Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

สนทนาแบบสบายสบายในชีวิตประจำวัน 2

 

EASY CONVERSATION
สนทนาแบบสบายสบายในชีวิตประจำวัน

1. SIMPLE GREETING (การทักทายอย่างง่าย)
- อรุณสวัสดิ์ / สวัสดีตอนเช้า = Good morning
- สวัสดีตอนกลางวัน = Good afternoon
- สายัณห์สวัสดิ์ / สวัสดีตอนเย็น = Good evening
- หวัดดี / สวัสดี = Hello
- สบายดีหรือ? = How are you? / How are you doing?
- ท่านไปไหนมาทั้งวัน? = Where have you been all day long?
- สวัสดีครับท่าน = Good morning, Sir (ใช้กับผู้ชาย)
- สวัสดีครับท่าน = Good morning Madame / Mam (ใช้กับผู้หญิง)

2. SIMPLE PARTING (การลาจากอย่างง่าย)
- ลาก่อน = Goodbye/ Bye
- ราตรีสวัสดิ์ / การลาจากในตอนกลางคืน = Good night
- พบกันอีกนะ = See you (อ่านว่า “ซียอ”)
- พบกันในวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
- พบกันในวันอาทิตย์ = See you on Sunday
- พบกันอาทิตย์หน้า = See you next week
- พบกันเดือนหน้า = See you next month
- พบกันปีหน้า = See you next year
- อย่าลืมเขียนจดหมายมานะ = Don’t forget to write.

 

3. THANK YOU (ตอบขอบคุณอย่างง่าย)
- ขอบคุณ = Thank you
- ขอบคุณ = Thanks (ใช้กับคนกันเอง)
- ขอบคุณมาก = Thank you very much
- ขอบคุณมาก = Thanks a lot (ใช้กับคนกันเอง)
- ขอบคุณมาก = Thank you so much (ใช้กับคนกันเอง)

4. INVITATION (คำพูดง่ายๆในการเชื้อเชิญแขก)
- เชิญข้างใน = Please come in
- เชิญนั่ง = Please sit down / Sit down please / Take a seat
- ท่านเป็นใคร = Who are you? / May I have your name?
- คุณ ........... อยู่ที่นี่ไหม? = Is Mr. / Mrs. here?
- ฉันคือ ......... = I am …………… (ตามด้วยชื่อ)
- ท่านชื่ออะไร? = What’s your name?
- ฉันชื่อ ........... = My name is ………… (ตามด้วยชื่อ)
- คอยสักครู่ = Wait a moment please
- มาอีกครั้งพรุ่งนี้ = Come again tomorrow.
- เมื่อวานนี้มาหาครั้งหนึ่งแล้ว = I came to see you once yesterday.
- ฉันเสียใจมากเพราะมีธุระต้องออกไปข้างนอก = I am sorry, I went out on business.

 

5. APOLOGIES (การขอโทษ)
- ขอโทษ/เสียใจ = Sorry (คำนี้ใช้ได้เปรียบเหมือนการขอโทษ)
- ฉันขอโทษ = Excuse me
- ขอโทษที่ทำผิดอย่างมาก = May I excuse?
- ขออภัย = Pardon me
- ขออภัย = Apologize
- ได้โปรดยกโทษให้ = I beg your pardon

6. SPEAKING ON THE TELEPHONE (การพูดโทรศัพท์)
- ฮัลโล , ที่นั่นบ้านคุณวิรัตน์ใช่ไหม? = Hello, is that Khun Virut’s house? / Khun Virut ‘s house right?
- ใช่ครับ ใครกำลังพูด? = Yes, who is calling / who is speaking?
- ไม่ใช่ครับ ที่นี่คือห้างตั้งฮั่วเส็ง = No, this is Tang Hua Seng Department Store.
- ท่านต้องการพูดกับใครล่ะ? = With whom do you want to speak?
- ผมต้องการพูดกับนายณรงค์ = May I speak with Mr. Narong. / I want to speak with ……
- นายณรงค์ออกไปข้างนอก = Mr. Narong is out. / He’s not here right now, he went out.
- นายเกียรติอยู่ที่นั่นไหม? = Is Mr. Kiat there?
- ผมนายเกียรติกำลังพูดอยู่ = Mr. Kiat ‘s speaking.
- พิบูลย์กำลังพูดใช่ไหมนั่น? = Are you Piboon? / Piboon’s speaking right?
- ใช่ฉันกำลังพูด = Yes, I am.
- สบายดีหรือไม่ได้พบกันมานาน = How have you been? I haven’t seen you in a long time.
- สบายดี ขอบใจ = Quite well, thank you.
- มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง? = Is there anything happening?
- ไม่มีอะไร = Nothing
- อยากให้ท่านมาหาผมที่บ้านเย็นนี้ = Please come to my house this evening.
- คุณมาได้ไม๊? = Can you come?
- ฉันไปได้ = Yes, I can.
- จะพบกับท่านเวลา หกโมงครึ่งเย็น = I will see you at six-thirty in the evening

7. TO GET INFORMATION AND DIRECTION
(สอบถามข้อมูลและถนนหนทาง)
- ช่วยบอกทางไปถนนเพชรเกษมหน่อย = Can you tell me the way to Petkasem Road?
- มันห่างไกลจากที่นี่มากนะ = It’s a long distance from here.
- ประมาณ 10 ก.ม. = It’s about ten kilometers far from here.
- ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร? = How to get to there?
- ฉันจะต้องไปทางไหน? = Which way must I go?
- ให้เดินตรงไป = Go straight ahead
- ต่อจากนั้นให้เลี้ยวซ้าย = then turn left on …… (ตามด้วยถนน)
- ต่อจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายบนถนนพระราม 5 = then turn left on Rama V
- ท่านเป็นคนแปลกถิ่นใช่ไหม? = Are you a stranger here?
- ใช่ฉันเป็นคนแปลกถิ่น = Yes, I am.
- ฉันเพ่อมาถึงกรุงเทพฯเช้านี้เอง = I arrived in Bangkok this morning.
- ฉันอยากจะแนะนำคุณไปโดยรถสามล้อ = I would like to advise you to go by tricycle.
- ค่ารถสามล้อเท่าไหร่ล่ะ? = What is the cost to go by tricycle? / How much it cost, if I go by tricycle?
- คิดว่าประมาณ 50 บาท = I think, it will cost fifty baht.
- สามล้อมาแล้ว = A tricycle is coming.
- ท่านถามราคาได้ = You can ask him about the fare.
- ขอบคุณในการช่วยเหลือ = Thank you for your help.

8. POLITE REQUEST FOR HELPING
(การขอความช่วยเหลือที่สุภาพ)
- ขอให้ท่านช่วยเหลือ = Please help me
- ขอความกรุณาให้ท่านช่วยเหลือ = Would you mind helping me?

9. REQUEST SOMEONE TO DO SOMETHING
(ขอให้บุคคลทำอะไรให้กับเรา)
- โปรดซื้อให้ฉัน = Buy it for me
- โปรดปิดหน้าต่าง = Shut the window please.
- โปรดปิดประตู = Shut the door please.
- โปรดแบกกระเป๋าให้หน่อย = I got you to carry my bag.
- โปรดเปิดไฟให้หน่อย = Turn on the light please.
- โปรดปิดไฟให้หน่อย = Turn off the light please.

10. SORRY (การพูดเกี่ยวกับความเสียใจ)
- ฉันเสียใจมาก = I am very sorry.

11. ILLNESS (การพูดเกี่ยวกับการเจ็บป่วย)
- ฉันเป็นไข้หวัดอย่างหนักเลย = I have a bad cold.
- รับประทานยาหรือยัง? = Have you taken the medicine?
- ไม่ต้องรับประทานยา = No need to take the medicine.
- ท่านไม่สบายหรือ? = Are you not well right?
- ฉันปวดหัว = Yes, I have a headache.
- ท่านสูบบุหรี่ไหม? = Do you smoke?

12. THE WEATHER (การพูดเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ)
- เมื่อวานนี้ฝนตกหนัก = Yesterday, it rained very hard.
- วันนี้ลมแรงจัด = Today, the wind is blowing hard.
- ฝนจะตกแล้ว = It is going to rain.
- วันนี้หนาวไหม? = Is it cold today?
- วันนี้ค่อนข้างหนาว = Yes, it is rather cold.
- ในกรุงเทพฯร้อนไหม? = Is it hot in Bangkok?
- ไม่ร้อนมากหรอก = No, it is not very hot.
- ลมเป็นอย่างไรบ้าง? = How is the wind?
- ลมกำลังพัดแรง = It is blowing so hard.
- ฝนจะตกอีกไหม? = Is it going to rain again?
- ใช่ฝนจะตกอีก = Yes, it is going to rain.
- ฝนหายแล้ว = The rain has stopped.
- พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว = The sun has risen already.
- ท่านรู้สึกอย่างไรกับอากาศตอนนี้ = How do you feel about the weather?
- ก็ดี = That’s OK.
- ท่านรู้สึกหนาวไหม? = Do you feel cold right?
- ไม่รู้สึกหนาวเลย = No, I do not feel cold at all. (คำว่า at all แปลว่า เลย)
- หวังว่าฤดูฝนคงผ่านไปเร็วๆนี้ = I hope rain will pass soon.
- ฉันชอบฤดูหนาวพอๆกับฤดูร้อน = I like winter as well as summer.

