Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอพูดเรื่อง collocation อีกครั้ง

สวัสดีครับ

ผมเคยพูดเรื่อง collocation และมีหนังสือเกี่ยวกับ collocation ให้ดาวน์โหลดแล้ว

ที่บทความนี้: ดาวน์โหลด ตำรา,แบบฝึกหัด,เฉลย,โปรแกรม,mp3 – Collocations

ถ้าอธิบายสั้น ๆ ก็ขอพูดว่า Collocation นี้มีอยู่ในทุกภาษา มันคือ การใช้ถ้อยคำที่ต้องไปด้วยกัน ถ้าไปใช้คำอื่นจะกลายเป็นภาษาที่ไม่เป็นธรรมชาติที่เจ้าของภาษาเขาไม่พูดกัน อาจทำให้คนฟังเข้าใจผิด, รู้สึกทะแม่ง ๆ หรือ ตลก เช่น ในภาษาไทย   

เราไม่พูดว่า: นายสมชายชอบพูดจาข่มเพื่อนแบบมาบนเมฆ

แต่เราพูดว่า:นายสมชายชอบพูดจาข่มเพื่อนแบบมาเหนือเมฆ

เราไม่พูดว่า:เขาต่อสู้กันอย่างเอามีชีวิตเอาหมดชีวิต

แต่เราพูดว่า:เขาต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย

ในภาษาอังกฤษก็มีตัวอย่างทำนองนี้มากมาย

       และก็มีเว็บไซต์ สอนเรื่อง collocation ในหลาย ๆ ลักษณะ เช่น

1.แบบที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องคิดมาก ก็คือ ให้เราเข้าไปที่เว็บดิกชันนารีฉบับมาตรฐานทั้งหลาย เมื่อเราพิมพ์เพื่อดูความหมายของคำศัพท์แล้ว เขามักมีวลีหรือประโยคตัวอย่าง ซึ่งอาจจะเน้นตัวดำ (bold) ให้รู้ว่ามันเป็น collocation คือกลุ่มคำที่ต้องไปด้วยกัน

ลองค่อย ๆ เข้าไปศึกษาแล้วกันครับ

2.บางเว็บจะคัดเลือก collocation ที่พบบ่อย ๆ มาให้เราจดจำศึกษา

3.แต่ที่ผมชอบใจเป็นพิเศษ คือ online dictionary ที่เขาแสดงกลุ่มคำที่เป็น collocation โดยเฉพาะ เช่น สมมุติว่า เราใช้ noun ตัวใดตัวหนึ่งแต่งประโยค เราอาจจะอยากรู้ว่า มันมี adjective หรือ verb อะไรที่มักจะใช้ควบคู่กับ noun ตัวนี้ (ในความหมายอย่างนี้ ๆ)  เราก็พิมพ์ noun ตัวนี้ลงไปให้เว็บมันโชว์คำที่เราต้องการรู้

ดูหน้าตัวอย่างข้างล่างนี้

ozdic   the English Collocations Dictionary online

และ online collocation dictionary อีก 2 เว็บนี้

♦ในตำราภาษาไทยก็มีขายอยู่ 1 เล่มครับ คือ

English By Example   : A Dictionary of English Collocations with Thai Translations  เรียบเรียงโดย คุณวงศ์ วรรธนพิเชฐ 

http://www.dicthai.com/dt_ebe.html

       พูดถึงเรื่องนี้ทีไรผมก็อดไม่ได้ที่ต้องขอติงว่า ลักษณะอย่างหนึ่งของคนไทยหลายคนในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ใจร้อน มุ่งหาหนังสือ เว็บ โรงเรียน อาจารย์ โปรแกรม App. ฯลฯ ที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์คือผลสำเร็จที่รวดเร็วทันใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  ขอบอกว่า ปาฏิหาริย์ที่ว่านี้ไม่มีอะไรสร้างได้หรอกครับ และเรื่อง collocation ก็เป็นเรื่องหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ต้องค่อย ๆ สะสมเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ   

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com