Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Facebook ฝึกศัพท์ไทยทับศัพท์อังกฤษ

57  ฝึกศัพท์ไทยทับศัพท์อังกฤษ

สวัสดีครับ

คำแนะนำของผู้เขียน  Facebook  ฝึกศัพท์ไทยทับศัพท์อังกฤษ ว่าไว้อย่างนี้ครับ

เพจนี้เปิดใหม่สำหรับผู้ที่อยากรู้วิธีการเขียนคำภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยอิงหลักราชบัณฑิตยสถาน
- คนอาจสงสัยว่า เราไม่เขียนคำศัพท์อังกฤษไปเลยหรอ การเขียนเป็นภาษา ไทยทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยความรู้สึกที่ราบรื่น และทำให้เกิดความสวยงามของตัวหนังสือด้วย หนังสือราชการพยายามใช้คำไทยให้มากที่สุดเพื่อให้ข้อความเป็นทางการมากที่สุด
- แม้คำศัพท์ไทยถือกำเนิดจากการแปลคำภาษาอังกฤษมากมาย การใช้คำไทยอาจทำให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วยเข้าใจผิดได้ เมื่อเทียบกับการใช้คำศัพท์นั้นซึ่งตรงประเด็นมากกว่า การทับศัพท์ด้วยภาษาไทยจึงเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น โดยเฉพาะในหนังสือที่มีความเป็นทางการสูง
- ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ราชบัณฑิตยสถานระบุวิธีไว้แล้ว http://www.royin.go.th/?page_id=617 หากผู้อ่านเข้าใจหมด ก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง ในที่นี้ ผู้เขียนขอนำมาขยายความ และเสนอศัพท์ที่ใช้บ่อย

++++

ผมเข้าไปดูแล้ว เห็นว่าเป็นเพจที่ให้ความรู้ ความคิดเห็น และการตีความเกี่ยวกับศัพท์ไทยทับศัพท์อังกฤษ ได้ดีทีเดียว จึงขอชวนให้ท่านเข้าไปดูครับ

https://www.facebook.com/Thai4EngWords

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com