รั้ว, รางรถไฟ
787
imagine
จินตนาการ, นึกฝัน
788
provide
จัดหา, เตรียมการ
789
agree
ตกลง, เห็นพ้อง, ยินยอม, สัญญา
790
thus
เช่นนี้, ดังนี้, ด้วยเหตุนี้
791
capital
เมืองหลวง, เงินทุน, ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
792
won't
จะไม่ (will not)
793
chair
เก้าอี้
794
danger
อันตราย, ภัย
795
fruit
ผลไม้
796
rich
ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มีค่า
797
thick
หนา, ดก, ทึบ, แน่น
798
soldier
ทหาร
799
process
การปฏิบัติ, แนวทาง, ดำเนินไป
800
operate
ทำ, การงาน, ปฏิบัติการ, หมุน, แล่น, ผ่าตัด
801
guess
เดา
802
necessary
จำเป็น
803
sharp
คม, เฉียบขาด, ไหวพริบ
804
wing
ปีก
805
create
สร้าง, ประดิษฐ์
806
neighbor
เพื่อนบ้าน, อยู่ข้างเคียง
807
wash
ล้าง, ซัก, สระ
808
bat
ค้างคาว
809
rather
ค่อนข้าง, ออกจะ, มากกว่า
810
crowd
ฝูงชน, กลุ่มคน, เบียดเสียด, จับกลุ่ม
811
corn
ข้าว, ข้าวโพด
812
compare
เปรียบ, เทียบเคียง
813
poem
โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน
814
string
ป่าน, ด้าย, เชือก, เส้น
815
bell
ระฆัง, กระดิ่ง, ลำโพง
816
depend
ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่, อาศัย
817
meat
เนื้อวัว, เนื้อสัตว์
818
rub
ขัด, สี, ถู, ลูบ
819
tube
หลอด, ลำกล้อง, อุโมงค์, รถไฟใต้ดิน
820
famous
ชื่อเสียง, เกียรติคุณ
821
dollar
เหรียญ (หน่วยเงิน)
822
stream
ไหลหลั่ง, กระแสน้ำ, ลำธาร, พุ่ง
823
fear
เกรงกลัว, ไม่กล้า, น่ากลัว
824
sight
เห็น, ภาพ, สายตา
825
thin
บาง, ผอม, ใส, จาง
826
triangle
สามเหลี่ยม, ไม้ฉาก
827
planet
ดางเคราะห์
828
hurry
ด่วน, เร่ง, รีบร้อน
829
chief
หัวหน้า, นาย, ผู้บังคับบัญชา
830
colony
ดินแดน, เมืองขึ้น, อาณานิคม
831
clock
นาฬิกา, จับเวลา
832
mine
ของฉัน, บ่อแร่, เหมือง, ทุ่นระเบิด
833
tie
เชือก, ผ้าผูกคอ, มัด, ผูก, โยง
834
enter
เข้ามา, เข้าไป, ทางเข้า, กรอกรายการ, ลงมือ, เริ่มต้น
835
major
ส่วนใหญ่, หมู่มาก
836
fresh
บริสุทธิ์, สดใส, ใหม่ๆ, สดๆ
837
search
ค้นหา
838
send
ส่ง, สั่ง, ไล่
839
yellow
สีเหลือง
840
gun
ปืน
841
allow
ยอมให้, อนุญาต, ยกโทษ
842
print
รอย, ฝัง, พิมพ์
843
dead
ตาย, หมดลมหายใจ
844
spot
จุด, ที่, ตำบล, เงินสด
845
desert
ทะเลทราย
846
suit
เหมาะสม, ชุดสูท, คดี, ฎีกา, คำร้อง
847
current
ปัจจุบัน, ทุกวันนี้, กระแสน้ำ, กระแสไฟ, กระแสลม
848
lift
ยก, เงย, ชู, ลิฟต์
840
rose
ขึ้น, ลอย, ผุดขึ้น, ปรากฏ, กำเนิด
850
continue
อยู่เรื่อยมา, ดำเนินต่อไป, ยืดเยื้อ
851
block
ท่อนไม้, ท่อนหิน, ท่อน, ปึก, ก้อน, กีดขวาง, อุด
852
chart
แผนที่, แผนผัง, บัญชี
853
hat
หมวก
854
sell
ขาย
855
success
สำเร็จ, ชื่อเสียง
856
company
บริษัท, หมู่เพื่อนฝูง, วงสมาคม
857
subtract
ลบ, หัก, ชัก
858
event
เหตุการณ์, กรณี, การแข่งขัน
859