13. TRANSACTIONS (เกี่ยวกับการซื้อขาย)
- ตลาดอยู่ที่ไหน? = Where is the market?
- ท่านจะซื้ออะไร? = What will you buy?
- ฉันจะซื้อปลา = I will buy fish.
- แพงจัง = So expensive.
- มันไม่ทนทาน = No endurance.
- ท่านต้องการเท่าไร? = How much do you want?
- ลดหน่อยน่า = Reduce a bit.
- เขาโก่งราคามากไป = He raises the price too high.
- ฉันลดให้คุณไม่ได้ = I cannot reduce it.
- ถูกจัง = So cheap. / not expensive.
- ฉันจะซื้อหนังสือเล่มนี้ = I will buy this book.
- มันทำด้วยอะไร? = What is it made of?
- มันดีด้วยกันทั้งคู่ = Both of them are good.
- นี่ดอกไม้อะไร? = What kind of flower is this?
- นี่คือกุหลาบ = This is rose.
- ฉันต้องการจะซื้อ ............. = I want to buy ………..
- ฉันต้องการของราคาถูก = I want cheap price.
- ฉันต้องการของดี = I want good things.
- ใหญ่หน่อย = A little big.
- เล็กหน่อย = A little small.
- หนาหน่อย = A little thick.
- บางหน่อย = A little thin.
- ขอเปลี่ยนได้ไหม? Can I change it?
- เอาอันนั้นมาดูซิ = Let me see that one.
- นั่นนะถูกแล้ว = Yes, that is right.
- ราคาเท่าไร? = How much does it cost?
- มีดีกว่านี้ไหม? = Have you anything better than this?
- นี่เป็นไหมแท้หรือ? = Is this real silk?
- ฉันจะเอาอันนี้ = I will take this one.
- หมู่นี้ท่านค้าขายอะไร? = What do you sell these days?
- ฉันส่งสินค้าออกนอกประเทศ = I am in the export business. / I work about the export business.
- โดยมากสินค้าไปเมืองไหน? = Which country do you contact mostly?
- การค้าเจริญดีไม๊? = Is business good? / Your business is good right?
- ดีพอไปได้ = Yes, good enough.
- มีลูกจ้างกี่คน? = How many employees do you have? (US) / How many employees have you? (UK)
- มากกว่าสิบ = More than ten.
- เคยไปอเมริกาไหม? = Have you ever been U.S.A.?
- ไปตลอด = Yes, I go often.
- ฉันขอรับรองความทนทานของทีวีเครื่องนี้ = I can guarantee the durable of this television.
- แบบนี้เป็นแบบที่เขาไม่นิยมกัน = This style is not popular.
- อันนี้สิที่ทันสมัย = This is an up-to-date article.
- อันนี้สิทันสมัยล้ำยุคมาก = This style is cutting edge.
- แล้วอันนี้ล่ะ = How about this one?
- ท่านลดราคาลงอีกได้ไหม? = Can you make it cheaper?
- อันนี้ดูดีอยู่แล้ว = This one looks very nice.
- แต่ราคาสูงมาก = But the price is too high.
- อันนี้ไม่เหมาะสำหรับฉัน = This one is not suitable for me.
- แล้วท่านชอบอันไหนล่ะ? = Which one do you prefer?
- ท่านมีสีม่วงหรือไม่? = Do you have an purple colored one?
- อันนี้ไม่ใหญ่พอ = This one is not big enough.
- ฉันใส่ไม่ได้ = I cannot wear it.
- ถ้าท่านเอามาคืนในสามวัน จะคืนเงินให้ = If you bring it back within three days, I will return your money.
- ฉันต้องการอันที่ถูกกว่านี้ = I want a cheaper.
- โปรดห่อให้ฉันด้วย = Please wrap it up for me. / Please pack it for me.

14. BUYING AND SELLING WITH CUSTOMERS
(การซื้อขายกับลูกค้า)
- ท่านจะซื้ออะไร? = What will you buy?
- ท่านจะซื้อกี่กิโล? = How many kilos will you buy?
- กิโลละเท่าไหร่? = How much per kilo?
- กิโลละยี่สิบบาท = It is twenty baht per kilo.
- มันแพงเกินไป = It’s too expensive. / It is not cheap.
- ท่านลดราคาลงได้ไหม? = Can you take less?
- นี่เป็นราคาตายตัว = This is a fixed price.
- ฉันจะคิดคุณแค่กิโลละ สิบแปดบาท = I will give you eighteen baht per kilo.
- ฉันไม่มีกำไรเลย = I don’t have any profit at all.
- ขอดูอันที่ถูกกว่านี้ = Show me a cheaper one.
- ท่านต้องการอันนี้ไหม? = Do you want this one?
- มันหยาบเกินไป (หมายถึงเนื้อผ้า) = It is too coarse.
- อันนี้ละเอียดที่สุด = This one is the finest.
- คุณภาพไม่ดีเลย = The quality is not good at all.
- ท่านขายเชื่อหรือเปล่า? = Do you sell goods on credit?
- เปล่าเราขายแต่เงินสด = No, we sell for cash.
- รวมทั้งหมดเท่าไหร่? = How much altogether?
- ห้าสิบบาทรวมทั้งหมด = Fifty baht altogether.

15. BILL COLLECTIONS (การเก็บเงิน)
- ท่านกรุณาจ่ายเงินชำระบัญชีนี้หน่อยได้ไหม? = Could you please to pay this account?
- จำนวนเท่าไหร่? = How much I have to pay?
- สามร้อยบาท = It’s three hundred baht.
- ฉันจำได้ว่าชำระเรียบร้อยแล้ว = I remember I cleared off / paid off this account already.
- ท่านยังค้างอยู่อีกห้าสิบบาท = You are still fifty baht in arrear.
- ถ้าเช่นนั้นจะชำระให้อาทิตย์หน้า = Then, I will pay up next week.
- ขอบคุณ ฉันจะมาพบท่านอีกอาทิตย์หน้า = Thank you, I will meet you again next week.
- ท่านกรุณาชำระในวันนี้ได้ไหม? = Could you please to pay it today?
- ท่านควรมาอีกในตอนบ่าย = Please come again this afternoon.
- ขอโทษโปรดจ่ายเดี๋ยวนี้ = Excuse me, please pay it now.
- ฉันจะต้องไปที่อื่นอีกหลายแห่ง = I have so many places to go.
- เวลานี้ฉันไม่มีเงินเลย = I don’t have any money at this moment.
- ขอเรียนถามว่าท่านจะชำระบัญชีนี้กี่โมง? = May I ask, what time
you will clear up this account?
- ขอเลื่อนไปจ่ายในปลายเดือนนี้ = I will have to postpone paying at the end of this month.
- ดีแล้ว ฉันหวังว่าท่านคงไม่เสียคำพูด = All right, I hope you will not break your promise.

16. IN THE BALL ROOM (ในห้องเต้นรำ)
- ท่านเต้นรำเป็นไม๊? = Can you dance?
- ใช่ ฉันเต้นรำเป็น = Yes, I can.
- เราไปเต้นรำกันคืนนี้ไม๊? = Shall we go to dance tonight?
- เมื่อคืนนี้สนุกไม๊? = Did you enjoy yourself last night?
- ใช่ สนุกมากทีเดียว = Yes, I enjoyed myself immediately.
- บ๋อย ขอกาแฟหนึ่งแก้ว = Boy, give me a cup of coffee please.
- ขอเล็มโมเน็ตหนึ่งแก้ว = Please give me a glass of lemonade.
- ท่านชอบเพลงนี้ไม๊? = Do you like this song?
- มันไม่เลวนัก = It’s not so bad.
- ฉันอยากสูบบุหรี่ = I want to smoke.
- ท่านมีบุหรี่ไม๊? = Do you have any cigarette?
- ฉันขอเต้นรำกับท่านได้ไหม? = May I dance with you?
- เดี๋ยวนี้ดึกแล้ว = It’s getting late.
- เราจะไปบ้านกันหรือยัง? = Shall we go home?
- อย่าวิตกไปเลย = Don’t worry about that.
- ฉันจะไปส่งท่านที่บ้าน = I will take you home.

17. AT THE MARKET (ในตลาด)
- เนื้อวัวราคาเท่าไร? = What is the price of beef?
- กิโลละแปดสิบบาท = Eighty baht per kilo.
- ฉันต้องการเนื้อหมูหนึ่งกิโล = I want one kilo of pork.
- ส้มราคาเท่าไร? = What is the price of oranges?
- กิโลละสามสิบห้าบาท = Thirty –five baht per kilo.
- ต้องการกล้วยสองหวี = I want two bunches of bananas.
- หวีละเท่าไร? = How much per bunch?
- หวีละยี่สิบบาท = Twenty baht per bunch.
- ต้องการซื้อองุ่น มะพร้าวและแอปเปิล = I want grapes, coconuts and apples.
- ผักกาดหอมขายอย่างไร? = How do you sell these heads of lettuce?
- กิโลละสิบห้าบาท = Fifteen baht per kilo.
- ท่านมีมันฝรั่งไหม? = Do you have some potatoes?
- ไม่มี แต่มีมะเขือเทศเท่านั้น = No, but we have only tomatoes.
- ท่านต้องการอะไรอีกไม๊? = Do you want anything else?
- โปรดห่อเข้าด้วยกัน = Please wrap / pack them up.
- และใส่ลงในกระจาด = And put them in the basket.
- ไข่เหล่านี้สดไหม? = Are these eggs fresh?
- ฉันต้องการเนยสดสองปอนด์ = I want two pound of butter.
- ฉันต้องการน้ำมันหมูสามปอนด์ = I want three pounds of lard.

