Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกจำศัพท์ 1,000 คำ ให้ได้ โดยไม่ใช่เอาแต่ท่อง

1000-most-common-english-words

 สวัสดีครับ

       ถ้าท่านมีความรู้สึกว่า ตัวเองศัพท์อ่อน ที่เคยรู้มาก็ลืมไปแทบจะเกลี้ยงแล้ว อยากจะฟื้นฟูศัพท์พื้นฐานสัก 1000 คำ  เพื่อเป็นต้นทุนในการฟิต ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ  ท่านก็สามารถให้ Google หาศัพท์ 1000 คำนี้ได้อย่างง่าย ๆ

คลิกศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ

       ต่อจากนี้ ท่านก็อาจจะตั้งหน้าตั้งตาท่อง เพื่อจำ 1000 คำนี้ให้ได้  ถ้าท่านจะทำอย่างนี้ผมก็อนุโมทนาด้วย และขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจในเร็ววัน

       แต่จากประสบการณ์ส่วนตัว การเอาแต่ท่องอย่างเดียว เป็นงานหนักมากเกินไป และทำให้สมองเครียด จำได้ช้า เราควรทำอย่างอื่นไปพร้อม ๆ กัน เช่น

 • ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ปิดคำแปล  พยายามนึกว่ามันแปลว่าอะไร แล้วจึงค่อยเปิดดูคำแปล  อย่าดูทันทีโดยไม่ได้นึก
 • หาประโยคตัวอย่างที่แต่งด้วยคำศัพท์มาศึกษา นี่คือการจำศัพท์พร้อมประโยค  ไม่ใช่เอาแต่จำคำศัพท์พร้อมคำแปลแต่ไม่เห็นประโยคที่แสดงการใช้คำศัพท์ ประโยคตัวอย่างนี้จะช่วยให้ท่านจำคำแปลศัพท์ได้ง่ายและลืมยาก อีกทั้งช่วยฝึกทักษะการอ่าน หรือ  reading skill อีกด้วย
 • พยายามฝึกออกเสียงคำศัพท์ให้ได้อย่างมั่นใจ   เพราะถ้าเราไม่มั่นใจในการออกเสียง หรือไม่เคยออกเสียงด้วยปากของตัวเองออกมาดัง ๆ อย่างมั่นใจ  ศัพท์ตัวนี้เราจะจำได้ยากและลืมง่าย

       วันนี้ผมนำศัพท์พื้นฐานมาให้ท่านดูข้างล่างนี้ ขอแนะนำให้ท่านไล่ดูไปทีละตัว ตัวไหนรู้คำแปลและออกเสียงได้แล้วก็ผ่านไป แต่ตัวไหนที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจ ทั้งคำแปลและการออกเสียง ก็ดับเบิ้ลคลิกเพื่อศึกษา

       เมื่อดับเบิ้ลคลิกศัพท์ 1000 คำข้างล่างนี้ ท่านจะเห็นคำแปลและประโยคตัวอย่าง จาก Cambridge English – Thai Dictionary

       แต่ถ้าท่านต้องการดูความหมายเป็นภาษาอังกฤษ จากดิกอังกฤษล้วน คือ Cambridge English  Dictionary พร้อมคลิกฟังการออกเสียงเพื่อฝึกพูดตาม ก็เชิญท่าน คลิกที่นี่

       ผมเชื่อว่า ถ้าท่านฝึกอย่างสม่ำเสมอกับดิก 2 ลิงก์ที่ผมให้ไว้นี้ ท่านจะสามารถจำศัพท์พื้นฐานทั้ง 1000 คำนี้ได้ในเวลาไม่นาน แถมยังสามารถนำเอามันไปใช้พูดได้อีกด้วย

       เชิญครับ....