particular
รายละเอียด, เฉพาะ, พิถีพิถัน
860
deal
แจกจ่าย, ปฏิบัติ, การค้า, ข้อตกลง
861
swim
ว่ายน้ำ
862
term
กำหนด, สมัย, ครั้ง, ภาคเรียน, เงื่อนไข
863
opposite
ตรงข้าม, สวนกัน
864
wife
ภรรยา
865
shoe
รองเท้า
866
shoulder
ไหล่, บ่า
867
spread
แผ่, กาง, กระจาย, ขยาย
868
arrange
จัดให้เรียบร้อย, จัดการ
869
camp
ที่พัก, พักแรม, ค่าย
870
invent
ประดิษฐ์
871
cotton
ฝ้าย
872
born
เกิด, กำเนิด
873
determine
กำหนด, วางนโยบาย, ตั้งใจ
874
quart
หนึ่งในสี่ของแกลลอน (หน่วยตวง)
875
nine
เก้า, เลขเก้า
876
truck
แลก, คบค้า, เร่ขาย, สัพเพเหระ, เหลวไหล
877
noise
อึกทึก, เสียงดัง
878
level
ระดับ, ชั้น, ฐานะ, ได้ระดับ, ไม่เอียง
879
chance
โอกาส, หนทาง, ช่องทาง, วาสนา
880
gather
เก็บ, รวบรวม, ชุมนุม, มุง
881
shop
ร้านขายของ
882
stretch
ขึง, ดึง, ยืด, เหยียด
883
throw
ขว้าง, ปา, โยน, พุ่ง
884
shine
ส่องแสง, เปล่งปลั่ง, แจ่มใส
885
property
ทรัพย์สมบัติ
886
column
ปล่อง, ลำ, แถวตอน, ช่องในหนังสือพิมพ์
887
molecule
อณู
888
select
คัดเลือก, เลือกสรร
889
wrong
ผิด, พลาด, ไม่เหมาะ, เสีย, ชั่ว
890
gray
สีเทา, ฟ้าสาง
891
repeat
กล่าวซ้ำ, ย้ำ, ทำซ้ำ
892
require
ต้องการ, เรียกร้อง
893
broad
กว้างขวาง, รุ่งแจ้ง, หยาบๆ, ไม่สละสลวย
894
prepare
เตรียม, ประกอบ, จัดทำ
895
salt
เกลือ
896
nose
จมูก, ดม
897
plural
พหูพจน์
898
anger
โกรธ, ฉุนเฉียว
899
claim
อ้าง, อ้างสิทธิ, เรียกร้อง
900
continent
รู้จักบังคับใจ, รู้จักละเว้น, ไม่มักมาก
901
oxygen
ออกซิเจน (ธาตุ)
902
sugar
น้ำตาล
903
death
ตาย, หมดลมหายใจ
904
pretty
น่ารัก, เก๋, ไพเราะ
905
skill
ความชำนาญ, ความสามารถ, ไหวพริบ
906
women
ผู้หญิง
907
season
ฤดูกาล, คราว, สมัย
908
solution
ข้อแก้ปัญหา, ทางออก
909
magnet
แม่เหล็ก
910
silver
เงิน (ธาตุ), เครื่องเงิน
911
thank
ขอบคุณ, ขอบใจ
912
branch
สาขา, กิ่งก้าน, แขนง, ทางแยก
913
match
การแข่งขันกีฬา, คู่ปรับ, คู่ควร, เข้าชุด, ไม้ขีดไฟ
914
suffix
ส่วนต่อท้าย
915
especially
เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ
916
fig
แต่งตัว, เครื่องแต่งตัว
917
afraid
เกรง, กลัว
918
huge
ใหญ่โต, มหึมา
919
sister
น้องสาว, พี่สาว
920
steel
เหล็กกล้า
921
discuss
สนทนา, โต้เถียง, พิจารณา
922
forward
ข้างหน้า, ก้าวหน้า, เร็ว, ไว
923
similar
คล้ายคลึง, ทำนองเดียวกัน
924
guide
คนนำทาง, เครื่องบอกทาง, แนะนำ
925
experience
ประสบการณ์, ความช่ำชอง
926
score
รอย, ขีด, แผล, แต้ม (กีฬา)
927
apple
แอปเปิล (ผลไม้)
928
bought
ซื้อ
929
led
ชักจูง ชวน, นำ, นำไปสู่
930
pitch
ปัก, ตั้ง, ที่มั่น, ประจำ, ขว้าง, ทอย
931
coat
เสื้อ, ขน, ปกคลุม, ฉาบ
932
mass
ปึก, กอง, ส่วนใหญ่, มากมาย
933
card
กระดาษแข็ง, นามบัตร, ไพ่
934
band
แถบ, ปลอก, หมู่, พวก, วง
935
rope