18. IN A SHOP (ภายในร้าน)
- ฉันต้องการซื้อหมวกหนึ่งใบ = I want to buy a hat.
- ท่านต้องการหมวกชนิดไหน? = What kind of hat do you want?
- ฉันต้องการหมวกหลุบหน้า = I want a felt hat.
- ขนาดอะไร? = What is the size? / What size do you want?
- ขนาดเจ็ดนิ้ว = It is seven inches.
- ฉันต้องการเสื้อเชิ๊ตด้วย = I also want a shirt. / I want a shirt too.
- ท่านมีตัวสีฟ้าไหม? = Do you have a blue one? / Have you a blue one?
- ฉันอยากได้ตัวที่แขนสั้น = I want one with short sleeves.
- รวมทั้งหมดเท่าไหร่? = How much altogether?
- รวมทั้งหมดสองพันห้าร้อยบาท = Two thousand and five hundred baht altogether.
- นี่คือธนบัตรใบละห้าร้อยบาท = This is five hundred note.
- โปรดทอนห้าสิบบาท = Please give me fifty baht change.
- ท่านต้องการตราอะไร? = What brand do you want?
- ต้องการตราลูกไก่ = I want CHICKEN brand.
- โปรดเอาตัวอย่างมาให้ฉันดู = Please show me a sample.
- ของเหล่านี้มาจากต่างประเทศหรือเปล่า? = Are these foreign made?
- เปล่ามันทำในนี้ = No, they are of local make.
- ฉันต้องการขนาดขวดเล็ก ครึ่งโหล = I want a half dozen, small bottles.
- ท่านจะคิดราคาเท่าไหร่? = How much do you charge for this?
- ฉันต้องการอย่างนี้หนึ่งอัน = I want one like this.
- ฉันต้องการสองสำรับ = I want two sets.
- ท่านต้องการกี่โหล? = How many dozen do you want?

19. IN A RESTAURANT (ในร้านอาหาร)
- เราไปร้านอาหารหาอะไรกินกัน = Let’s go to a restaurant and have something to eat.
- ท่านจะรับประทานอะไร? = What do you want to eat? / What will you have?
- บ๋อย เอารายการอาหารมาให้หน่อย = Boy! Bring us the menu.
- เอาซุปมาสองชาม = Bring us two plates of soup.
- ต่อจากนั้นก็ปลา = afterwards fish,
- ต่อจากนั้นก็เป็นสเต๊กเนื้อ = and then beef steak.
- บี๊ปสเต๊กต้องทอดให้สุก = The beefsteak must be well cooked / well done.
- จะดื่มอะไรบ้างไหม? = Would you like something to drink?
- ขอเบียร์หนึ่งขวด = Give us a bottle of beer.
- ขอน้ำแข็งสองแก้ว = Bring me two glasses of ice.
- ท่านมีแอปเปิลบ้างไหม? = Do you have some apples?
- ขอจานสะอาดหนึ่งใบ = Give us a clean plate.

20. IN A THEATRE (ในโรงภาพยนต์)
- วันอาทิตย์นี้ท่านจะไปไหน? = Where will you spend this Sunday?
- ฉันจะไปดูหนัง = I will go to see the cinema / movies.
- ฉันไปกับท่านได้ไหม? = May I go with you?
- ได้สิ = Yes, certainly. / Yes, of course.
- ที่โรงหนังไอเม็กซ์ฉายเรื่องอะไร? = What is the show
of the IMEX Theatre?
- ใครเป็นนางเอก = Who is the leading actress?
- ฉันต้องการจองที่นั่งสองที่วันอาทิตย์หน้า = I want to book two seats for next Sunday.
- หนังจะฉายเมื่อไหร่? = When will the movie commence?
- เริ่มเก้าโมงครึ่ง = It starts at nine thirty a.m.
- ใครเป็นนางเอกที่ท่านชอบมากที่สุด = Who is your favorite actress?
- ฉันชอบเบิร์ด ธงชัย มากที่สุด = I like Bird Thongchai most.
- ฉันชอบเสียงของเขา ร้องเพลงเพราะด้วย = I like his voice and he can sing beautifully.
- ภาพยนต์คืนนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไร? = What do you think of the show tonight?
- มันขบขันมากเลย = It is very amusing. / It is very funny.
- ท่านจะมากับฉันอีกไหมเสาร์หน้า = Will you come with me again next Saturday?
- จ้ะ ฉันจะมา = Yes, I will.

21. IN A BEER BAR (ในเบียร์บาร์)
- เชิญนั่ง = Please sit down. / Take a seat.
- ท่านจะรับประทานอะไร? = What will you eat?
- มีอะไรกินบ้าง? = What do you have something to eat?
- ฉันจะเอารายการอาหารมาให้ท่าน = I will bring you the menu.
- ขอเบียร์ขวดหนึ่ง = Bring me a bottle of beer.
- เอาโซดามาหนึ่งขวด = Bring me a bottle of soda.
- คุณงามเหลือเกิน = You are very pretty. (คำว่า สวย ใช้ beautiful)
- มานั่งที่นี่สิ = Please come and sit here.
- เธอชื่ออะไร? = What is your name?
- อายุเท่าไร? = How old are you?
- คุณอยู่ที่นี่มานานแล้วหรือ? = How long have you been staying here?
- ไม่นานหรอกค่ะ = Not very long.
- ท่านเป็นนายทหารหรือ? = Are you an officer?
- ท่านเป็นชาติอะไร? = What is your nationality?
- เคยรบที่ไหน? = Where did you fight?
- คุณรักฉันไหม? = Do you love me?
- ฉันรักเธอมาก = Yes, I love you very much.
- ไปเที่ยวกับฉันไหม? = Will you go to enjoy yourself with me?
- ไปดูหนังกับฉันไหม? = Will you go to see the movie/cinema with me?
- คุณจะเป็นภรรยาผมได้ไหม? = Can you be my wife?
- ฉันต้องการผู้หญิงสักคนหนึ่ง = I want a woman.

22. TIME & DATE (วันและเวลา)
- วันนี้เป็นวันอะไร? = What day is it?
- วันนี้เป็นวันจันทร์ = Today is Monday.
- วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราคม = Today is the first of January. / Today is January the first.
- วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าเดือนมกราคม = Today is the twenty-fifth of January.
- วันนี้เป็นวันกองทัพไทย = Today is Royal Thai Armed Forces Day.
- พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ = Tomorrow is Saturday.
- หยุดวันอาทิตย์ไหม? = Is it closed on Sunday?
- มะรืนมาไหม? = Will you come on the day after tomorrow?
- เราจะย้ายในวันพรุ่งนี้ = We will move tomorrow.
- กี่โมงแล้ว = What time is it?
- ยังเช้าอยู่เลย = It is still early.
- นี่สายแล้ว = It is late.
- ออกจะสายไปหน่อย = It is a little late.
- เลยเวลาไปแล้ว = The time has passed.
- นี่บ่ายโมง = one o’clock in the afternoon.
- บ่ายโมงกว่าแล้ว = It is past one p.m. already.
- เที่ยงวัน = It’s noon. / It’s twelve noon. / It’s midday.
- เกือบสามโมงเช้าแล้ว = Nearly nine a.m.
- ดูนาฬิกาข้อมือสิ = Look at wrist watch.
- นาฬิกาข้อมือของฉันไม่เดิน = My wrist watch does not work.
- นาฬิกาของท่านกี่โมง? = What time is it by your watch?
- นาฬิกาของฉันไม่ตรง = My watch is not accurate.
- นาฬิกาของท่านเดินเร็วมาก = Your watch is too fast.
- นาฬิกาเสีย = My watch is out of order.
- เสียเมื่อไหร่? = When did it get out of order?
- เข็มนาฬิกาหัก = The watch – hand is broken.
- ต้องเอาไปซ่อมแล้ว = Get it repaired.
- เวลาน้อยไปไม่ทัน = Not enough time to go.
- เวลานี้ไม่ว่าง / ยุ่งมาก = I am busy now.
- มาสาย = Coming late.
- ท่านมาสายไปหน่อย = You came a little late.
- ถึงเวลาแล้ว = Now is the time.
- ท่านมาสายเสมอ = You always come late.
- เวลาล่วงเลยไปเร็ว = Time passes by quickly. / The time is running out.
- เวลาทำงานของท่านเวลาอะไร? = What are your office hour?
- ตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น = From nine in the morning to five in the afternoon. / From nine a.m. to five p.m.
- บริษัทท่านอยู่บนถนนพญาไทหรือ? = Is your company on Phayathai Road?
- เดี๋ยวนี้ย้ายไปถนนราชวิถีแล้ว = It has been moved to Rajvithi Road already.

