Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

10 ภาพข่าวจากนิตยสาร Time ฉบับ July 28, 2014

สวัสดีครับ

       ผมเห็น The 10 Best Pictures of the Week จาก นิตยสาร Time ฉบับ July 28, 2014 เห็นว่าน่าสนใจดี จึงนำมาฝาก คลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF

       ใน 10 ภาพนี้ มี 3 ภาพที่แสดงถึงภาวะสงคราม ความยากจน และความอดอยากยากแค้นในทวีปแอฟริกา ผมขอนำมาลงให้ดู

thecostofcrime

       พูดถึงปัญหาอย่างนี้ของประเทศในทวีปนี้ เราคนไทยก็ได้อ่านได้ยินได้ดูข่าวมาโดยตลอด ไอ้ที่ผมงงก็คือว่า เราได้ยินมาว่าทวีปนี้มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะ แต่ทำไมจึงหลุดไม่พ้นจากวังวนปัญหาเหล่านี้  มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ ผมลองหาอ่านดู ก็เห็นแต่หัวข้อปัญหาเดิม ๆ คือ ความยากคน ภัยสงคราม ความขัดแย้ง การขาดการศึกษา โรคภัย การว่างงาน ปัญหาการถือครองที่ดิน การขาดเงินลงทุน อิทธิพลเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่จากอดีตประเทศอาณานิคมที่เคยครอบครอง ฯลฯ แต่คำถามก็คือ มนุษยชาติเดินทางมาถึงคริสตวรรษนี้แล้ว ด้วยเทคโนโลยี ความรู้และสติปัญญาที่พัฒนามามากมาย มองออกทั้งปัญหาและเห็นทั้งทางแก้ แต่ทำไมยังทำอะไรไม่ได้

คลิกอ่านลิงค์ 1 คลิกอ่านลิงค์ 2คลิกอ่านลิงค์ 3

humanitarianhorror

อ่านเรื่องของเขาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องของเรา

 specialdelivery

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com