Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝาก grammar test โจทย์สั้น ๆ 3 เล่ม ๆ ละ 1500 ข้อ, พร้อมเฉลย

   level123

สวัสดีครับ

       Grammar test 3 เล่มที่นำมาฝากในวันนี้ เป็นแบบ multiple choice A, B, C, D แต่ละเล่มแบ่งโจทย์ออกเป็นประมาณ 30 หัวข้อ (ดูที่ bookmark ซ้ายมือ) และเป็นข้อสอบประมาณ 1500 ข้อ และมีเฉลยให้ครบถ้วน

       ที่มาของไฟล์

       ที่ผมชอบใจเป็นพิเศษก็คือ โจทย์แต่ละข้อเขาสร้างได้กระชับและสั้นมากๆ เหมาะกับคนที่ไม่ชอบอ่านโจทย์ยาว ๆ

       ผู้เรียบเรียงเขามีคำแนะนำสำหรับครูที่จะนำหนังสือชุดนี้ไปใช้สอน ดังภาพนี้

similar phrasing

       คือเขาแนะว่า ตอนที่สอนในห้อง ให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านโจทย์แล้วก็เลือกคำตอบที่ถูก, เสร็จแล้วให้ครูถามนักเรียนคนอื่นในห้องให้แสดงความเห็นต่อการเลือกคำตอบของนักเรียนคนแรก, เมื่อถกกันจนได้ที่และเฉลยกันเรียบร้อยแล้ว ครูอาจจะสั่งให้นักเรียนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือเป็นกลุ่ม ให้แต่งประโยคใหม่โดยยึดโครงสร้างของประโยคที่ถูกต้องตามที่เฉลย

      ผมไม่แน่ใจว่า วิธีที่คนแต่งแนะไว้นี้ จะนำไปทำได้มากน้อยแค่ไหนในชั้นเรียน  คุณครูลองพิจารณาแล้วกันครับ 

เชิญคลิกดาวน์โหลดครับ...

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

 วิธีติดตั้ง add-on "แปล ศัพท์ ทุกคำ-ทุกเว็บ-ทันที " โดยไม่ต้องเข้าเว็บ ดิก 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com