23. AT THE RAILWAY STATION (เกี่ยวกับสถานีรถไฟ)
- ฉันจะไปสถานีรถไฟ = I will go to the railway station.
- ท่านจะไปด้วยไหม? = Will you accompany me?
- ท่านไปก่อน ฉันมาทีหลัง = Go ahead, I will come later on.
- ฉันมาที่นี่โดยรถไฟ = I came here by train.
- พูดให้ชัดเจน = Speak clearly.
- รถออกเวลาเท่าไร? = What time does the train leave?
- ท่านซื้อตั๋วแล้วหรือยัง? = Have you bought the ticket? / Do you buy a ticket already?
- ใช่ ฉันซื้อมาแล้วสี่ใบ = Yes, I have bought four tickets.
- ท่านจะไปโดยรถด่วนหรือ? = Are you going by the express train?
- เปล่าฉันจะไปโดยรถธรรมดา = No, I will go by ordinary / regular train.
- รถจะถึงนครสวรรค์กี่โมง? = What time will the train arrive Nakornswan?
- ฉันคิดว่าเก้าโมงเช้า = I think about nine a.m.
- ห้องขายตั๋วอยู่ที่ไหน? = Where is the booking office?
- ตั๋วชั้นหนึ่งไปเชียงใหม่เท่าไหร่? = How much is a first class ticket to Chiangmai.
- ฉันมีกล่องใบใหญ่หนึ่งใบ = I have a big box. ,
- และใบเล็กสี่ใบ = and four small boxes.
- นั่นเป็นรถไฟโดยสารหรือเปล่า? = Is that a passenger train?
- เปล่ามันเป็นรถสินค้า = No, It is a goods train.
- กระเป๋าใส่เสื้อผ้าของฉันอยู่ไหน? = Where is my suitcase?
- ฉันวางมันไว้ที่ชานชาลา = I place it on the platform.
- บอกให้คนขนของขนกระเป๋าไปไว้ที่รถไฟ = Tell the porter to take this suitcase to the train.
- เขาไปไม่ทันรถ = He failed to catch the train.
- ฉันจะรับประทานอาหารกลางวันในรถไฟ = I will have my lunch on the train.
- เร็วๆเข้า = Hurry up, มิฉนั้นจะหาที่นั่งไม่ได้ = otherwise, we will not be able to get a seat.
- วันนี้รถไฟช้ามาก = The train is very late today.
- เพื่อนของฉันจะมารับที่สถานีมักกะสัน = My friend will pick me up at Mukkasan Station.
- มีรถเสบียงในขบวนนี้ไม๊? = Is there a restaurant car in this train?

24. IN A HOTEL (ในโรงแรม)
- โรงแรมที่ดีสุดอยู่ที่ไหน? = Where is the best hotel in this town?
- อยู่ที่ถนนราชดำริ = It is on Rachadamri Road.
- โรงแรมนั้นชื่ออะไร? = What is the name of that hotel?
- ชื่อโรงแรมเอราวัณ = It is Erawan Hotel.
- โปรดบอกคนขับรถไปส่งฉันที่นั่น = Please tell the driver to send me there.
- ฉันต้องการห้องใหญ่ = I want a big room.
- ท่านมีห้องที่ดีกว่านี้ไม๊? = Do you have a better room than this?
- นี่เป็นห้องดีที่สุดที่เรามีอยู่ = This is the best room we have.
- ค่าเช่าวันละเท่าไร? = How much does it cost per day?
- วันละหนึ่งหมื่นบาท = Ten thousand baht per day.
- บอกให้บ๋อยปลุกฉันพรุ่งนี้เวลา หกโมงเช้า = Tell the boy to wake me up at 6 a.m. tomorrow.
- ต้องการห้องที่มีสองเตียง = I want a room with two beds.
- วันละห้าพันไม่รวมค่าอาหาร = It is five thousand per day excluding food.
- ดีแล้วฉันจะเอาห้องนี้ = All right I will take this room.
- บอกบ๋อยเอาหนังสือพิมพ์มาให้หนึ่งฉบับ = Tell the boy to bring me a newspaper.
- ท่านมีผ้าห่มที่ดีกว่านี้ไหม? = Do you have a better blanket than this one?
- ฉันต้องการจะมีเพื่อนผู้หญิง = I would like a woman as a friend.
- ท่านหาให้ฉันสักคนหนึ่งได้ไหม? = Can you get one for me?
- ฉันต้องจ่ายเงินให้เขาเท่าไร? = How much I gonna pay for her?

25. LETTER / MAIL / POST OFFICE
(เกี่ยวจดหมาย / ที่ทำการไปรษณีย์)
- เมื่อวานท่านส่งจดหมายหรือเปล่า? = Did you go to mail the letter yesterday?
- นั่นจดหมายของใคร? = Whose letter is that? / Whose letters are those?
- ฉันจะไปที่ทำการไปรษณีย์ = I will go to the post office.
- ฉันไปด้วยได้ไหม? = Can I go with you?
- ฉันต้องการซื้อแสตมป์ดวงละสามบาท = I want to buy three baht stamp.
- ยื่นให้แล้วบอกว่า นี่ไงล่ะ = Yes, here it is
- ค่าแสตมป์ส่งไปแอลเอเท่าไหร่? = What is a postage for a letter to Los Angeles?
- ขอแสตมป์ดวงละสามบาทให้ฉันสิบดวง = Give me three baht ten stamps.
- ฉันจะเอาแสตมป์ปิดที่จดหมายฉบับนี้ = I will stick a stamp on this letter.
- จะไปหย่อนมันในตู้ไปรษณีย์ = I drop it into the post box.
- ฉันต้องการส่งโทรเลขไปที่ลอนดอน = I want to send a telegram to London.
- ฉันต้องการจะส่งอีเมลล์ไปอเมริกา = I want to send an email to the U.S.
- ฉันต้องการจะลงทะเบียนจดหมายฉบับนี้ = I want to have this letter registered. / I want send by registered mail.
- จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเท่าไหร่? = How much I pay for registered mail?
- กินเวลานานเท่าไหร่จดหมายถึงอเมริกา = How long will this letter from here to U.S.A.
- ฉันจะส่งธนาณัติไปประเทศญี่ปุ่น = I will send a money order to Japan.
- ฉันจะส่งพัสดุทางไปรษณีย์ = I will send a package by post.
- จดหมายฉบับนี้ด่วน = This letter is urgent.
- ท่านมีอากรแสตมป์ขายบ้างไหม? = Do you have any duty-stamps for sale?
- มีเหลือดวงเดียว = I have only one left.

26. QUESTION WORD (คำถามที่ขึ้นต้นด้วย “WH” )
- ท่านชื่ออะไร? = What’s your name?
- ฉันชื่อ ........ = My name is ……………
- ท่านอายุเท่าไร? = How old are you?
- ฉันอายุห้าสิบเท่านั้นเอง = I am fifty years old.
- ท่านอยู่ที่ไหน? = Where do you live?
- ฉันอยู่ในกรุงเทพฯ = I live in Bangkok.
- บ้านท่านไกลจากที่นี่ไหม? = Is your house very far from here?
- อยู่ไกลมาก = Yes, it is very far.
- พ่อแม่ของท่านยังอยู่ไหม? = Are your parents still living?
- ใช่ ท่านยังมีชีวิตอยู่ = Yes, they are still living.
- ท่านกำลังจะไปไหน? = Where are you going?
- ฉันไปบ้านนอกมา = I went up country. / I went from rural area.
- ปากกานี้เป็นของใคร? = Whose pens are these?
- บ้านท่านอยู่ที่ไหน? = Where is your house?
- เขาอยู่ที่ไหน? = Where does he/she live?
- เขาอยู่ที่บางแค = He/She lives at Bangkhae.
- บ้านท่านห่างไกลจากที่นี่แค่ไหน? = How is your house far from here?
- ท่านใช้เวลาเดินทางเท่าไร? = How long does it take?
- ใช้เวลาเพียงสามสิบนาที = It takes thirty minutes.
- ท่านคอยใคร? = Whom are you waiting for?
- เขาจะมาถึงเมื่อไหร่? = When will he / she arrive?
- ท่านมีความเห็นอย่างไร? = What is your idea?/ What is your
opinion?/ What do you think?
- ท่านไปนานเท่าไร? = How long ago did you go?
- ท่านเกิดที่ไหน? = Where were you born?
- เขามาจากไหน? = Where did he/she come from?
- เขามาจากสุโขทัย = He/she came from Sukhothai Province.
- สะพานหันอยู่ที่ไหน? = Where is Saparnhun?
- มันอยู่ใกล้ๆที่นี่ = It is near here.
- มีเสียงเคาะประตู = There is a knocking outside.
- ใครกดกระดิ่ง = Who is ringing the bell?
- บอกเด็กเปิดประตู = Call the boy to open the door.
- ไปดูซิใครมา = Go and see who has come.
- ใครมา = Who is it?
- คุณ ...... มาพบท่าน = Mr. …./ Mrs. …. has come to see you.
- เราไม่ได้พบกันนานแล้ว = We haven’t seen you for ages. /
We haven’t seen you in a long time.
- มีข่าวอะไรบ้าง? = What is the news?
- ท่านได้ข่าวนี้มาจากไหน? = Where did you hear that news?
- เพื่อนเล่าให้ฟัง = Some friends told me.
- มีข่าวสงครามไหม? = Is there any war news?

