Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกภาษาอังกฤษกับ lingohut.com & Langhub.com น่าสนใจมาก ๆ

lingohut 02 r

1-  lingohut.com

มี 109 บทเรียนให้ศึกษา - คลิก

เมื่อคลิกเลือกบทเรียนใด,  จะมีหลายเกมให้เราฝึก แต่เกมที่ขอแนะนำมากเป็นพิเศษ คือ "เกมฝึกฟัง"

555556

ตอนเล่นเกมเพื่อฝึก  เราจะคลิกฟังซ้ำ ๆ กี่ครั้งก็ได้  และก็น่าจะถือโอกาสฝึกออกเสียงหรือพูดตามไปด้วย

 langhub

2- Langhub.com

เมื่อได้ยินเสียงภาษาอังกฤษ ขอให้ฝึกออกเสียงหรือพูดตามไปด้วย ทุกครั้ง

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

review 31 July 2018

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com