Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

buddhadasa 27 May 2558

• ธรรมเนียมปฏิบัติในวันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี ที่สวนโมกขพลาราม นอกจากการอดข้าว ๑ วันแล้ว ยังมีการฟังธรรมกันตลอดวัน โดยมีแสดงธรรมทั้งใน ช่วง เช้า บ่าย และ ค่ำ
• ในปีนี้ที่สวนโมกขพลาราม ได้จัดให้มีการฟังธรรมเทศนาล้ออายุที่ท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๓ เรื่อง
•สำหรับท่านที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ก็ขอเชิญรับฟัง / อ่าน ได้ จากฐานข้อมูลเสียงธรรมบรรยาย ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
••เรื่อง สิ่งใดจริง สิ่งนั้นไม่มุสา
http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=1415180527010
••เรื่อง ธรรมสัจจะของศีลธรรม
http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=1415180527021
••เรื่อง ธรรมะสัจจะเพื่อสังคมนิยมที่จะช่วยโลกได้
http://sound.bia.or.th/catalogue.php?item_code=1415180527030

•••••อ่านข้อมูลเพิ่มเติม•••••
https://www.facebook.com/buddhadasaarchives
http://www.bia.or.th/html_th/

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com