ลิงก์ที่มา

 1. the
 2. be
 3. and
 4. of
 5. a
 6. in
 7. to
 8. have
 9. to
 10. it
 11. I
 12. that
 13. for
 14. you
 15. he
 16. with
 17. on
 18. do
 19. say
 20. this
 21. they
 22. at
 23. but
 24. we
 25. his
 26. from
 27. that
 28. not
 29. n’t
 30. n’t
 31. by
 32. she
 33. or
 34. as
 35. what
 36. go
 37. their
 38. can
 39. who
 40. get
 41. if
 42. would
 43. her
 44. all
 45. my
 46. make
 47. about
 48. know
 49. will
 50. as
 51. up
 52. one
 53. time
 54. there
 55. year
 56. so
 57. think
 58. when
 59. which
 60. them
 61. some
 62. me
 63. people
 64. take
 65. out
 66. into
 67. just
 68. see
 69. him
 70. your
 71. come
 72. could
 73. now
 74. than
 75. like
 76. other
 77. how
 78. then
 79. its
 80. our
 81. two
 82. more
 83. these
 84. want
 85. way
 86. look
 87. first
 88. also
 89. new
 90. because
 91. day
 92. more
 93. use
 94. no
 95. man
 96. find
 97. here
 98. thing
 99. give
 100. many
 101. well
 102. only
 103. those
 104. tell
 105. one
 106. very
 107. her
 108. even
 109. back
 110. any
 111. good
 112. woman
 113. through
 114. us
 115. life
 116. child
 117. there
 118. work
 119. down
 120. may
 121. after
 122. should
 123. call
 124. world
 125. over
 126. school
 127. still
 128. try
 129. in
 130. as
 131. last
 132. ask
 133. need
 134. too
 135. feel
 136. three
 137. when
 138. state
 139. never
 140. become
 141. between
 142. high
 143. really
 144. something
 145. most
 146. another
 147. much
 148. family
 149. own
 150. out
 151. leave
 152. put
 153. old
 154. while
 155. mean
 156. on
 157. keep
 158. student
 159. why
 160. let
 161. great
 162. same
 163. big
 164. group
 165. begin
 166. seem
 167. country
 168. help
 169. talk
 170. where
 171. turn
 172. problem
 173. every
 174. start
 175. hand
 176. might
 177. American
 178. show
 179. part
 180. about
 181. against
 182. place
 183. over
 184. such
 185. again
 186. few
 187. case
 188. most
 189. week
 190. company
 191. where
 192. system
 193. each
 194. right
 195. program
 196. hear
 197. so
 198. question
 199. during
 200. work
 201. play
 202. government
 203. run
 204. small
 205. number
 206. off
 207. always
 208. move
 209. like
 210. night
 211. live
 212. Mr
 213. point
 214. believe
 215. hold
 216. today
 217. bring
 218. happen
 219. next
 220. without
 221. before
 222. large
 223. all
 224. million
 225. must
 226. home
 227. under
 228. water
 229. room
 230. write
 231. mother
 232. area
 233. national
 234. money
 235. story
 236. young
 237. fact
 238. month
 239. different
 240. lot
 241. right
 242. study
 243. book
 244. eye
 245. job
 246. word
 247. though
 248. business
 249. issue
 250. side
 251. kind
 252. four
 253. head
 254. far
 255. black
 256. long
 257. both
 258. little
 259. house
 260. yes
 261. after
 262. since
 263. long
 264. provide
 265. service
 266. around
 267. friend
 268. important
 269. father
 270. sit
 271. away
 272. until
 273. power
 274. hour
 275. game
 276. often
 277. yet
 278. line
 279. political
 280. end
 281. among
 282. ever
 283. stand
 284. bad
 285. lose
 286. however
 287. member
 288. pay
 289. law
 290. meet
 291. car
 292. city
 293. almost
 294. include
 295. continue
 296. set
 297. later
 298. community
 299. much
 300. name
 301. five
 302. once
 303. white
 304. least
 305. president
 306. learn
 307. real
 308. change
 309. team
 310. minute
 311. best
 312. several
 313. idea
 314. kid
 315. body
 316. information
 317. nothing
 318. ago
 319. right
 320. lead
 321. social
 322. understand
 323. whether
 324. back
 325. watch
 326. together
 327. follow
 328. around
 329. parent
 330. only
 331. stop
 332. face
 333. anything
 334. create
 335. public
 336. already
 337. speak
 338. others
 339. read
 340. level
 341. allow
 342. add
 343. office
 344. spend
 345. door
 346. health
 347. person
 348. art
 349. sure
 350. such
 351. war
 352. history
 353. party
 354. within
 355. grow
 356. result
 357. open
 358. change
 359. morning
 360. walk
 361. reason
 362. low
 363. win
 364. research
 365. girl
 366. guy
 367. early
