Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนภาษาอาเซียน ผ่านเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ในประเทศนั้น ๆ

 aseanlanguages

 สวัสดีครับ

       นี่ก็เข้ายุค AEC แล้ว หลายแห่งตื่นตัวในการเรียนภาษาอาเซียน  

      วันนี้ผมใช้ Google Search หาเว็บไซต์ที่สอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยระบุว่า (1) ให้เป็นเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ และ (2) เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ  และแถมด้วยเว็บ YouTube ด้วย ด้วยหวังว่า อาจจะมีบางคลิปที่ให้เราได้ฟังเสียงพูดภาษาอาเซียนที่กำลังศึกษาจริง ๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจบ้างนะครับ 

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com