Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำคำศัพท์ที่น่าสนใจ 3 ชุดจากเว็บสำนักข่าว VOA

สวัสดีครับ

     ท่านผู้อ่านคงทราบแล้วว่า เว็บ VOA Learning English หรือที่สมัยก่อนใช้คำว่า VOA Special English เสนอข่าวโดยใช้ศัพท์และการแต่งประโยคง่าย ๆ และอ่านข่าวช้า ๆ เพื่อช่วยให้เราสามารถศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว เว็บนี้มีชื่อเสียงทั่วโลก

     วันนี้ผมของเสนอชุดคำศัพท์ 3 ชุดจากเว็บ VOA ทั้งการอธิบายเนื้อหาของคำศัพท์และการนำเสนอ ทำให้การศึกษาคำศัพท์ทั้ง 3 ชุดนี้ไม่หนักเกินไปและน่าสนุก

ขอเชิญครับ....

ชุดที่ 1: WordBook

wordbook

เป็นคำศัพท์ประมาณ 1,500 คำ ที่ใช้ในการเขียนข่าวแบบง่าย ๆ ในหน้า VOA Learning English http://learningenglish.voanews.com/

 ไปที่นี่ → https://www.voanews.com/MediaAssets2/classroom/interactive_learning/interactive_wordbook/deploy/Glossary.html

วิธีใช้

1.คลิกตัว A B C D… ที่แถบบน และคลิกคำศัพท์ข้างล่างที่ต้องการศึกษา

2.หรือ พิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Search, Enter

3.คลิกไอคอนรูปลำโพงที่บรรทัดล่างสุดเพื่อฟังเสียงอ่าน

สิ่งที่เว็บให้เราศึกษาและคลิกฟังเสียงอ่าน มี 4 ส่วน คือ

(1) Definition – ความหมายของคำศัพท์

(2) Synonyms – คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือคล้าย

(3) Examples – ประโยคตัวอย่างแสดงการใช้คำศัพท์ในการพูดหรือเขียน

ในการฝึกฟังเสียงอ่าน ขอแนะนำว่า หลังจากที่ฟังพร้อมอ่านแล้ว, ท่านลองฟังโดยไม่อ่านบ้าง เพื่อเช็กทักษะการฟังของท่าน

นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบ และคำอธิบายใต้ภาพอีกด้วย


 ชุดที่ 2: Business WordBook

businesswordbook

เป็นคำศัพท์ที่ VOA ใช้ในการเขียนข่าวธุรกิจ จากเว็บ http://www.voanews.com/

 ไปที่นี่ → https://www.voanews.com/MediaAssets2/classroom/interactive_learning/businesswordbook/deploy/Glossary.html

วิธีใช้

มีลักษณะการใช้เหมือนกับ ชุดที่ 1 แต่ข้อต่าง คือ

(1)ไม่มี Synonyms แต่มี Supporting vocabulary แทน ซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ประกอบคำหลัก

(2)ไม่มี Examples แต่มี Dialogue แทน ซึ่งนำคำศัพท์มาแต่งเป็นประโยคสนทนาโต้ตอบให้ศึกษา นับว่ามีประโยชน์มาก


 ชุดที่ 3: VOA Idiom Dictionary  

 idioms

 

ไปที่นี่ → https://www.voanews.com/MediaAssets2/classroom/interactive_learning/idiomdictionary/deploy/Glossary.html
วิธีใช้

มีลักษณะการใช้เหมือนกับ ชุดที่ 2  โดยมี 3 ส่วนคือ Definition, Usage, Sample Dialogue


 สรุป: ด้วยการกำหนดเนื้อหาคำศัพท์และคำอธิบายที่นำไปใช้งานได้จริง, ใช้ง่าย, มีทั้งเสียงอ่าน, ภาพ, ตัวอย่างที่เป็นทั้งประโยคและบทสนทนา ผมเชื่อว่า ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคำศัพท์ทั้ง 3 ชุดนี้

พิพัฒน์

 https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com