Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ 3 เว็บแปลภาษา คือ Google, Bing, Baidu

เว็บแปล อังกฤษ  ↔ ไทย

สวัสดีครับ

       เท่าที่ผมเจอ มี 3 เว็บที่ให้บริการแปลผ่านเว็บ คือ Google, Bing และ Baidu

  1. https://translate.google.co.th/
  2. https://www.bing.com/translator/
  3. http://translate.baidu.co.th/

       ผมเข้าใจว่า ที่คนไทยใช้กันมาก  น่าจะเป็นแปลจากอังกฤษเป็นไทย  และแปลจากไทยเป็นอังกฤษ

       ผมลองใช้บริการแปลของเขาแล้วพบว่า คุณภาพการแปลยังไว้ใจไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแปลข่าวที่มีคำขยายหรือโครงสร้างประโยคซับซ้อน  หรือแปล story ที่เป็นภาษาพูด

       แต่แม้กระนั้นผมก็เห็นว่า ทั้ง 3 เว็บนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ต่อไปนี้

[1] แปลประโยคสั้น ๆ ที่ไม่ซับซ้อน ทำให้เราสามารถตรวจและแก้ไขได้ง่าย ๆ ช่วยให้ไม่ต่องเสียเวลาพิมพ์เองทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พิมพ์ช้า เมื่อตรวจแล้วก็แก้ไขเฉพาะบางคำ ก็อาจจะนำเอาไปใช้ได้เลย

[2] เป็นประโยชน์สำหรับคุณครู ที่สามารถนำผลการแปลของเว็บพวกนี้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน  โดยให้เด็กแก้ไขผลการแปลให้ถูกต้อง  หรืออาจจะให้เขาอธิบายด้วยว่า ทำไมต้องแก้ไขอย่างนั้น

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com