Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เชิญดาวน์โหลด e-book “English – Thai Dictionary of Verbs” โดย e4thai.com

Home

ที่ลิงค์นี้

http://www.momswhothink.com/reading/list-of-verbs.html

ได้รวบรวม verb ที่พบบ่อย - ใช้บ่อย ไว้ 1039 คำ ผมได้นำมาทำเป็น e-book โดยใส่คำแปลภาษาไทยไว้แล้ว  ทั้งนี้ได้พยายามเลือกคำแปลที่คิดว่า น่าจะตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษมากที่สุด,     verb บางคำมีหลายความหมาย ผมได้เลือกแปลความหมายแรก ๆ ที่ใช้บ่อยที่สุด โดยยึดดิกชันนารี Oxford และ Cambridge เป็นเกณฑ์ หากท่านพบคำแปลที่ผิดเพี้ยนควรแก้ไข ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อที่ผมจะได้แก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ลิงค์ที่ 1หรือ ลิงค์ที่ 2                                                  

หมายเหตุ:

หลายคำเป็นทั้ง verb และ noun หรือบางคำเป็น adjective ด้วย, แต่คำแปลที่ให้ไว้ เป็นคำแปลของ verb เท่านั้น

บางคำถ้าท่านคุ้นเคยกับความหมายที่เป็น noun ท่านสามารถเดาความหมายที่เป็น verb จากคำ noun ที่ท่านทราบอยู่แล้ว เช่น

box, N = กล่อง,  V = ใส่กล่อง, ชก

camp, N = ค่าย, V = เข้าค่าย, ตั้งแคมป์

พิพัฒน์   

www.facebook.com/EnglishforThai                    

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com