Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลดชีทสั้น ๆ ชุด Grammar short lessons ไว้สอนเด็กหรือศึกษา

 Grammar short lessons

สวัสดีครับ

       ผมได้ชีทสั้น ๆ เป็นไฟล์ pdf มีประมาณ 75 ชีท ๆ ละประมาณ 2 – 3 หน้า ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูเพราะสามารถนำไปใช้สอน หรือให้เด็กทำเป็นการบ้าน หรือข้อสอบได้ทันที  ส่วนใหญ่เป็นคำถาม ตามด้วย Answer และแม้ว่ามักจะไม่ได้อธิบายว่าทำไมถึงตอบอย่างนั้น แต่ผมดูแล้วก็ไม่ยากเกินไปที่จะอธิบาย  หรือถ้าต้องการตำราประกอบการอธิบายชีทพวกนี้ ผมขอแนะนำให้ใช้ตำราแกรมมาร์ 2 เล่มนี้

เชิญครับ...

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com