Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา idiom ที่เกี่ยวกับอวัยวะ จนเข้าใจและใช้เป็น

สวัสดีครับ

       สำนวนหรือ idiom เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะมันจะติดมากับถ้อยคำที่ฝรั่งพูดหรือเขียนไม่มากก็น้อย เรื่องนี้เราหามาศึกษาได้ไม่ยาก แค่ให้ Google ช่วย Search

idiom หรือ สำนวน ภาษาอังกฤษ

       เพื่อสะดวกในการศึกษา  หลายเว็บจึงแบ่ง idiom เป็นหมวด ๆ และมีอยู่หมวดหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ idiom ที่เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งในลิงก์ภาษาไทย ก็มีให้ศึกษา แต่รู้สึกว่าจะมีน้อย

ดู 2 คลิป idiom โดย ครูคริส คริสโตเฟอร์ ไรท์

       ท่านผู้อ่านครับ ถ้าถามว่า เราศึกษา idiom ของฝรั่งไปทำไม? คำตอบก็น่าจะมี 2 ข้อ คือ

(1) ตอนเราฟังเขาพูดหรืออ่านที่เขาเขียน  เราจะได้เข้าใจ ข้อนี้ไม่ยาก ถ้าจำได้ก็ใช้ได้ 

(2) ถ้าโอกาสเหมาะ  เราก็หยิบ idiom นี้ไปใช้พูดหรือเขียนบ้าง มันอาจจะช่วยให้การสื่อสารของเราได้อารมณ์มากขึ้น แต่การจะหยิบ idiom มาใช้พูดหรือเขียนอย่างมั่นใจนี้ เราก็น่าจะมีประสบการณ์ในการได้ยินฝรั่งพูด idiom นี้จนเจนหู และอ่าน idiom นี้ที่ฝรั่งเขียนจนเจนตา ครั้นพอถึงเวลาที่เราจะพูดหรือเขียนด้วย idiom พวกนี้บ้าง เราจะได้มั่นใจ

       วันนี้ผมจึงไปหยิบ idiom เกี่ยกับอวัยวะพวกนี้มาให้ท่านฟังและอ่าน หวังว่าท่านจะได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และพอถึงเวลาที่จะใช้ idiom พวกนี้บ้าง ก็จะใช้ได้อย่างมั่นใจ

เชิญครับ...

ฟังคลิป

การได้ฟังคำอธิบายและได้ยินประโยคตัวอย่างด้วยหูของตัวเองบ่อย ๆ จากหลาย ๆ คลิปในลิงก์ข้างล่างนี้ จะช่วยเสริมประสบการณ์ได้มากกว่า การเอาแต่ฟังคำอธิบายเป็นภาษาไทย  คำที่ผมขอพูดอีกครั้งก็คือ "งงเป็นภาษาอังกฤษ ดีกว่าเข้าใจเป็นภาษาไทย"

  ค้นโดย Google videos

ดูภาพ

ภาพในลิงก์ข้างล่างนี้ คุณครูอาจจะนำไปใช้สอนเด็ก ๆ ได้ดี

 ค้นโดย Google images

เมื่อคลิกภาพและดูภาพแล้ว, ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก Visit page ที่ด้านขวาของภาพ

อ่านคำอธิบาย พร้อมดูประโยคตัวอย่าง  

หลาย ๆ ลิงก์ข้างล่างนี้ อาจจะมี idiom เกี่ยวกับอวัยวะที่คล้ายหรือซ้ำ ๆ กัน แต่การได้อ่านคำอธิบายจากหลาย ๆ สำนวน และประโยคตัวอย่างที่หลากหลายในการใช้ idiom จะช่วยให้เราเข้าใจแต่ละ idiom ได้กระจ่างมากกว่าการอ่านจากที่เดียว

 1. http://www.english-area.com/paginas/idioms.pdf
 2. http://www.myenglishteacher.eu/blog/8-creepy-body-idioms-you-cant-speak-without/
 3. https://www.englishclub.com/vocabulary/idioms-body.htm
 4. http://www.myenglishpages.com
 5. http://www.englishleap.com/other-resources/idioms-body-parts
 6. http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/20-common-english-idioms-you-should-probably-know.html
 7. http://www.5minuteenglish.com/mar21.htm (+แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย)
 8. http://www.idiomconnection.com/body.html
 9. http://www.learn-english-today.com/idioms/idiom-categories/body/body.html (คลิกแต่ละช่อง เพื่ออ่านคำอธิบาย)
 10. http://www.linguahouse.com/learning-english/general-english/idioms-with-parts-of-the-body/1745f332-df64-9e74-b1ae-9511933b28ab/
 11. http://www.learnenglish.de/vocabulary/bodyidioms.html
 12. http://www.phrases.org.uk/meanings/body-phrases.html  (ลิงก์นี้ บอกที่มาของ idiomด้วย)

Special Expressions with Body Parts #1
Special Expressions with Body Parts #2
Special Expressions with Body Parts #3
Special Expressions with Body Parts #4
Special Expressions with Body Parts #5
Special Expressions with Body Parts #6
Special Expressions with Body Parts #7
Special Expressions with Body Parts #8
Special Expressions with Body Parts #9
Special Expressions with Body Parts #10
Special Expressions with Body Parts #11
Special Expressions with Body Parts #12
Special Expressions with Body Parts #13
Special Expressions with Body Parts #14
Special Expressions with Body Parts #15

ศึกษาเพิ่มเติม

 พิพัฒน์ 

 https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com