Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด ebook แกรมมาร์ สั้น ๆ ง่าย ๆ 20 เล่ม

pipat 30 sep

วันนี้ผมไปหาหมอตา กลับถึงบ้านตายังเบลอร์เพราะถูกยาหยอด ไม่สามารถเขียนยาว ๆ คุยกับท่านผู้อ่าน, ผมเลยหา ebook แกรมมาร์ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ง่าย ๆ มาให้ท่านเข้าไปคลิกดาวน์โหลดดูเล่น ๆ
คลิก→→→ http://tinyurl.com/pw25spk
ผมเองดาวน์โหลดไว้ 20 กว่าเล่ม ท่านจะดูก็ได้ครับ
คลิกดาวน์โหลด→→→ http://tinyurl.com/pghf5tu
คงไม่ว่ากันนะครับที่ไม่ได้เขียนชี้แจงยาว ๆ

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com