 368. food
 369. before
 370. moment
 371. himself
 372. air
 373. teacher
 374. force
 375. offer
 376. enough
 377. both
 378. education
 379. across
 380. although
 381. remember
 382. foot
 383. second
 384. boy
 385. maybe
 386. toward
 387. able
 388. age
 389. off
 390. policy
 391. everything
 392. love
 393. process
 394. music
 395. including
 396. consider
 397. appear
 398. actually
 399. buy
 400. probably
 401. human
 402. wait
 403. serve
 404. market
 405. die
 406. send
 407. expect
 408. home
 409. sense
 410. build
 411. stay
 412. fall
 413. oh
 414. nation
 415. plan
 416. cut
 417. college
 418. interest
 419. death
 420. course
 421. someone
 422. experience
 423. behind
 424. reach
 425. local
 426. kill
 427. six
 428. remain
 429. effect
 430. use
 431. yeah
 432. suggest
 433. class
 434. control
 435. raise
 436. care
 437. perhaps
 438. little
 439. late
 440. hard
 441. field
 442. else
 443. pass
 444. former
 445. sell
 446. major
 447. sometimes
 448. require
 449. along
 450. development
 451. themselves
 452. report
 453. role
 454. better
 455. economic
 456. effort
 457. up
 458. decide
 459. rate
 460. strong
 461. possible
 462. heart
 463. drug
 464. show
 465. leader
 466. light
 467. voice
 468. wife
 469. whole
 470. police
 471. mind
 472. finally
 473. pull
 474. return
 475. free
 476. military
 477. price
 478. report
 479. less
 480. according
 481. decision
 482. explain
 483. son
 484. hope
 485. even
 486. develop
 487. view
 488. relationship
 489. carry
 490. town
 491. road
 492. drive
 493. arm
 494. true
 495. federal
 496. break
 497. better
 498. difference
 499. thank
 500. receive
 501. value
 502. international
 503. building
 504. action
 505. full
 506. model
 507. join
 508. season
 509. society
 510. because
 511. tax
 512. director
 513. early
 514. position
 515. player
 516. agree
 517. especially
 518. record
 519. pick
 520. wear
 521. paper
 522. special
 523. space
 524. ground
 525. form
 526. support
 527. event
 528. official
 529. whose
 530. matter
 531. everyone
 532. center
 533. couple
 534. site
 535. end
 536. project
 537. hit
 538. base
 539. activity
 540. star
 541. table
 542. need
 543. court
 544. produce
 545. eat
 546. American
 547. teach
 548. oil
 549. half
 550. situation
 551. easy
 552. cost
 553. industry
 554. figure
 555. face
 556. street
 557. image
 558. itself
 559. phone
 560. either
 561. data
 562. cover
 563. quite
 564. picture
 565. clear
 566. practice
 567. piece
 568. land
 569. recent
 570. describe
 571. product
 572. doctor
 573. wall
 574. patient
 575. worker
 576. news
 577. test
 578. movie
 579. certain
 580. north
 581. love
 582. personal
 583. open
 584. support
 585. simply
 586. third
 587. technology
 588. catch
 589. step
 590. baby
 591. computer
 592. type
 593. attention
 594. draw
 595. film
 596. Republican
 597. tree
 598. source
 599. red
 600. nearly
 601. organization
 602. choose
 603. cause
 604. hair
 605. look
 606. point
 607. century
 608. evidence
 609. window
 610. difficult
 611. listen
 612. soon
 613. culture
 614. billion
 615. chance
 616. brother
 617. energy
 618. period
 619. course
 620. summer
 621. less
 622. realize
 623. hundred
 624. available
 625. plant
 626. likely
 627. opportunity
 628. term
 629. short
 630. letter
 631. condition
 632. choice
 633. place
 634. single
 635. rule
 636. daughter
 637. administration
 638. south
 639. husband
 640. Congress
 641. floor
 642. campaign
 643. material
 644. population
 645. well
 646. call
 647. economy
 648. medical
 649. hospital
 650. church
 651. close
 652. thousand
 653. risk
 654. current
 655. fire
 656. future
 657. wrong
 658. involve
 659. defense
 660. anyone
 661. increase
 662. security
 663. bank
 664. myself
 665. certainly
 666. west
 667. sport
 668. board
 669. seek
 670. per
 671. subject
 672. officer
 673. private
 674. rest
 675. behavior
 676. deal
 677. performance
 678. fight
 679. throw
 680. top
 681. quickly
 682. past
 683. goal
 684. second
 685. bed
 686. order
 687. author
 688. fill
