Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การไม่รู้คำแปลศัพท์ จะไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านอีกต่อไป, ไม่จริง ๆ ครับ !!!

candidate

ถ้าท่านใช้ Google Chrome, ให้ติดตั้ง Add-on Google แปลภาษา”

คลิกติดตั้ง https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=en-US

วิธีใช้งาน: ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ และคลิกตัว “G”  (หรือคลิกขวา แล้วคลิก Google Translate)

ถ้าท่านใช้ Firefox, ให้ติดตั้ง Add-on To Google Translate

คลิกติดตั้ง https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/to-google-translate/?src=api

วิธีใช้งาน:ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์, คลิกขวา, คลิก “To Google Translate

ถ้าท่านใช้ IE, ให้ติดตั้ง “Google Toolbar

คลิกติดตั้ง https://www.google.com/toolbar/ie/install.html

วิธีใช้งาน:ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ และคลิกปุ่ม “Longdo” 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com