Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกภาษาอังกฤษกับ English Baby!

royal

สวัสดีครับ

       English Baby! เป็นแบบฝึกภาษาอังกฤษรายวันในรูปแบบบทสนทนาสั้น ๆ ที่มีผู้นิยมมากทั่วโลก เนื้อหาที่นำมาให้เราฝึกฟัง, ฝึกอ่านนั้นหลากหลายและทันสมัย มีการอธิบายแกรมมาร์ที่สำคัญ, มีคำจำกัดความศัพท์สำคัญเพียงวางเมาส์บนคำ ๆ นั้น, มี test ให้ทำและเฉลย สรุปก็คือ เป็นบทเรียนรายวันสั้น ๆ ซึ่งมีแทบจะทุกอย่างให้เราฝึก ทั้ง ฟัง อ่าน พูด ศัพท์ และแกรมมาร์
       ถ้าท่านรู้สึกว่าฟังยากก็อาจจะอ่านและทำแบบฝึกหัดให้จบรวดเดียวไปก่อนก็ได้ เสร็จแล้วค่อยฝึกฟัง (หลาย ๆ เที่ยว) ซึ่งจะช่วยให้การฟังง่ายขึ้น

==>  http://englishtips.org/daily_english_lesson.html

 พิพัฒน์ 

https://www.facebook.com/En4Th

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com