Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

เสียงธรรมคำสอน หลวงพ่อชา ๑๑๘ กัณฑ์

 

เสียงคำสอนของหลวงพ่อชา ตอนนี้ฟังไม่ได้แล้ว ผมขอเสนอลิงก์ใหม่ 2 ลิงก์ (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ mp3 แต่ละกัณฑ์ได้ด้วย)

【ลิงก์ที่ 1】คลิกฟัง http://anuchah.com/audio-01/

วิธีดาวน์โหลดไฟล์เสียง

[1] คลิกขวาลิงก์ [MP3 6.1 MB] หรือ [Ogg 6.5 MB] ที่อยู่ด้านล่าง ,[2] คลิกซ้าย Save link as... , [3] เปลี่ยนชื่อ File name และ save

【ลิงก์ที่ 2】คลิกฟัง https://archive.org/details/ajahn_chah_thaimp3

วิธีดาวน์โหลดไฟล์เสียง

[1] ที่คอลัมน์ขวามือ ใต้บรรทัด DOWNLOAD OPTIONS ให้คลิก VBR MP3 -     118 files ; [2] คลิกขวาชื่อหัวข้อธรรม , [3] คลิกซ้าย Save link as... ,[4] เปลี่ยนชื่อ File name และ save

Ajahn Chah

 → รวมเว็บ "หลวงพ่อชา"

สวัสดีครับ

ผมไปวัดหนองป่าพงที่อุบลฯ และได้แผ่นซีดีเสียงคำสอนของหลวงพ่อชามา ๘ แผ่น  บรรจุคำสอน ๑๐๕ กัณฑ์ ตามความเห็นส่วนตัว แผ่นซีดีชุดนี้รวบรวมคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดของหลวงพ่อ และเสียงก็คมชัดที่สุด แม้ในเว็บไซต์จะมีไฟล์ชุดนี้ให้ดาวน์โหลด  ที่ลิงก์นี้  หรือ ที่ลิงก์นี้  หรือ ที่ลิงก์นี้  แต่ผมก็นำมาลงไว้ในที่นี้ เพื่อให้เป็นหน้าเว็บที่ผู้ศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อ สามารถเข้ามาคลิกฟังได้โดยสะดวก ทุกเวลาที่ท่านต้องการแสงแห่งธรรม

ถ้าท่านต้องการดาวน์โหลดกัณฑ์ใดก็  1)คลิกขวาที่ลิงค์ 2)คลิกซ้าย Save link as...,3)คลิก Save

ถ้าต้องการฟังทันทีก็คลิกกัณฑ์ที่ต้องการฟัง

ทำ Favorites หรือ Bookmark ไว้เลยก็ดีครับ

     ขอแสงแห่งธรรมจงปรากฏในใจของผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน....

เสียงธรรมที่ขอแนะนำให้ฟังควบคู่กัน:คำสอน ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ๓๕๓ กัณฑ์   & ที่นี่

แผ่นที่ ๑/๘ - หัวใจพุทธศาสนา

001 - เทศนาโปรดนางแสตนตันกับนางไวท์เฮาส์

002 - เทศนาในงานทอดกฐิน สาขาที่ 28     

003 - อบรมพระนิสิตจุฬา - รามคำแหง

004 - อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก)

005 - ตอบปัญหาคนไทยในอเมริกา    

006 - น้ำไหลนิ่ง       

007 - บ้านที่แท้จริง    

008 - หัวใจพุทธศาสนาในวันกฐินวัดป่านานาชาติ     

009 - อบรมพระภิกษุ สามเณร ณ วัดบูรพาราม    

010 - หัวใจพุทธศาสนา , อาหารใจ   

011 - สมาธิภาวนา ที่อังกฤษ และอเมริกา  

012 - ปัจจุบันธรรม   

013 - เทศนาวันพระ   

 

แผ่นที่ ๒/๘ - หลุดพ้นด้วยปัญญา

014 - อบรมพุทธบริษัท ณ วัดก่อนอก     

015 - หลุดพ้นด้วยปัญญา

/016 - ธรรมในวินัย    

017 - อบรมพระภิกษุ สามเณร ก.พ.2523

018 - อบรมพระภิกษุ สามเณร 4 ก.พ.2524

019 - อบรมพระภิกษุ สามเณร 8 ก.ค.2521

020 - สนทนาธรรม กับ คณะนายสัญญา ธรรมศักดิ์

021 - สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ

022 - ไม่แน่ (ธรรมะเบ็ดเตล็ด)

023 - เข้าสู่หลักธรรม   

024 - อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งท่านสุขุม

025 - สัมมาทิฐิ - ความพอดี

 

