Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำแนะนำสำหรับองค์กรในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานเจ้าหน้าที่

slide 4 บทความที่อ่านต่อจากบทความนี้

 

การหาเครื่องมือฟิตภาษาอังกฤษ ในอาชีพของตัวเอง

 

+++++

สวัสดีครับ

       เท่าที่เห็น มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของตนเก่งภาษาอังกฤษขึ้น ทั้งพูดสนทนาได้ อ่านได้ เขียนได้ เพราะเห็นว่า ในอนาคตคงมีเรื่องที่ต้องติดต่อกับฝรั่งหรือต่างชาติ ทั้งพูดและเขียน หรือเจ้าหน้าที่บางคนอาจจะไม่มีหน้าที่ต้องติดต่อกับต่างชาติ แต่ถ้าอ่านหรือฟังรู้เรื่อง ก็สามารถไปดึงความรู้มากมายในเน็ต ทั้งจากเว็บหรือจากคลิป มาใช้ในการปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่ทำหน้าที่สอนหรือฝึกอบรม เป็นต้น

        แต่ปัญหาที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าก็คือ ในองค์กรหนึ่ง ๆ ก็มักจะมีฝ่ายที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศอยู่แล้ว และทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษก็ให้ฝ่ายนี้รับไป แต่เมื่อภาระขององค์กรมีมากขึ้น หรือองค์กรต้องเติบโตขึ้น  การทำแบบเดิม ๆ คือให้ฝ่ายต่างประเทศรับไปทุกเรื่อง องค์กรก็คงจะโตยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้ายุค AEC  ก็จะมีกิจกรรมใหม่ ๆ เข้ามาซึ่งก็ต้องช่วยกันทำ  ขืนเกี่ยงกันคงไปไม่รอด

       แต่จะทำยังไงถ้าหลายคนบอกว่า พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะไม่เคยพูดมาเป็นสิบปีแล้ว ฟังก็ไม่ออก  เขียนก็ไม่ได้ เรื่องนี้หลายแห่งก็แก้ปัญหาโดย จัดกิจกรรมฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยหวังว่าด้วยพื้นภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ระดับปริญญาตรีที่เป็นวุฒิของพนักงาน มันก็น่าจะช่วยให้พูด-อ่าน-เขียน ดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย

       แต่เท่าที่เห็น ปัญหาเรื่องนี้มีอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ

       หลายคนพื้นฐานอ่อนมาก ไม่ใช่เพิ่งอ่อน แต่อ่อนตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา และไม่มีใจที่จะฟิตให้แข็งขึ้น เขาอาจจะรู้สึกว่า งานนี้เป็น the impossible dream มันยากยิ่งกว่าเข็นครกใหญ่ขึ้นยอดดอย เมื่อใจที่จะเรียนง่อยเสียแล้ว กายก็คงง่อยตามไปด้วย

       หลายหน่วยงานไม่มีงบประมาณสำหรับจัดฝึกอบรม   หรือมีก็เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ หลังจากอบรมเสร็จถ้าขาดกิจกรรมเสริม ก็คล้ายกับปลูกต้นไม้และได้รดน้ำเพียงครั้งเดียวและฝนก็ไม่ตก ต้นไม้ก็ไม่โต  มีแต่รอวันตาย

      และแม้แต่กิจกรรมฝึกอบรมที่จัดขึ้นนั้น พนักงานจำนวนมากก็มาเข้าร่วมไม่ได้   เพราะงานประจำก็เยอะอยู่แล้ว  หรือร่วมได้ตอนพิธีเปิดหรือเข้าชั้นครั้งแรก ครั้งต่อ ๆ ไปก็ค่อย ๆ หายกลับไปที่ทำงาน เพราะเกรงใจไม่อยากให้เพื่อนแบกงานแทน

        ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดให้ท้อใจเล่น ๆ แต่มี 2 ประเด็นที่อยากจะขอเสนอ

        ❶ ผมเห็นว่าอย่าให้ผู้บริหารคิดฝ่ายเดียว ต้องให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับการอบรม หรือฝ่ายสนับสนุนเช่นฝ่ายการเงิน ต้องร่วมให้ความเห็นด้วย (คือให้ทั้งความคิดเห็น และความเห็นใจ  พยายามแหวกกฎระเบียบเพื่อให้การแก้ปัญหามันทำได้โดยไม่ต้องผิดระเบียบ  อย่ากอดกฎระเบียบอย่างหลับหูหลับตาโดยไม่ช่วยมองหาทางออกอะไรเลย) การจัดการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้  อย่าใช้สูตร one-size-fits-all  เพราะวิธีทำเพื่อให้สำเร็จนั้นแต่ละแห่งอาจจะต้องใช้แตกต่างกันไป และก็ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ เรื่องนี้ต้องอาศัยการสำรวจ  การวางแผน  และการปฏิบัติที่ฉลาด แต่ที่สำคัญกว่าก็คือ  การอุทิศตัวและเสียสละเพื่อให้งานนี้ทำแล้วสำเร็จ   ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดมานี้ หลายแห่งไม่เคยแม้แต่คิด

       ❷ และทำไปทำมาก็จะมาถึงข้อที่ว่า สิ่งที่ขาดไม่ได้และต้องทำควบคู่กันไปเสมอ ก็คือ การฝึกฝนด้วยตัวเอง

           ขอเรียนว่า เว็บ  e4thai.com  นี้  เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ทุกท่านสามารถใช้ฟิตภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง มันอาจจะไม่มีทุกสิ่งสำหรับทุกคน แต่ผมเชื่อว่า มันมีบางสิ่งสำหรับทุกคน และมีทุกสิ่งสำหรับบางคน

       วันนี้ผมขอเขียนแค่นี้ก่อนนะครับ คราวหน้าผมจะแนะนำวิธีบางอย่างสำหรับท่านที่ทำงานในองค์กร สามารถนำไปใช้ได้ทันที

       พบกันคราวหน้าครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com