Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา 96 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด พร้อมคำเหมือน-คำคล้าย ที่น่าสนใจ-น่าลองหยิบมาใช้

Synonyms for the 96

สวัสดีครับ

       ผมไปเจอลิงค์นี้ Synonyms for the 96 most commonly used words in English ซึ่งเขารวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 96 คำที่เราเจอบ่อย-ใช้บ่อยสุด โดยแต่ละคำก็มี synonym หรือเหมือน-คำคล้าย ที่น่าสนใจ แนบมาให้ดูด้วย

http://justenglish.me/2014/04/18/synonyms-for-the-96-most-commonly-used-words-in-english/

       ที่ผมบอกว่าน่าสนใจก็เพราะว่า ศัพท์ 96 คำนี้เราอ่านเจอบ่อยมาก และเวลาที่เราจะพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ เราก็ใช้คำพวกนี้แหละสื่อความหมายที่อยู่ในใจ  แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่า ศัพท์ที่เราใช้มันอาจจะสามัญ พื้น ๆ เกินไป จนไม่น่าสนใจ  ไม่เร้าความรู้สึก หรือไม่ได้แสดงลักษณะเฉพาะของสิ่งที่เราต้องการสื่อ แต่ถ้าเราใช้คำเหมือนหรือคำคล้าย หรือ synonym ที่มันคมหรือเจาะจงยิ่งขึ้น การสื่อสารของเราก็จะมีพลังมากกว่าเดิม  

       Synonym ในลิงค์นี้ ที่น่าสนใจกว่าหลายลิงค์ที่ผมเคยเจอมาก็คือ คำใน list ที่เขาแสดงนั้นก็เป็นคำที่เราเจอบ่อยเช่นกัน เขาไม่ได้ไปขุดคำโบราณที่เราไม่เคยเห็นมาให้เราศึกษา

       ถ้าท่านต้องการเปิดดิกเพื่อดู shade of meaning ของแต่ละคำ ผมขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง add-on ลงเครื่องคอมฯ ที่ท่านใช้ เพื่อจะได้คลิกดูความหมายจากดิก อังกฤษ – อังกฤษ ได้ทันที จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดดิก

Add-on Dictionary -ผู้ช่วยที่เข้มแข็งในการศึกษาภาษาอังกฤษ

ขอยกตัวอย่างข้างล่างนี้ครับ


เมื่อเราจะพูดว่า ดี คำแรกที่โผล่ขึ้นมาในสมอง คือ good แต่มันมีอีกหลายคำที่ใช้แทนได้ และในลิงค์นี้เขาให้ไว้ดังนี้

Good — excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, qualified, suited, suitable, apt, proper, capable, generous, kindly, friendly, gracious, obliging, pleasant, agreeable, pleasurable, satisfactory, well-behaved, obedient, honorable, reliable, trustworthy, safe, favorable, profitable, advantageous, righteous, expedient, helpful, valid, genuine, ample, salubrious, estimable, beneficial, splendid, great, noble, worthy, first-rate, top-notch, grand, sterling, superb, respectable, edifying


คำว่า bad ก็เช่นกัน มีคำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายอีกหลายคำ คือ

Bad — evil, immoral, wicked, corrupt, sinful, depraved, rotten, contaminated, spoiled, tainted, harmful, injurious, unfavorable, defective, inferior, imperfect, substandard, faulty, improper, inappropriate, unsuitable, disagreeable, unpleasant, cross, nasty, unfriendly, irascible, horrible, atrocious, outrageous, scandalous, infamous, wrong, noxious, sinister, putrid, snide, deplorable, dismal, gross, heinous, nefarious, base, obnoxious, detestable, despicable, contemptible, foul, rank, ghastly, execrable

ผมขอยกอีก 3 ตัวอย่าง


คำว่า น่าสนใจ หรือ interesting

Interesting — fascinating, engaging, sharp, keen, bright, intelligent, animated, spirited, attractive, inviting, intriguing, provocative, though-provoking, challenging, inspiring, involving, moving, titillating, tantalizing, exciting, entertaining, piquant, lively, racy, spicy, engrossing, absorbing, consuming, gripping, arresting, enthralling, spellbinding, curious, captivating, enchanting, bewitching, appealing


คำว่า ทำ หรือ make

Make create, originate, invent, beget, form, construct, design, fabricate, manufacture, produce, build, develop, do, effect, execute, compose, perform, accomplish, earn, gain, obtain, acquire, get


คำว่า พูด หรือ บอก นอกจากคำว่า say หรือ tell แล้ว ยังมีคำอื่นอีกมากมาย แต่ละคำก็แสดงลักษณะของการพูดหรือบอกที่อาจจะแตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง

Say/Tell — inform, notify, advise, relate, recount, narrate, explain, reveal, disclose, divulge, declare, command, order, bid, enlighten, instruct, insist, teach, train, direct, issue, remark, converse, speak, affirm, suppose, utter, negate, express, verbalize, voice, articulate, pronounce, deliver, convey, impart, assert, state, allege, mutter, mumble, whisper, sigh, exclaim, yell, sing, yelp, snarl, hiss, grunt, snort, roar, bellow, thunder, boom, scream, shriek, screech, squawk, whine, philosophize, stammer, stutter, lisp, drawl, jabber, protest, announce, swear, vow, content, assure, deny, dispute


       ตามตัวอย่างข้างบนนี้ ท่านที่รู้ศัพท์เยอะคงจะเห็นเหมือนผมว่า ตอนที่เราอ่านข้อความที่ฝรั่งซึ่งมีการศึกษาเขียน เขาก็ใช้ศัพท์หลากหลายอย่างนี้แหละ แต่เราซึ่งไม่ได้เป็น native speaker เมื่อพูดหรือเขียน เราก็มักใช้คำง่าย ๆ ที่เป็นตัวแดง แต่ถ้าเราฝึกใช้คำอื่นได้อย่างถูกต้องและหลากหลายมากขึ้น ก็เป็นเรื่องดี

       สำหรับคุณครู ผมว่าถ้าให้เด็ก ๆ ไปหาหรือแต่งประโยคตัวอย่างที่ใช้คำ synonym ก็น่าจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับเด็ก

ขอเชิญท่านเข้าไปดูทั้ง 96 คำที่ว่านี้ได้เลยครับ

http://justenglish.me/2014/04/18/synonyms-for-the-96-most-commonly-used-words-in-english/

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com