Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หลายวิธีในการเชื่อม 2 ประโยคให้เป็นประโยคเดียว

join 2 sentences

สวัสดีครับ

       ลิงก์ข้างล่างนี้แสดงหลายวิธีในการเชื่อม 2 ประโยคให้เป็นประโยคเดียว และมีแบบฝึกหัดให้ทำนิดหน่อย พร้อมเฉลย  

       การอ่านคำอธิบายจากเว็บภาษาอังกฤษ แม้จะต้องใช้ความพยายามมากกว่าอ่านจากเว็บภาษาไทย  แต่มันก็จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้มากกว่าเช่นกัน

  1. Different Ways of Joining Two Sentences Part I  

  2. Different Ways of Joining Two Sentences Part II  

  3. Different Ways of Joining Two Sentences Part III  

  4. Joining two sentences using a participle  

  5. Joining two sentences using an adverb clause

  6. Joining two sentences using conjunctions

  7. Joining two sentences using a conjunction

  8. Joining two sentences using nouns in apposition

ศึกษาเพิ่มเติม เว็บภาษาอังกฤษ  เว็บภาษาไทย

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com