 689. represent
 690. focus
 691. foreign
 692. drop
 693. plan
 694. blood
 695. upon
 696. agency
 697. push
 698. nature
 699. color
 700. no
 701. recently
 702. store
 703. reduce
 704. sound
 705. note
 706. fine
 707. before
 708. near
 709. movement
 710. page
 711. enter
 712. share
 713. than
 714. common
 715. poor
 716. other
 717. natural
 718. race
 719. concern
 720. series
 721. significant
 722. similar
 723. hot
 724. language
 725. each
 726. usually
 727. response
 728. dead
 729. rise
 730. animal
 731. factor
 732. decade
 733. article
 734. shoot
 735. east
 736. save
 737. seven
 738. artist
 739. away
 740. scene
 741. stock
 742. career
 743. despite
 744. central
 745. eight
 746. thus
 747. treatment
 748. beyond
 749. happy
 750. exactly
 751. protect
 752. approach
 753. lie
 754. size
 755. dog
 756. fund
 757. serious
 758. occur
 759. media
 760. ready
 761. sign
 762. thought
 763. list
 764. individual
 765. simple
 766. quality
 767. pressure
 768. accept
 769. answer
 770. hard
 771. resource
 772. identify
 773. left
 774. meeting
 775. determine
 776. prepare
 777. disease
 778. whatever
 779. success
 780. argue
 781. cup
 782. particularly
 783. amount
 784. ability
 785. staff
 786. recognize
 787. indicate
 788. character
 789. growth
 790. loss
 791. degree
 792. wonder
 793. attack
 794. herself
 795. region
 796. television
 797. box
 798. TV
 799. training
 800. pretty
 801. trade
 802. deal
 803. election
 804. everybody
 805. physical
 806. lay
 807. general
 808. feeling
 809. standard
 810. bill
 811. message
 812. fail
 813. outside
 814. arrive
 815. analysis
 816. benefit
 817. name
 818. sex
 819. forward
 820. lawyer
 821. present
 822. section
 823. environmental
 824. glass
 825. answer
 826. skill
 827. sister
 828. PM
 829. professor
 830. operation
 831. financial
 832. crime
 833. stage
 834. ok
 835. compare
 836. authority
 837. miss
 838. design
 839. sort
 840. one
 841. act
 842. ten
 843. knowledge
 844. gun
 845. station
 846. blue
 847. state
 848. strategy
 849. little
 850. clearly
 851. discuss
 852. indeed
 853. force
 854. truth
 855. song
 856. example
 857. democratic
 858. check
 859. environment
 860. leg
 861. dark
 862. public
 863. various
 864. rather
 865. laugh
 866. guess
 867. executive
 868. set
 869. study
 870. prove
 871. hang
 872. entire
 873. rock
 874. design
 875. enough
 876. forget
 877. since
 878. claim
 879. note
 880. remove
 881. manager
 882. help
 883. close
 884. sound
 885. enjoy
 886. network
 887. legal
 888. religious
 889. cold
 890. form
 891. final
 892. main
 893. science
 894. green
 895. memory
 896. card
 897. above
 898. seat
 899. cell
 900. establish
 901. nice
 902. trial
 903. expert
 904. that
 905. spring
 906. firm
 907. Democrat
 908. radio
 909. visit
 910. management
 911. care
 912. avoid
 913. imagine
 914. tonight
 915. huge
 916. ball
 917. no
 918. close
 919. finish
 920. yourself
 921. talk
 922. theory
 923. impact
 924. respond
 925. statement
 926. maintain
 927. charge
 928. popular
 929. traditional
 930. onto
 931. reveal
 932. direction
 933. weapon
 934. employee
 935. cultural
 936. contain
 937. peace
 938. head
 939. control
 940. base
 941. pain
 942. apply
 943. play
 944. measure
 945. wide
 946. shake
 947. fly
 948. interview
 949. manage
 950. chair
 951. fish
 952. particular
 953. camera
 954. structure
 955. politics
 956. perform
 957. bit
 958. weight
 959. suddenly
 960. discover
 961. candidate
 962. top
 963. production
 964. treat
 965. trip
 966. evening
 967. affect
 968. inside
 969. conference
 970. unit
 971. best
 972. style
 973. adult
 974. worry
 975. range
 976. mention
 977. rather
 978. far
 979. deep
 980. past
 981. edge
 982. individual
 983. specific
 984. writer
 985. trouble
 986. necessary
 987. throughout
 988. challenge
 989. fear
 990. shoulder
 991. institution
 992. middle
 993. sea
 994. dream
 995. bar
 996. beautiful
 997. property
 998. instead
 999. improve
 1000. stuff

 

+++

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com