27. TRAVELLING (การเดินทาง)
- ท่านเคยไปอเมริกาไหม? = Have you ever been to U.S.A.?
- ไปเสมอ = Yes, I go often.
- จะไปอีกเมื่อไหร่? = When is your next trip?
- จะไปเร็วๆนี้ = Not very long off. / soon.
- ฉันอยากไปอเมริกาเหมือนกัน = I want to see America too.
= I want to go America too.
= I want to visit America too.
- ไปเที่ยวด้วยกันไม๊? = Shall we go together?
- ดีทีเดียว = Good that would be very nice.
- จะไปจริงๆจะบอกให้รู้ = When I really go, I will tell you.

28. FAMILY (เกี่ยวกับครอบครัว)
- แต่งงานหรือยัง? = Are you married?
- มีบุตรกี่คน? = How many children do you have? / How many kids do you have?
- ฉันมีพี่ชาย / น้องชายสองคน = I have two brothers.
- ฉันมีพี่สาว / น้องสาวสามคน = I have three sisters.
- พี่สาวคนโต = Elder sister.
- น้องสาวคนเล็ก = Youngest sister
- คุณลุง = Uncle
- คุณป้า = Aunt
- หลานสาว = Niece
- หลานชาย = Nephew

30. CAREER / WORK / JOB / ASKINF FOR A JOB
(เกี่ยวกับงานอาชีพ)
- ท่านอาชีพอะไร? = What is your occupation? / What is your
profession? / What is your work? / What is your career?
- เขาทำงานอยู่ที่ไหน? = Where does he/she work?
- เขาทำงานที่บริษัท = He/She works at a company.
- ที่นี่สงบเงียบดีนะ = This is a quiet place.
- ที่นี่ปลอดภัยดีนะ = This is a safety area.
- นี่เป็นงานหนัก = This is a hard job. / This is a hard work.
- ท่านต้องทำเอง = You must do it by yourself.
- เมื่อไหร่ท่านถึงจะทำเป็น = When can you do it?
- ฉันจะช่วยท่านเอาไหม? = Do you want me to help you?
- ท่านไม่ควรทำเช่นนี้ = You should not do like this.
- เขาจำเป็นต้องทำเช่นนี้ = He / She must do like this.
- ทำตามที่ฉันบอก = Follow my suggestion.
- สวัสดีครับ = Good morning, Sir.
- สวัสดีครับ ท่านต้องการอะไร? = Good morning, what do you want?
- ท่านต้องการจ้างเสมียนไหม? = Do you need of a clerk? / Are you in need of a clerk?
- ใช่ฉันต้องการ = Yes, I need one.
- ผมขอสมัครได้ไหม? = May I offer you my service? / May I work in your office?
- ได้สิ ท่านอายุเท่าไร? = Yes, how old are you?
- ผมอายุ 30 ปี ครับ = I am thirty years old.
- ท่านทำงานครั้งสุดท้ายที่ไหน? = Where were you last employed? / Please tell me your last company.
- ผมเป็นเสมียนอยู่ที่โรงแรมนายเลิศ = I used to be a clerk at Nai Lerd Hotel.
- ท่านออกจากที่นั่นเมื่อไหร่? = When did you leave there?
- ผมออกจากที่นั่นสองเดือนแล้ว = I left there two months ago.
- ผมออกเพราะว่าผมป่วย = because I had got sick.
- ท่านได้รับเงินเดือนเท่าไหร่? = How much did you receive for your salary?
- ผมได้รับเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาท = I received twelve thousand baht.
- ดีแล้ว ฉันจะให้ท่านเท่านั้น = Well, I will pay you the same.
- ขอบคุณครับ = Thank you, Sir.
- ท่านจะมาทำงานได้เมื่อไหร่? = When can you come to work?
- ถ้าท่านเห็นสมควร = If you like,
- ผมจะมาที่นี่ในต้นเดือนหน้า = I can come here at the beginning of next month.
- ท่านชื่ออะไร? = What is your name?
- ผมชื่อสามารถ = My name is Samart.
- ท่านทำบัญชีเป็นไม๊? = Can you do book keeking?
- ผมทำเป็นครับ = Yes, I can.
- ท่านพิมพ์ดีดได้ไม๊? = Can you type?
- ได้ครับ ทั้งไทยและอังกฤษ = Yes, I can type both Thai / Siamese and English.
- เยี่ยมเลย = That’s fine.
- เงินเดือนเริ่มต้นของท่านหนึ่งหมื่นสองพันบาท
= I will start you with a twelve thousand baht per month.
- และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ = And it will be increased from time to time.
- ท่านใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม๊? = Can you use computer?

31. APPLYING FOR A POSITION (การเข้าสู่ตำแหน่ง)
- ผู้จัดการท่านอยู่ที่ไหน? = Where is your manager?
- ท่านอยู่ข้างบน = He is upstairs.
- สวัสดีครับท่านผู้จัดการ = Good morning, Sir.
- ท่านต้องการอะไร? = What do you want?
- และท่านคือใคร? = And who are you?
- ผมเป็นคนงานครับ = I am a workman.
- มิสเตอร์Leonard แนะนำให้ผมมาที่นี่ = Mr. Leonard advised me to come here.
- นี่คือจดหมายของเขา = Here, this is his letter.
- อ้อ ! ท่านกำลังวิ่งหางานทำใช่ไม๊? = Oh! Are you hunting for a job?
- ใช่ครับ = Yes, Sir.
- ฉันคิดว่าท่านควรไปหา Mr. Jonathan. = I think you’d better go to see Mr. Jonathan.
- เขาเป็นนายช่าง = He is an engineer.
- Mr. Jonathan อยู่ที่ไหน? = Where is Mr. Jonathan?
- เขาอยู่ในโรงงาน = He is in the factory.
- ผมจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ = I will go to see him right now.
- ลาก่อนนะครับ = Good-bye.
- สวัสดีครับ Mr. Jonathan. = Good morning Mr. Jonathan.
- สวัสดีครับ = Good morning.
- Mr. Leonard ส่งผมมาที่นี่ = I was sent here by Mr. Leonard.
- เขาบอกว่าท่านต้องการคนงาน = He told me that you are looking for a workman.
- ใช่ ฉันต้องการคนงานที่มีความชำนาญ = Yes, I want an expert workman.
- ท่านทำงานอะไรได้บ้าง? = What kind of work can you do?
- ผมเป็นช่างฟิตครับ = I am a fitter.
- ทำได้ทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ = I can do everything about machinery.
- ท่านแก้รถยนต์ได้ไหม? = Can you repair a car? / Do you know how to repair a car?
- ได้ครับ ผมชำนาญทีเดียว = Yes, Sir I know very well about that.
- ถ้าเช่นนั้น ลองแก้คันนี้ให้ดู = Then, will you try to repair this car?
- ได้สิครับ = Yes, I will.
- ดีแล้ว ผมจะจ้างคุณ = All right, I will employ you.
- เงินเดือนท่านเริ่มขึ้นที่แปดพันบาท = Your salary will be eight
thousand baht per month.
- ท่านกรุณาให้ผมสักเก้าพันได้ไหม? = Will you be kind enough to give me nine thousand baht?
- ตกลง = All right,
- แต่ท่านต้องทำงานให้ดี = But you must work well;
- มิฉนั้น ท่านจะถูกไล่ออก = otherwise you will be fired.

32. LANGUAGE, LEARNING AND TEACHING
(เกี่ยวกับภาษา การเรียนและการสอน)
- อ้อ! ท่านพูดภาษาอังกฤษเป็นด้วย = Oh! You can speak English too.
- ฉันพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย = I can speak English a little.
- ท่านเขียนอังกฤษได้ไหม? = Can you write English?
- ฉันเขียนไม่ได้หรอก = I cannot write well.
- ท่านเรียนภาษาอังกฤษมานานเท่าไรแล้ว? = How long have you been learning English?
- เรียนมาสามเดือนเท่านั้น = I have been learning only three months.
- นั่นดีมากเลย = That is very nice.
- ไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น = I don’t think so.
- ท่านกำลังศึกษาอะไรอยู่? = What are you studying now?
- ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ = I am studying English.
- ท่านกำลังทำอะไรอยู่ในห้องเรียน? = What are you doing in the classroom?
- กำลังเตรียมบทเรียนอยู่ = I am preparing my lessons.
- อย่าทำงานให้มากเกินไป = Don’t work too hard.
- เดี๋ยวทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะ = It will injure your health. / Your health will be weak.
- ฉันเป็นคนชอบเรียนมาก = I like learning very much.
- อย่ารีบนักเลย = Don’t make such haste.
- เรามาอ่านหนังสือพิมพ์กันดีกว่า = Let’s read newspaper.
- โปรดอย่ากวนฉัน = Don’t disturb me please.
- ที่ห้องประชุมกำลังฉายหนัง = The conference room is showing the movie.
- อย่างงั้นหรือ? = Is that so?
- ท่านเห็นใบประชาสัมพันธ์ (โฆษณา) ไม๊ล่ะ? = Do you see the big advertisement?
- ฉันอยากจะดูละครสัตว์ = I want to see the circus.
- ฉันจะไปกับท่าน = I shall / will go with you.
- ท่านกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่? = What book are you reading now?
- กำลังอ่านหนังสืออ่านเล่น = I am reading an English novel.
- เป็นหนังสือที่ใช้เป็นหนังสือเรียน = It is used as a text book.
- มันเป็นหนังสือที่เขียนโดย ดร. วาทิต = It was written by Dr. Wathit.
- เธอเป็นนักประพันที่มีชื่อมาก = She is a great novelist.
- ท่านจะให้ฉันยืมหนังสือเล่มนี้ไม๊? = Will you lend this book to me?
***(lend = ให้ยืม , borrow = ขอยืม)
- ใช่ฉันให้ยืม = Yes, I will.

