Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอกราบถวายการสอนภาษาอังกฤษแด่พระคุณเจ้า

pipat 10monthspipat seetoonpptstn

 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

          อีกไม่กี่ปีผมก็จะเกษียณอายุจากงานราชการแล้ว มีกิจกรรมหลายอย่างที่ผมกะจะทำในวัยเกษียณ ซึ่งหนึ่งในนี้ก็คือ การอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษพระเณร

          ผมจึงได้คิดว่า น่าจะลองทำงานนี้ตอนนี้เลยก็ได้  เมื่อพบอะไรในการสอนของตัวเองที่ไม่เข้าท่าก็จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะผมไม่เคยเป็นครูอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เป็นแต่ blogger + webmaster บล็อกและเว็บสอนภาษาอังกฤษฟรีมากว่า 6 ปี

สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือ

(1)ผมต้องการให้การสอนของผมยึดหยุ่นอย่างยิ่ง เพราะการสอนที่แข็งตัวเกินไปน่าจะไม่ได้ผลดีนัก

(2)ผมต้องการสอนเฉพาะพระคุณเจ้าที่ประสงค์จะเรียนจริง ๆ เพราะผมประสงค์จะสอนจริง ๆ ถ้าความประสงค์ของ 2 ฝ่ายไม่สอดคล้องกัน จะเกิดความผิดหวังซึ่งผมไม่ต้องการให้เกิด

          ผมยังนึกชื่อวิชาที่ผมจะสอนได้ไม่แจ่มนัก รู้แต่ว่า เท่าที่พอนึกออกขณะนี้ ก็ตามหัวข้อข้างล่างนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ผมคุ้นเคย

-การอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้รู้เรื่อง เช่นอ่าน Bangkok Post

-หลักแกรมมาร์ที่ควรรู้

-การฝึกพูดขั้นพื้นฐาน

-การใช้ดิกชันนารีอังกฤษ-อังกฤษ ให้คล่อง

-การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการฝึกภาษาอังกฤษ

-เป็นต้น

          ผมจึงขอกราบเรียนพระคุณเจ้าว่า ถ้าท่านต้องการให้ผมถวายการสอนภาษาอังกฤษที่วัดของท่าน ก็แจ้งไปที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   และให้เบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ด้วย  ผมจะโทรไปหาท่าน  หรือแจ้งเบอร์ให้ท่านโทรไปหาผม  เพื่อจะได้กราบสอบถามพูดคุยข้อมูลเบื้องต้น เช่น กำหนดหัวข้อการสอน และนัดวันสอน เป็นต้น

สิ่งที่พระคุณท่านต้องเตรียมก็คือ ห้องเรียนซึ่งประกอบด้วย

1)โต๊ะ-เก้าอี้ เท่าจำนวนผู้เรียน ซึ่งผมอยากจะให้มีอย่างน้อย 5 รูปขึ้นไป

2)กระดานดำ หรือ ไวท์บอร์ด 1 แผ่น

3)สำหรับชุดไมโครโฟนและลำโพง ถ้าที่วัดไม่มี ผมจะถือไปเอง

4)แต่ถ้าเป็นวิชา การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการฝึกภาษาอังกฤษ ก็ต้องเตรียมมากหน่อย คือ ต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมต่อเน็ต 1 เครื่องต่อ 1 รูป และที่หน้าห้องต้องมีจอเพื่อฉายภาพจากเครื่องผู้สอน ให้ผู้เรียนได้เห็นตอนอธิบาย วิชานี้การเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อย

          ในช่วงแรกนี้ ผมขอจำกัดวงการเดินทางไปสอน  เพียงแค่วัดในกรุงเทพก่อน เพราะผมเจียดเวลาได้เฉพาะวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ ในโอกาสหน้าอาจจะสามารถขยายไปจังหวัดอื่นได้ หรือเมื่อเกษียณจากงานราชการแล้ว คงเดินทางไปสอนจังหวัดไหนก็ได้

          พระคุณท่านไม่ต้องเตรียมค่าวิทยากรนะครับ เพราะผมขอถวายการสอนพระคุณเจ้าเป็นโบนัสให้แก่ชีวิตฆราวาสของตัวเอง ด้วยความยินดียิ่ง

          เขียนมาถึงตรงนี้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า คงมีพระคุณเจ้าบางท่านที่สนใจต่อเรื่องนี้ แต่อาจจะงงเล็กน้อยว่าผมคือใคร ลองอ่านที่ลิงค์นี้แล้วกันครับ เรื่องส่วนตัวที่ผมอยากเล่า - พิพัฒน์

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

 

พิพัฒน์

www.e4thai.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/EnglishforThai

www.facebook.com/e4thai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com