แผ่นที่ ๓/๘ - อยู่เพื่ออะไร

026 - ให้โอวาทแก่พระ-เณร และญาติโยม ก่อนไปอังกฤษครั้งที่2

027 - อบรมภาวนา

028 - พละห้า (อินทรีย์ห้า)

029 - ธรรมาวุธ

030 - อบรมธรรมะทั่วไป

031 - ความเห็นชอบในพรรษา

032 - อบรมพระภิกษุ สามเณร 16 มี.ค.2522

033 - อบรมพระภิกษุ - สามเณรในพรรษา 2523

034 - อบรมพระนวกะ

035 - มีศีล มีปัญญา

036 - อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร

037 - ปฏิบัติด้วยความปล่อยวาง

038 - อบรมธรรม ญาติโยม วัดหนองป่าพง

 

แผ่นที่ ๔/๘ - สูตรแก้ทุกข์

039 - วันอุโบสถศีล

040 - สนทนาสัมมาปฏิบัติ

041 - สมาธิจิต

042 - แสวงหาบุญละบาป

043 - รู้จักตน

044 - ศรัทธา กับปัญญา

045 - สูตรแก้ทุกข์

046 - ธรรมะคือธรรมชาติ

047 - เทศน์รับผ้าป่าชาวกรุงเทพฯ

048 - ภาษาธรรม

049 - ตอบปัญหาธรรม,เทศน์รับเทียนพรรษา

050 - ความสงบอยู่ที่ไหน

051 - ทัศนาจรทางปัญญา , อุโบสถศีล

052 - ฝึกดูจิต

 

แผ่นที่ ๕/๘ - เข้าวัดทำไม

053 - อบรมหลังปาฏิโมกข์

054 - ฉลาดในการรักษาจิต

055 - ธรรมที่หยั่งรู้ยาก

056 - ยืน,เดิน,นั่ง,นอน ปราศจากความทุกข์ , พุทธบริษัทแท้

057 - ปัญหามี...เฉลยก็มี

058 - ข้อวัตร ปฏิบัติ

059 - อบรมพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี

060 - เสื่อมเพราะอะไร

061 - สำคัญที่ใจ

062 - อบรมอาสาหมู่บ้าน , อย่าอยู่อย่างประมาท

063 - ปฏิบัติที่ตรงไหน

064 - เข้าวัดทำไม

065 - สีลัพพตปรามาส,สัมมาสมาธิ

066 - ดูจิตให้เป็น,นอกเหตุเหนือผล

 

แผ่นที่ ๖/๘ - กุศลอันเลิศ

067 - การเอาใจฟังธรรม

068 - ความพอดี

069 - สอนนาค พิธีอุปสมบท

070 - ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ

071 - กุศลอันเลิศ

072 - ปฏิบัติ หรือวิบัติ

073 - ความเพียร

074 - สมมุติ วิมุติ

075 - ข้อปฏิบัติไม่ผิด

076 - ภพ ชาติ สัมมาทิฐิ

077 - ส่งข่าวถึงลูกศิษย์ต่างชาติ

078 - ถึงพุทธศาสนาต้องปฏิบัติ

079 - ฝึกหัดดัดนิสัย

 

แผ่นที่ ๗/๘ - ปล่อยวาง  ว่างสบาย

080 - การบรรพชา

081 - ค้นหาความสงบ

082 - การทำสมาธิ

083 - ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ

084 - ปล่อยวาง ว่างสบาย

085 - ถึงพระรัตนตรัย

086 - บ้านกรรมฐาน

087 - การปฏิบัติให้พ้นทุกข์

088 - ปัญญาในสมมุติ

089 - พุทธศาสนาแบบเถรวาท

090 - สนทนาธรรมกับท่าน อ.สุเมโธ

091 - อบรมคณะครูวิทยาลัยครู

092 - ตอบปัญหาลูกวัด

 

แผนที่ ๘/๘ - คาถาเศรษฐี

093 - วันสงกรานต์ , พระเจ้าคืออะไร

094 - น้อมใจสู่ธรรม

095 - คาถาเศรษฐี

096 - ความเสื่อมของการปฏิบัติ

097 - รู้แจ้งในธรรม

098 - การทำอุโบสถ

099 - เมื่อไรที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มี

100 - ก้อนเสื่อม , สนทนาธรรม

101 - ปฏิบัติที่กาย - ที่ใจ

102 - สนทนาปัญหาธรรม

103 - อารมณ์วิปัสสนา

104 - อุบายทำใจให้สงบ

105 - วันข้าวประดับดิน

  1. http://dharmaseed.org/
  2. http://www.audiodharma.org/
  3. https://forestsangha.org/
  4. https://www.abhayagiri.org/home/
  5. http://www.urbandharma.org/

พิพัฒน์ 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com