33. ROUTINE ACTIVITIES (กิจวัตรประจำวัน)
- วันนี้ท่านตื่นเช้ามาก = You wake up very early today. /
= You get up very early today. /
= You are up very early today.
- ท่านก็ตื่นเช้าเหมือนกันกับฉัน = You wake up as early as I am.
- กี่โมงแล้ว? = What time is it?
- ประมาณหกนาฬิกา = It is about six a.m.
- ท่านออกมาแต่เช้าทุกๆวันหรือ? = Do you always come out early
every day? / You always come out early every day right?
- ใช่ทุกวัน = Yes, I do.
- ท่านทำอะไรทุกเช้า = What do you do every morning?
- ฉันออกมาเดินเล่น = I come out every morning for a walk.
- ฉันจะไปเล่นฟุตบอลล์ = I am going to play football.
- ฉันอาบน้ำวันละสองครั้ง = I take two baths per day/ a day.
- หน้าหนาวท่านตื่นกี่โมง = What time do you wake up in the cold
weather? / = What time do you arise in the cold weather?
- ในฤดูหนาวตื่นไม่เช้าเหมือนในฤดูร้อน = I don’t get up so early in
winter as in summer.
- ใช่ฉันก็เหมือนกันกับท่าน = Yes, I am the same as you.
- ฉันอยากรับประทานอาหารเช้า = I want to have some breakfast.
- ท่านหิวไม๊? = Are you hungry?
- ใช่ ฉันหิวหลังจากเดินเล่น = Yes, I am always hungry after my
walk.
- งั้นเราไปรับประทานอาหารเช้ากันเถอะ = Let’s go to breakfast.
- โปรดรับประทานอาหารเย็นกับฉันที่นี่ = Please stay here and
have dinner with me.
- เสียใจด้วยจะต้องไป = I am sorry I have to go. / I really must be
going
- ทำไมท่านถึงรีบร้อน = Why are you in such a hurry?
- จะต้องไปดูแม่ที่โรงพยาบาล = Because I must go to see my mom
at the hospital.

34. AT BREAKFAST (สนทนาที่โต๊ะอาหารเช้า)
- เราจะรับประทานอาหารเช้าอะไรกันดี? = What are we going to
have for breakfast?
- แม่บ้านกำลังจะเอามาให้เร็วๆนี้ = The housewife is getting the
breakfast soon.
- เราจะรับประทานไข่ดาวก่อนไหม? = Shall we have fries egg
first?
- เราจะรับประทานผลไม้ก่อน = Shall we have fruit first.
- ปอกให้ฉันสักลูกหนึ่งได้ไหม? = Will you please to peel one
for me?
- ฉันต้องการช้อนหนึ่งและซ่อมหนึ่ง = I would like a spoon and
a fork.
- ขอขนมปังหนึ่งชิ้น = Give me a slide of bread
- เช้านี้ท่านหิวไม๊? = Are you hungry this morning?
- เปล่าไม่หิวมากนักหรอก = No, not very. / No, not much.
- โปรดเทนมลงในกาแฟ = Please pour some milk in the coffee.
- ท่านต้องการน้ำตาลไม๊? = Do you want some more sugar?
- ท่านชอบกาแฟแก่หรืออ่อน? = Do you like strong or
weak coffee?
- ท่านต้องการเนยบ้างไม๊? = Do you want some butter?
- ไม่ ขอบคุณ = No, thank you.

35. AT MEAL TIME (สนทนาขณะรับประทานอาหาร)
- ท่านรับประทานอาหารเช้าเมื่อไหร่? = When do you have your
breakfast?
- ธรรมดาทานเจ็ดโมงครึ่ง = Usually at 7:30 a.m./ half past seven.
- ท่านจะรับประทานอะไรดี? = What will you have?
- ฉันจะรับประทานขนมปังปิ้ง = I would like some toast.
- ท่านชอบขนมไม๊? = Do you like pudding?
- ท่านชอบขนมหวานหลังอาหารไม๊? = Do you like some dessert?
- ฉันไม่ชอบ, ฉันชอบผลไม้ = No, I like fruit.
- ท่านชอบสลัดไม๊? = Do you like salad?
- ฉันชอบเพราะว่าอร่อยมาก = Yes, it is very delicious.
- ท่านจะเอาอะไรเพิ่มไม๊? = Do you have some more?
- ไม่เอาอีกแล้ว ขอบใจ = No more, thank you.
- ในกระป๋องนั้นมีอะไร? = What is in the can?
- เนื้อวัวหรือเนื้อไก่ = Beef or chicken is in the can?
- ที่เปิดกระป๋องอยู่ที่ไหน? = Where is the can opener?
- ที่เปิดกระป๋องอยู่ในลิ้นชัก = It is in the drawer?
- ท่านจะรับประทานซุบอะไร? = What soup do you want?
- ฉันต้องการซุปข้าวโพด = I want corn soup.
- ท่านชอบปลาทอดไม๊? = Do you like fried fish?
- โปรดส่งเกลือกับพริกไทยให้หน่อย = Please pass some salt and
pepper for me.
- นี่คือรายชื่ออาหาร = This is the menu.
- ท่านจะรับประทานอะไร? = What will you have? / What will
you eat?
- ไม่รู้จะเลือกอะไรดี = I don’t know what to choose.

- ท่านต้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ชนิดใด บรั่นดีหรือวิสกี้?
= Would you like some drink brandy or whisky?
- ไม่ ขอบคุณ = No, thank you.
- ผมไม่ดื่มเหล้า = I don’t drink.
- ท่านต้องการผักชนิดใด? = What kind of vegetable do you want?
- อะไรก็ได้ ผมกินได้หมด = Any kind I can eat.
- ท่านสูบบุหรี่หรือเปล่า? = Do you smoke?
- ผมสูบครับ = Yes, I do.

36. ACCOUNTS & FINANCE (เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน)
- การจ่ายเงินรายนั้นยังไม่ได้ลงบัญชี = That payment was not
entered in the account book.
- ฉันลืมลงบัญชี = I have forgotten to enter the account book.
- ฉันคิดว่าคงลงผิดที่ไหนสักแห่งหนึ่ง = I think there must be an
error somewhere.
- ขอดูบัญชีงบดุลหน่อย = Show me the balance sheet.
- อ้าว! มันผิดตรงนี้เอง = Ah! Here the mistake.
- สมุดบัญชีเงินสดอยู่ที่ไหน? = Where is the cash book?
- อยู่บนโต๊ะ ใกล้ๆกับสมุดแยกประเภท = It is on the table, near the
ledger.
- จำนวนรวมยอดเท่าไหร่? = How much does the total come to?
- รายจ่ายเราเพิ่มขึ้นมากเหลือเกิน = Our expenses have greatly
increased.
- เดือนนี้มีกำไรเท่าไร? = How much profit for this month?
- เราขาดทุนไปสี่พันบาท = We have lost four thousand baht
already.
- ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป = From now on,
- เราต้องลดรายจ่ายให้มากสุดเท่าที่จะทำได้ = we must reduce
expenses as much as possible.
- เงินที่มีอยู่ฉันใช้หมดแล้ว = The money that I had be all spent.
- นี่ธนบัตรปลอมหรือ? = Is this counterfeit bank note?
- ฉันยังไม่แน่ใจนัก = I am not so sure.
- เราเอาไปที่ธนาคารดีกว่า = We’d better take it to the bank.
- เขาเป็นลูกหนี้ของเราหรือ? = Is he our debtor?
- เปล่าเขาเป็นเจ้าหนี้เรา = No, he is our creditor.
- ฉันมีเงินหมื่นบาท = I have ten thousand baht.
- เขาเป็นคนมัธยัสถ์ = He/she is an economical man/woman.

37. AT THE BANK (ในธนาคาร)
- ฉันต้องการจะกู้เงิน = I want to get a loan.
- ท่านต้องการเท่าไร? = How much do you want?
- ประมาณแสนบาท = About one hundred thousand baht.
- ท่านมีอะไรเป็นประกัน = What security have you?
- ฉันมีเงินฝากอทบ. = I have a provident fund of RTA.
- มีมูลค่า สามแสนบาท = It is worth three hundred thousand baht.
- อัตราดอกเบี้ยเท่าไร? = What is the interest rate?
- ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี = It is five percent per annum / year.
- ท่านจะคืนเงินนี้ให้เราเมื่อไหร่? = When will you repay us?
- จะคืนท่านปลายปีนี้ = I will repay you at the end of this year.
- ฉันตั้งใจจะฝากเงินในธนาคาร = I intend to deposit this money in
your bank.
- อัตราดอกเบี้ยกระแสรายวันเท่าไร? = What is the rate of interest
on current accounts?
- อัตราดอกเบี้ยสำหรับฝากประจำเท่าไร? = What is the interest rate
on fixed deposits?
- โปรดเซ็นที่นี่ = Please sign here.
- ฉันต้องการจะถอนเงิน = I want to draw out my money.
- ถอนเงินบอกล่วงหน้าสองเดือน = If you wish to draw out your
money, you must let us know two months in advance.
- ธนาคารปิดกี่โมง = What time the bank close?

