Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

5000 คำศัพท์ ที่พบบ่อย-ใช้บ่อย พร้อมความหมาย,คำแปล,ประโยคตัวอย่าง,เสียงอ่าน

 Common Words   List of Most Common Words

สวัสดีครับ

ผมเจอเว็บนี้ ซึ่งรวบรวมศัพท์ 5000 คำ ที่พบบ่อย-ใช้บ่อย

ผมจึงทำเป็น 3 แบบ ให้ท่านศึกษาได้ตามอัธยาศัย ดังนี้

แบบที่ 1 รวบรวมศัพท์  ที่พบบ่อย-ใช้บ่อย โดยเมื่อคลิกที่ศัพท์แต่ละคำ จะแสดงความหมายสั้น ๆ

แบบที่ 2 เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ศัพท์แต่ละคำ จะแสดงความหมายที่สมบูรณ์จาก Cambridge Dictionary โดยมีประโยคตัวอย่างให้ศึกษา และเสียงอ่านให้คลิกฟัง

แบบที่ 3 เมื่อวางเมาส์บนคำศัพท์แต่ละคำ จะปรากฏคำแปลเป็นภาษาไทย

พิพัฒน์

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com