Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

e-book ภาษาอังกฤษ สำหรับ บุคลากรสายแพทย์ของกองทัพบก

Pages from บุคลากรสายแพทย์ของกองทัพบก

สวัสดีครับ

e-book ที่นำมาฝากวันนี้ เป็น 4 เล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน คือ

คู่มือ

  • สนทนาภาษาแพทย์
  • สนทนาภาษาพยาบาล (BY RENA D. WESTRA)
  • สนทนา 3 ภาษา (โดยปราศจากความกลัว)
  • สนทนาแนวทางการท่องเที่ยว

สำหรับ บุคลากรสายแพทย์ของกองทัพบก

โดย

  • พ.อ.หญิง ดร.วาทิต จั่นแย้ม, AIEP (UCLA), D.B.A.(PSU) ผู้เขียน แต่ง แปล และเรียบเรียง
  • สุทิน เกตุแก้ว, MBA (UCLA) ผู้เขียน แต่ง แปล และเรียบเรียงร่วม

และแม้ว่า หนังสือเล่มนี้จะทำขึ้นมาเป็นการเฉพาะสำหรับ บุคลากรสายแพทย์ของกองทัพบก  แต่หากท่านคลิกดูสารบัญ 

ก็จะเห็นว่า บุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยงานอื่น และคนทั่วไปก็สามารถนำเนื้อหาหลายส่วนไปใช้ประโยชน์ได้  ผมจึงขอนำมาฝากครับ

อนึ่ง หลังจากที่เปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาแล้ว, เมื่อท่านดูหมายเลขหน้าตามที่สารบัญบอกไว้  ถ้าจะไปยังหน้านั้น วิธีที่ง่ายที่สุด คือ ใช้กด Control +F, Enter  สัก 2 ครั้ง ครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com