38. IN A CLOTHING STORE (ในร้านเสื้อผ้า)
- ต้องการเสื้อผ้าที่ตัดเสร็จแล้ว = I want to buy a ready-made suit.
- กางเกงตัวนี้ยาวเกินไป = These trousers are too long.
- ที่เอวกว้างเกินไป = They are too wide at the waist.
- ท่านทำให้เสร็จในสามวันได้ไหม? = Can you finish it in three
days?
- ที่แขนยาวเกินไป = The sleeves are too long.
- ที่หัวไหล่คับเกินไป = It is too tight at the shoulders.
- ท่านจะแล้วเสร็จเมื่อไร? = When you can have it ready? / when my clothes will be finished?
- วันพฤหัสบดีหน้า = Next Thursday.
- กระดุมนี้ใหญ่เกินไป = This button is too big.

39. BUSINESS (เกี่ยวกับกิจการต่างๆ)
- ท่านได้รับใบสั่งนี้เมื่อไหร่ = When did you receive this order?
- เมื่อสองสามวันมานี้ = Only a few days ago.
- ฉันจ่ายเงินล่วงหน้าไปสองพันบาท = I have paid two thousand in
advance.
- การจ่ายเงินจะถึงกำหนดในวันศุกร์ = The payment is due on
Friday.
- ร้านของท่านมีประกันไฟหรือเปล่า? = Does your shop have any
fire insurance. = Have you insured your shop against fire?
- อัตราค่าประกันเท่าไหร่? = What is the rate for insurance?
- ฉันจะจ่ายเงินได้อย่างไร? = How to pay the money?
- ท่านวางมัดจำห้าเปอร์เซ็นต์ = You must deposit five percent.
- ราคาขายส่งถูกกว่าขายปลีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ = The wholesale price
is cheaper than the retail price twenty percent.
- จะมีการประชุมที่ไหน? = Where will the meeting take
place?
- เขาอยู่ในห้องผู้จัดการ = He is in the manager’s room.

- ฉันจ่ายเงินให้ท่านด้วยเช็คได้ไหม? = Can I pay you by
cheque?
- ฉันอยากได้เงินสดมากกว่า = I rather prefer cash.
- เขาเป็นลูกค้าของเรามาหลายปี = He has been our customer
for years.
- ฉันจะไปขึ้นเช็ค = I will go to cash the cheque.
- โปรดทอนเงินให้ฉันห้าร้อยบาท = Please give me five
hundred baht change.
- บริษัทนี้เป็นบริษัทที่เก่าแก่ = This is an old company.

40. WAR & PEACE (เกี่ยวกับสงครามและสันติสุข)
- จะมีสงครามอีกไหม? = Is there any war?
- ท่านคิดเกี่ยวกับสงครามเป็นอย่างไร? = What do you think about
war?
- ชาวโลกต้องการสันติภาพ = All the world prefers peace.
- ฝ่ายไหนเสียเปรียบ = Which side is disadvantaged?
= Which side is handicapped?
- ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดสงคราม? = Who is stirring up a war?
- สงครามโลกครั้งครั้งที่สามจะเกิดเมื่อไหร่? = When will the third
world war occur?
= When will the third world war happen?
= When will the third world war break out?

- คาดว่าในห้าปีไม่มีสงคราม = There will be no war in the next five
years. / I believe that no war in the next five years.
- สงครามจะเลิกแล้ว = War is about obsolete.
- มาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่า = Let’s talk about another subject. / Let’s
move to another topic.
- มีเรื่องอะไรจะคุย = What’s an interesting one?

41. PAYING A VISIT (การเยี่ยมเยียน)
- ดร. วาทิต อยู่ไหม? = Is Dr. Wathit at home?
- เปล่าท่านไม่อยู่ = No, she’s not here.
- แล้วสามีเธอล่ะ = How about her husband?
- ท่านอยู่ = He is here.
- ถ้าท่านไม่ติดธุระจะขอพบหน่อย = If he’s not busy, I would like
to see him.
- เชิญมาข้างใน = Please come in.
- เชิญนั่ง = Please take a seat. / Sit down please.
- ท่านชื่ออะไร? = What’s your name please?
- ฉันชื่อโรส = I am Rose. / My name is Rose.
- ท่านสบายดีหรือ? = Are you quite well, Dr Sakol?
- สบายดีครับ = Very well, thank you.
- ท่านมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่? = When did you arrive here?
- เมื่อคืนนี้ = Last night.
- เมื่อเช้าวานนี้ = Yesterday morning.
- ท่านมาโดยรถยนต์หรือเครื่องบิน = Did you come by car or by
plane?
- โดยเครื่องบิน = By plane
- ภรรยาของท่านมาด้วยหรือเปล่า? = Did your wife come with you?
- เธอไม่ได้มา = No, she did not come with me.
- ท่านพักอยู่ที่ไหน? = Where are you staying now?
- ฉันพักที่โรงแรม = I am staying in a hotel.
- โรงแรมชื่ออะไร? = What is the name of the hotel?
- โรงแรมเฟิร์ท = It is First Hotel.
- มันไกลจากที่นี่ไม๊? = How far is it from here?
- ประมาณ สิบกิโล = It is about ten kilometers.
- ท่านมาที่นี่ช้าเกินไป = You have come too late.
- ภรรยาของผมออกไปข้างนอก = My wife has gone out.
- ไม่เป็นไรหรอก = That is all right.
- ฮัลโหล เพื่อนซี้ = Hello! my old chap!
- สบายดีหรือ? = How are you? / How are you doing?
- สบายดีเช่นเคย = Quite well, as usual.
- ไม่เห็นกันมาตั้งเป็นปีแล้ว = I haven’t seen you for one year.
- ฉันไปเยี่ยมเมื่อเร็วๆนี้ = I called on you recently,
- แต่ท่านไม่อยู่ = But you were not at home.

 

42. PAYING A VISIT FOR A PATIENT (การเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บ)
- ท่านค่อยยังชั่วไม๊? = Are you better? ….. ตามด้วยชื่อคนไข้
- จ้ะ ฉันค่อยยังชั่วมากแล้ว ขอบคุณ = I’m much better, thank you.
- ท่านเป็นอะไรไป? = What was the matter with you?
= What’s wrong with you?
- ฉันปวดศีรษะ = I had a headache. / I’ve got a headache.
- อ้อ! เมื่อวานนี้ท่านไม่ได้ไปทำงาน = Oh! You’re not at your
office yesterday right.
- ฉันป่วยมากเมื่อวานนี้ = I was very ill yesterday. / I got sick yesterday.
- ฉันเจ็บคอและไอ = I had a sore throat and a cough.
- ท่านควรจะพักผ่อน ดีแล้ว = You should take a rest, good for you.
- แพทย์แนะนำให้นอนพัก ไม่ต้องลุกขึ้นทำอะไร = My doctor doesn’t allow me to get up.
- หมอพูดว่าอย่างไร? = What did your doctor say?
- ท่านบอกว่าเมื่อวานซืนฉันกินมากไป = The doctor said I ate too
much the day before yesterday. (the day before yesterday
แปลว่า เมื่อวานซืน)
- ท่านปวดท้องหรือไม่? = Do you have any a stomachache?
- เปล่าฉันปวดฟัน = No, I got a toothache. / No, I have a toothache.
- ท่านควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง = You should brush
your teeth at least twice a day?

- ท่านเป็นไข้หรือไม่? = Do you have any fever? / Have you got
a fever?
- ใช่ ฉันคิดว่าฉันเป็นมาลาเรีย = Yes, I think it is malaria.
- ไข้ขึ้นเท่าไหร่? = What’s is your temperature?
- หมอบอกว่าไข้ขึ้น 40 องศาเซลเซียส = The doctor said my
temperature was forty degree Celsius.
- ฉันหวังว่าท่านคงจะดีขึ้นเร็วๆนี้ = I hope you will be better soon.
- ขอบคุณ ฉันก็หวังจะเป็นเช่นนั้น = Thank you , I hope so.

