Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

อ่านแล้วเติมคำเพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์ - ->Sentence Completion - - > ทำความสนิทสนมกับคำศัพท์ และฟิตสมองให้เฟิร์ม

สวัสดีครับ

       มีแบบฝึกหัดประเภทหนึ่งที่ฝึกให้อ่าน, จับใจความ, และตีความให้เข้าใจ คือ เขาจะให้มา 1 ประโยค, แต่แหว่งไว้ 1 คำ, และให้ตัวเลือกมา 4 – 5 ตัว, หน้าที่ของเราคือ ดึงตัวที่เหมาะสมที่สุดลงเติมในช่องว่างที่แหว่ง

       แบบฝึกหัดอย่างนี้ เป็นการอ่านที่ค่อนข้างเหนื่อยสมอง เพราะจะต้องมีสมาธิในการอ่าน, เพราะประโยคที่ให้มานี้ ศัพท์บางตัวเราก็รู้ บางตัวก็ไม่รู้, เราก็ต้องเอาตัวที่รู้ไปช่วยเดาตัวที่ไม่รู้, และต้องรู้จักตีความเนื้อหา โดยอาศัยตรรกะของภาษา ยกตัวอย่างประโยคข้างล่างนี้ ประโยคด้านซ้ายจึงเป็น …and I love… และประโยคด้านขวาจึงเป็น ..but I hate

Sentence Completion Example

       หรืออีกประโยคหนึ่งข้างล่างนี้ อ่านแล้วเราก็คงพอสรุปได้ว่า แม้ว่าอุบัติเหตุจะทำให้รถเสียหายขนาดหนัก แต่ช่างก็ช่วยแก้ไขให้ใหม่เกือบเหมือนเดิม อ่านแล้ว คำตอบที่มีความหมายในทางลบ คือ destroy และ hinder คงใช้ไม่ได้, แต่คำตอบที่มีความหมายทางบวก คือ build, salvage และ cure, ตัวไหนล่ะที่เหมาะสมที่สุด?

englishforeveryone.org PDFs Level 6

การได้ฝึกทำนองนี้บ่อย ๆ จะช่วยให้เราสนิทสนมคุ้นเคยกับกับคำศัพท์ และเป็นการฟิตสมองให้เฟิร์มอีกด้วย


 ที่ลิงค์นี้

http://englishforeveryone.org/Topics/Sentence-Completion.htm  

มีแบบฝึกหัดทำนองนี้มากพอสมควร ตั้งแต่ Grade 1 – 12 และ ระดับ Low-Beginning ไปจนถึง High Advanced ทุกชุดมีเฉลยพร้อม 

ท่านเลือกระดับง่าย-ยากที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับท่าน อย่าเริ่มจากเรื่องที่ยากเกินไปเพราะจะเหนื่อยเร็ว แต่ก็อย่าเลือกเรื่องที่ง่ายเกินไปจนไม่เหนื่อยเลย


ฝึกเพิ่มเติม:

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com