เชือก, ลวด, ผูก, โยง
936
slip
เศษผ้า, เศษกระดาษ, ลื่น, ไหล, แล่น
937
win
ได้มา, บรรลุ, ชนะ
938
dream
ความฝัน
939
evening
เวลาเย็น, ค่ำ
940
condition
สภาพ, ภาวะ, ฐานะ, ข้อแม้, เงื่อนไข
941
feed
กินอาหาร, เลี้ยงอาหาร
942
tool
เครื่องมือ
943
total
รวมทั้งหมด, เบ็ดเสร็จ
944
basic
ธรรมดา, เป็นพื้น, พื้นฐาน
945
smell
กลิ่น, ได้กลิ่น
946
valley
หุบเขา
947
nor
ไม่, และไม่ (ใช้คู่กับ neither)
948
double
สองเท่า, ทวีคูณ, คู่
949
seat
ที่นั่ง, ก้น, เก้าอี้
950
arrive
ถึง, มาถึง, ไปถึง
951
master
เจ้าของ, เจ้านาย, ผู้เชี่ยวชาญ, ครู
952
track
ทางเดิน, ทางรถไฟ, แนวทาง, ร่องรอย
953
parent
บิดาหรือมารดา, ผู้ปกครอง
954
shore
กรรไกร, ตัด, เล็ม, ขาด
955
division
หาร, แบ่ง, แยกกัน, จำพวก, ชั้น
956
sheet
แผ่นกระจก, แผ่นโลหะ, แผ่นกระดาษ, ผืนผ้า
957
substance
เนื้อหา, ใจความ, แก่นสาร, มั่นคง
958
favor
สงเคราะห์, กรุณา, ไมตรีจิต, ยินยอม, สนับสนุน
959
connect
เกี่ยวข้อง, เชื่อมโยง, สัมพันธ์
960
post
ไปรษณีย์, หน้าที่, ตำแหน่ง, ประกาศ, ประจาน
961
spend
ใช้เงิน, ใช้เวลา
962
chord
สายเครื่องดีดสี, เอ็น, เส้น, เสียงประสาน
963
fat
อ้วน, ไขมัน
964
glad
ยินดี, ชื่นชม
965
original
เดิม, ต้นฉบับ
966
share
แบ่ง, ส่วนแบ่ง, หุ้นส่วน
967
station
สถานี, ตำแหน่ง, ที่, เข้าประจำที่
968
dad
พ่อ
969
bread
ขนมปัง
970
charge
ประจุ, บรรจุ, โจมตี, เข้าตะลุมบอน
971
proper
เกี่ยวกับ, เป็นของ, ถูกต้อง, สมควร, มารยาท, ระเบียบแบบแผน
972
bar
แท่ง, ขีด, เส้น, กั้น, รั้ว, ร้านเหล้า
973
offer
มอบ, ให้, เสนอ, ประมูล, แจ้ง, อาสา
974
segment
ข้อ, ปล้อง, กลีบ, เสี้ยว
975
slave
ทาส, บ่าว
976
duck
เป็ด
977
instant
ขณะ, บัดนั้น, เมื่อนั้น, เดี๋ยวนี้, ครั้น
978
market
ตลาด, ตลาดนัด
979
degree
ขั้น, ชั้น, ระดับ, องศาของมุม
980
populate
บรรจุพลเมือง, เข้าไปอาศัย
981
chick
ลูกเป็ด, ลูกไก่, ลูกนก
982
dear
ที่รัก, สุดที่รัก, คนน่ารัก, สุดชีวิต
983
enemy
ศัตรู, ข้าศึก
984
reply
ตอบ, คำตอบ
985
drink
ดื่ม, อึก, ดูด
986
occur
เกิดขึ้น, มีขึ้น, เกิดความรู้สึกขึ้น
987
support
รับ, หนุน, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ
988
speech
การพูด, คำพูด, คำปราศรัย, วาทะ
989
nature
ธรรมชาติ, โดยกำเนิด, นิสัย, สันดาน
990
range
เตา, หม้อน้ำ, สนามยิงเป้า, ระยะยิง, ขอบเขต, ระยะ
991
steam
ไอน้ำ, อบ, นึ่ง
992
motion
การเคลื่อนไหว
993
path
ทาง, ทางเดิน
994
liquid
เหลว, ของเหลว
995
log
ซุง, ท่อนไม้, ลอการิธึม (คณิตศาสตร์)
996
meant
มุ่งหมาย, ตั้งใจ
997
quotient
ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร
998
teeth
ฟัน, เขี้ยว, เฟือง, ซี่หวี
999
shell
เปลือกหอย, เปลือกไข่, กระดอง, คราบ, ปลอกกระสุน
1000
neck
คอ
.
.
 
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com