Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวม สุภาษิต-คำพังเพย-สำนวน ไทย แปลเป็น อังกฤษ (ดาวน์โหลดไฟล์ pdf)

Thai Sayings   Speak Real Thai

สวัสดีครับ

สุภาษิต-คำพังเพย-สำนวน ไทย ในลิงค์ข้างล่างนี้ มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ไว้ด้วย

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

สุภาษิต-คำพังเพย-สำนวน ของแต่ละชาติ บางทีก็ตรงกันหรือคล้ายกัน ทั้งความหมายและการอุปมา หรือบางทีก็อาจจะหยิบยืมกันไปใช้

การฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากสุภาษิต-คำพังเพย-สำนวน ก็มีประโยชน์อยู่นะครับ

       สำหรับท่านที่หาหัวข้อที่เป็น small talk เพื่อใช้พูดกับคนต่างชาติ ผมขอแนะว่า สุภาษิต-คำพังเพย-สำนวน ไทย ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่สามารถหยิบขึ้นมาคุยฆ่าเวลาหรือสร้างสัมพันธ์ได้  เพียงแต่ให้ดูโอกาสอันเหมาะสม 

จากประสบการณ์ของผม อะไร ๆ ก็หยิบขึ้นมาคุยได้ ถ้า (1) เรามีเรื่องที่จะคุย, (2) เรารู้จักวิธีผูกถ้อยคำเพื่อคุยเรื่องนั้น, และ (3) เราเลือกโอกาสอันเหมาะสมที่จะคุย เราจะไม่อับจนเรื่องที่จะคุย

เชิญครับ...

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com