Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ กับ The World of English

The World of English

สวัสดีครับ

       หนังสือ The World of English เรียบเรียงโดยสำนักพิมพ์ Longman ตีพิมพ์เมื่อปี 1995 มีเรื่องและภาพที่เล่าถึงชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมใน 8 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ได้แก่  Britain, the USA, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, Jamaica และ Trinidad และในเล่มก็มี exercise ให้ทำด้วย

       แต่ที่ผมสนใจมากเป็นพิเศษ ก็คือไฟล์ mp3 (มี 2 ไฟล์ ๆ ละครึ่งชั่วโมง) พร้อม tapescripts ของไฟล์ชุดนี้ ผมรู้สึกว่า  ท่านสามารถใช้มันเป็นแบบฝึก listening ได้เป็นอย่างดี ท่านจะฟังอย่างเดียว หรือฟังพร้อมดู tapescripts ก็ทำได้ตามอัธยาศัย

       เรื่องการฝึกฟัง ผมขอเสนอดังนี้ครับ

[1] เที่ยวแรก ท่านฟังพร้อมกับดู tapescripts เมื่อเจอศัพท์หรือประโยคใดที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ก็พยายามสะสางเสียก่อน  โดยใช้วิธี play – pause – อ่านให้เข้าใจ, และก็คลิก play ต่อ  ทำไปเรื่อย ๆ จนจบ ซึ่งก็ไม่นานนัก  - เที่ยวแรกนี้คือ ด่านของศัพท์และสำนวน  เราตีให้แตกเสียก่อน

[2] หลังจากนี้ ก็ให้ฝึกฟังอย่างเดียว ท่านสามารถฟังได้หลาย ๆ เที่ยว  และก็ไม่ต้องหงุดหงิดใจร้อนถ้าฟังเข้าใจได้น้อย ด่านที่ 2 นี่เป็นเรื่องของสำเนียง เมื่อฟังหลาย ๆ เที่ยวเราก็จะเข้าใจมากขึ้น ๆ ท่านอาจจะแปลกใจตนเองว่า เมื่อเที่ยวก่อนก็ฟังอย่างนี้ทำไมจับไม่ได้ ทำไมเที่ยวนี้จับได้   ก็นี่แหละครับคือประสิทธิภาพของหูที่มันจะค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าได้ฝึกบ่อย ๆ  ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น

พิพัฒน์ 

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com