43. QUESTION FOR RENTING (เกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัย)
- มีกี่ห้องนอนใน apartment ของท่าน = How many rooms in your
apartment?
- มีห้องน้ำกี่ห้องใน apartment ของท่าน = How many bathrooms in
your apartment?
- คุณมีห้องและห้องน้ำกี่ห้อง? = How many rooms/bathrooms do
you have?
- วันที่ครบกำหนดเช่าวันไหน? = When the rent due?
- มันเริ่มในวันที่ 1 ของทุกๆเดือน = It’s on the first of every month.
- อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่า? = Do you allow pet?
- อนุญาตให้ดูแลเด็กหรือเปล่า? = Do you allow kids?
- เลี้ยงสัตว์ได้หรือเปล่า? = Are pets allowed?
- ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ = No, pets aren’t allowed.
- เพราะว่าฉันแพ้แมว = Because I’m allergic to cats.
- มีที่จอดรถกี่ที่? = How many parking spaces do you have?
- อนุญาตให้ทำอาหารหรือเปล่า? = Am I / Are we allowed to cook?
- มีสิ่งอำนวยประโยชน์มากน้อยเพียงใด? = How much are the
utilities?
- มีสิ่งอำนวยประโยชน์อะไรบ้าง? = What does the utilities
include?
(utilities จะหมายถึงสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น รถเมล์ รถราง รถไฟ
โทรศัพท์ ไฟฟ้า ฯลฯ)
- จัดงานปาร์ตี้ได้ไม๊? = Can I have parties?
- ขออนุญาตจัดงานปาร์ตี้ได้ไม๊? = Am I allowed to have parties?
- มีระเบียบอะไรบ้างเกี่ยวกับญาติที่มาเยี่ยม? = What are your rules
on visitors?
- apartment นี้ปลูกสร้างมานานแค่ไหนแล้ว = How old is the
apartment?
- พรมที่ใช้อยู่ใช้มานานแค่ไหน? = How old is the carpet?
- ใน apartment มีเฟอนิเจอร์ให้ด้วยหรือไม่? = Is the apartment
furnished or unfurnished?
(ถ้า unfurnished แสดงว่า empty room คือห้องว่างเปล่า)
- คุณมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง? = What kinds of facilities
do you have?
- ต่อเน็ตได้หรือเปล่า? = Is there internet connection?
- จะต้องวางเงินล่วงหน้าไว้เท่าไหร่? = How much is the deposit?
- ฉันเอาเพื่อนมาอยู่ได้ไหม? = Can I have another roommate?
- ฉันเอาคนมาอยู่ด้วยได้กี่คน? = How many people can I live here?
- apartment ของท่านตั้งอยู่ที่ไหน? = What is the apartment located?
- ช่วยบอกทิศทางไปยังที่อยู่ของท่าน? = Can you give me direction
to your place?
- กี่โมงล่ะที่ท่านจะสะดวก? = What time are you available? / When
are you available?

44. GENERAL PHRASES (คำง่ายๆที่ควรรู้)
- ฉันไม่ทราบ = I don’t know.
- เขาแกล้งทำ = He/She does it on purpose.
- ฉันไม่รู้แน่ = I don’t know exactly.
- อย่าเอาใจใส่เขาเลย = Don’t mind how he/she is.
- คุณรู้ไหม? = Do you know?
- นั่นนะถูกแล้วใช่ไหม? = Is that right?
- ไม่ใช่ฉัน = It is not me.
- ท่านถูก = You are right.
- ท่านผิด = You are wrong.
- ล้อเล่นน่า = Just having some fun with you.
- โธ่! เหลวไหล = Oh! Nonsense!
- ดูนี้สิ = Look here!
- ไม่ใช่ความผิดของฉัน = It is not my fault.
- คอยสักครู่ = Just a moment / wait a minute
- ท่านพูดว่าอะไร? = What did you say?
- พูดใหม่อีกครั้ง = Repeat it again please. / Please say it again.
- ฉันไม่เข้าใจ = I don’t understand.
- ฉันไม่เคยพูดเช่นนั้นเลย = I have never spoken like that.
- ท่านไว้ใจเขาหรือ? = Can you trust in him/her?
- ท่านพูดภาษาอังกฤษได้ไหม? = Can you speak English?
- มีใครพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง? = Have anyone who can speak
English?
- โปรดอย่าพูดเร็วนัก = Don’t speak so quick please.
- ฉันพูดได้บ้างเล็กน้อย = Yes, I can speak English just a little bit.
- มาเร็วๆนะ = Come quickly please.
- ค่อยๆไป = Go slowly.
- เร็วๆเข้า = Hurry up.
- มานี่สิ = Come here.
- รีบไปเลย = Go away quickly.
- อย่าคอยเลย = Don’t wait at all.
- ไม่เป็นไร = Never mind.
- ดีแล้ว = Good
- ดีเหมือนกัน = Good enough.
- ใช้ไม่ได้ = Useless.
- ฉันชอบ = I like it.
- ฉันไม่ต้องการ = I don’t want it.
- ฉันไม่ชอบ = I don’t like it.
- จริงหรือ? = Really!
- เรื่องนี้ไม่จริง = It is not truth.
- แน่นอน = Certainly.
- ฉันไม่กล้า = I cannot dare. / I dare not.
- กำลังทำอะไรอยู่? = What are you doing?
- ทำไม่ไม่ตอบ = Why don’t you answer?
- ทำอย่างนี้ไม่ถูก = This way is not right.
- ท่านรู้ได้อย่างไร? = How do you know?
- ท่านเคยเห็นเขาไหม? = Have you ever seen him?
- เขาเป็นคนที่น่าเคารพ = He is a respectable man.
- ฉันไม่รู้จักเขา = I don’t know him.
- พูดง่ายทำยาก = Easy to say but difficult to do.
- เมื่อตะกี้นี้เขาอยู่ที่นี่ = He was here just a moment ago.
- ยังทำไม่เสร็จ = Not finished yet.
- ทำใหม่ทั้งหมดอีกที = Do it all over.
- ทำดีไม่ได้ (ทำกี่ครั้งก็ห่วยแตก) = You can do but not well. /
= Jack of all trades but master of /
none. /
= You are not behaving. /
= You are not interested on your job.
- ไม่เอาถ่าน = Good for nothing
- ท่านมีความเห็นอย่างไร? = What is your idea?
= What is your opinion?
= What do you think?
- ฉันลืมแล้ว = I have forgotten.
- บ้านหลังนี้เป็นของท่านหรือ? = Is this your house?

45. คำศัพท์ทั่วๆไปที่ใช้ประกอบทำให้สนทนาง่ายขึ้น
TIME = เวลา :
- ปี = Year - ปีนี้ = This year
- ปีที่แล้ว = Last year - ปีหน้า = Next year
- ต้นปี = Beginning of the year - ปลายปี = End of the year
- กลางปี = Middle of the year - ปีใหม่ = New Year
- ทุกๆปี = Yearly - หนึ่งร้อยปี = One century
- เดือน = Month - หนึ่งเดือน = One month
- เดือนนี้ = This month - เดือนที่แล้ว = Last month
- เดือนหน้า = Next month - ครึ่งเดือน = half a month
- ทุกๆเดือน = Monthly - ต้นเดือน = Beginning of a
month
- ปลายเดือน = End of a month - อาทิตย์ = Week
- หนึ่งอาทิตย์ = One week - สองอาทิตย์ = A fortnight
- อาทิตย์นี้ = This week - อาทิตย์ที่แล้ว = Last week
- อาทิตย์หน้า = Next week - วัน = Day
- หนึ่งวัน = One day - ทุกๆวัน (รายวัน) = Daily
- ทุกๆวัน = Every day - ตลอดวัน = Whole day
- ครึ่งวัน = Half day - วันนี้ = Today
- พรุ่งนี้ = Tomorrow - เมื่อวานนี้ = Yesterday
- วันเว้นวัน = Every other day
- คอยสักสองสามวัน = Wait a few days
- เมื่อสามวันมาแล้ว = Three days ago
- วันนี้อาทิตย์หน้า = This day next week
- วันหน้า = The next day
- กลางวันแสกๆ = In broad daylight
- ตลอดปี = All the year round
- เมื่อตอนเย็นที่แล้ว = Last evening
- คืนพรุ่งนี้ = Tomorrow night
- เมื่อคืนนี้ = Last night - วันพระ = Sabbath day
- วันคริสต์มาส = Christmas Day - ปีใหม่ = New Year
- เที่ยง = Noon - บ่าย = Afternoon
- เช้า = Morning - เย็น = Evening
- กลางคืน = Night - คืนหนึ่ง = One night
- ห้าวินาที = Five seconds - หนึ่งชั่วโมง = One hour
- สิบห้านาที = Quarter of an hour / fifteen minutes
ญาติ = RELATIONS :
- พ่อ = Father - แม่ = Mother
- ตา = Grandfather (mother’s side)
- ปู่ = Grandfather (father’s side)
- ยาย = Grandmother (mother’s side)
- ย่า = Grandmother (father’s side)
- พี่ชาย = Brother (elder) - น้องชาย = Brother (younger)
- พี่สาว = Sister (elder) - น้องสาว = Sister (younger)
- ลุง = Uncle (elder brother of one’s father)
- อา = Uncle (younger brother of one’s father)
- ป้า = Aunt (elder sister of one’s father)
- อา = Aunt (younger sister of one’s father)
- สามี / ผัว = Husband - เมีย = wife
- ลูกพี่ลูกน้อง = Cousin - ลูกหัวปี = Eldest son
- ลูกคนสุดท้อง = Youngest son
- เด็ก = Children
- หลาน = Nephew - ลูกเขย = Son-in-law
- ลูกสะไภ้ = daughter-in-law - ลูกเลี้ยง(ชาย) = Adopted son
- ลูกเลี้ยง(หญิง) = Adopted daughter
- หลานสาว = Granddaughter
- หลายชาย = Grandson - ลูกกำพร้า = Orphan
- พ่อตา = Father-in-law - แม่ยาย = Mother-in-law
- ทายาท = Heir - เพื่อน = Friend
- เพื่อนสนิท = Intimate friend - นายผู้ชาย = Master
- นายผูหญิง = Mistress - คนใช้ผู้ชาย = Man-servant
- คนใช้ผู้หญิง = Maid-servant - เจ้าของบ้าน = Landlord

THE END

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com