Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ facebook เว็บเครือ Bangkok Post

 

 bkk post bluebkk post learningstudent weekly
สวัสดีครับ 
          เว็บหนังสือพิมพ์และนิตยสารเครือ Bangkok Post นอกจากให้ความรู้ด้านข่าวสารบ้านเมืองและความรู้ด้านต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ดีมาก ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง  ซึ่งมีอยู่ เว็บข้างล่างนี้ เรียงลำดับจากง่ายไปยาก ดังนี้ครับ
          วันนี้ผมขอแนะนำ หน้า facebook ของเว็บทั้ง นี้ ข้างล่างนี้ครับ
          สำหรับท่านที่ใฝ่ใจในการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อาจจะถามผมว่า ศึกษาภาษาอังกฤษจากหน้าfacebook ทั้ง นี้ ได้ประโยชน์มากกว่าศึกษาจากหน้าเว็บไซต์โดยตรงอย่างไรบ้าง
          ผมเห็นว่า น่าจะต่างกันอย่างนี้ครับ
1.เขานำข่าวมาเรียงให้เราอ่านง่าย ๆ ในหน้า facebook เดียวกัน จากข่าวใหม่สุดด้านบน ไล่ลงไปหาข่าวเก่าด้านล่าง
2.ท่านสามารถ share ข่าวที่ท่านชอบกับเพื่อน facebook ของท่าน  พร้อมกับฝึก writingโดยเขียนภาษาอังกฤษสัก 1 – 2 ประโยค (หรือยาวกว่านี้) ลงไปในช่อง Write Something… และคลิกที่Share XXXX ด้านล่าง  สิ่งที่เขียนนี้อาจจะเป็นการเขียนคุยกับเพื่อน โดยพูดถึงเนื้อข่าวที่อ่าน
          หากฝึกเขียนไปเรื่อย ๆ ก็จะเขียนเก่งขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน แค่วันละ 1-2 ประโยคนี่แหละครับได้ผลแน่ ๆ ตั้งใจเขียนสักนิด คือ พยายามตั้งใจสะกดอย่าให้ผิด อาจจจะต้อง เปิดดิก บ่อยกว่าเดิม  และถ้านึกไม่ออกว่าจะเขียนยังไง ให้   Google Translate  ช่วยก็ได้ครับ แต่ดูให้ดีนะครับ  ถ้าจะ copy ของเขามา paste ใน ช่อง Write Something… ขอให้ไตร่ตรองแก้ไขให้ดีก่อน  เราจะได้เรียนรู้จากตัวเองซึ่งฝึกถูกต้องเพราะกรองมาพอสมควรแล้ว   
เรียนภาษาอังกฤษจะต้องรู้จักรอครับ, ร เรือ + อ อ่าง, ร = รัก อ = อดทน 
เรียนภาษาอังกฤษจะต้องรักภาษาอังกฤษ และอดทนเรียนภาษาอังกฤษด้วยความรัก 
ถ้าเรารักภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษก็จะรักเรา และยอมให้เราเข้าใกล้และใช้มัน
พิพัฒน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com