Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

ด/ล วีดิโอ BBC - Follow Me ชุดสมบูรณ์ 90 คลิป

 bbc follow me

สวัสดีครับ

ผมเคยแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับครูฝรั่ง 20 ท่านผ่านเว็บ YouTube

ที่บทความนี้: รวมเว็บ YouTube ครูฝรั่ง สอนภาษาอังกฤษ ฟรี

ในจำนวนนี้ มีลิงค์ YouTube ที่ผมชอบเป็นพิเศษ  คือ เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC - Follow Me

ที่ลิงค์นี้  http://www.youtube.com/user/NonNativeSpeaker

ซึ่งมี 3 ระดับ ๆ ละ 30 บท คือ

Follow Me - Beginner

Follow Me - InterMediate

Follow Me - Advanced

ผมได้ดาวน์โหลดทุกคลิปไว้หมดแล้ว และขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้ศึกษาได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต  และแม้ว่าคลิปชุดนี้อาจจะเก่าไปสักนิด  แต่ก็เชื่อว่ายังเป็นประโยชน์มากต่อท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ขอเชิญครับ...

วิธีดาวน์โหลด: 1)คลิกขวาที่ตัวเลข 2)คลิกซ้าย Save link as...3)คลิก save

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว มีสกุล .flv, ถ้าท่านเปิดด้วยโปรแกรมที่ท่านใช้อยู่ไม่ได้ ขอให้เปิดด้วยโปรแกรม FLV Media Player [ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม ]

Follow Me - Beginner

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Follow Me - Intermediate

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Follow Me - Advanced 

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

พิพัฒน์ 

Facebook -Twitter - Google+

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com