Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

จะพูดหรือแต่งประโยค แต่ติดคำนึกไม่ออก ให้ phraseup.com ช่วยได้

where   will   way   phraseup

สวัสดีครับ

เว็บ www.phraseup.com      เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วย ตอนที่เราจะพูดหรือเขียนประโยคภาษาอังกฤษ  แต่บางทีมันนึกไม่ออก เราก็เพียงพิมพ์ดอกจัน * ลงไปตรงคำที่นึกไม่ออก  เว็บ phraseup.com จะช่วยหาคำนั้น ๆ มาให้เราดูว่าใช่คำที่เรากำลังนึกหาอยู่หรือไม่ เช่น

[1] เราจะแต่งว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น แต่จำได้เพียงว่า มีคำว่า where will way คำที่เหลือจำไม่ได้  เราก็พิมพ์ลงไปว่า where * will * way เว็บนี้ก็จะโชว์ทางเลือกให้เรา - คลิกดู

[2] เราอาจจะอยากรู้การใช้คำบางคำเพื่อแต่งประโยค และก็ต้องการเห็นตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง เช่น การใช้ could you  เพื่อการร้องขอ หรือขอร้อง เราก็พิมพ์ลงไปว่า could you * me เว็บนี้ก็จะโชว์ประโยคตัวอย่างให้เราเลือก - คลิกดู ซึ่งเราเอาไปใช้ดัดแปลงแต่งเติมต่อได้

[3] เราอาจจะมีคำขึ้นต้นประโยค และอยากได้เห็นตัวอย่างว่า มันสามารถแต่งต่อให้จบได้ยังไงบ้าง เราก็พิมพ์คำขึ้นต้นประโยคลงไปสัก 2 – 3 คำ เช่น

how do you *  - คลิกดู

how many * you - คลิกดู

bangkok is *  - คลิกดู

       ข้างบนนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นครับ ท่านสามารถทดลองใช้ www.phraseup.com    ให้เป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้อีกเยอะ เมื่อท่านต้องการแต่งประโยคแต่นึกไม่ออก หรือไม่แน่ใจ หรือต้องการเห็นตัวอย่าง ลองดูนะครับ  

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com