Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำโปรแกรมใหม่ของ อ.ยุทธนา:โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part 1 "Photographs"

street

สวัสดีครับ

       อ.ยุทธนา ออกโปรแกรมใหม่อีก 1 โปรแกรม คือ   โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part 1 "Photographs"

       โปรแกรมนี้ ใน test แต่ละข้อ จะมีภาพให้เราดู 1 ภาพ และมี 4 ประโยคให้เราฟัง (A, B, C, D)และเลือกว่าประโยคใดสอดคล้องกับภาพที่ให้มา

       นี่เป็นโปรแกรมที่ไม่ยากนักแต่ก็ท้าทาย เพราะ...

       เมื่อดูภาพและฟังเสียงแต่ละประโยคที่เป็นตัวเลือก นอกจากต้องพยายามฟังให้รู้เรื่องแล้ว ยังต้องตีความให้ได้ว่า ประโยคใดที่โจทย์ประสงค์ให้เป็นคำบรรยายภาพ ความยากของโจทย์ประเภทนี้อยู่ตรงที่

(1) บางครั้งเราฟังประโยคแต่เข้าใจไม่ครบ 100 % และส่วนที่ไม่เข้าใจนั้นก็ต้องเติมด้วยการเดา

(2) ถ้าขณะฟังเรามีสมาธิมากโอกาสเดาถูกก็เยอะ ถ้าสมาธิน้อยโอกาสเดาผิดก็เยอะ   เพราะฉะนั้นการทำ listening test ที่ให้ฟังเที่ยวเดียวนี้สมาธิจึงสำคัญที่สุด   และเมื่อทำข้อใดเสร็จแล้วก็แล้วกัน ไม่ต้องไปพะวงถึงมันอีก  ให้จดจ่อกับโจทย์ข้อใหม่ที่กำลังจะทำต่อไป เท่าที่ผมเคยเห็น หลายคนชอบย้อนไปคิดถึงโจทย์ข้อเก่าที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว  จึงไม่มีสมาธิ 100 % ให้กับโจทย์ข้อใหม่เฉพาะหน้า ผลจึงออกมาไม่ดี

       สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปสอบ TOEIC โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part 1 "Photographs"  นี้ ก็มีประโยชน์มาก ๆ อยู่นั่นเอง  คือมันเป็นเครื่องมีอที่ท่านสามารถใช้ train และ test ตัวเองเรื่อง listening แบบกินพอคำ ฝึกแล้วไม่เหนื่อย จึงขอเชิญชนให้เข้าไปฝึกครับ

 เชิญครับ....

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com