Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

pdf สั้น ๆ กระชับ: verb/adjective/noun+preposition

prep-verb-adj-noun

สวัสดีครับ  

       เรื่องหนึ่งที่จำยากคือ verb, adjective และ noon ที่ตามด้วย preposition คือเราจำไม่ค่อยได้ว่ามันต้องตามด้วย preposition อะไร

       pdf  2 ไฟล์นี้รวบรวมมาให้เราได้ดูง่าย ๆ แม้จะมีศัพท์น้อยไปหน่อย แต่ก็น่าเก็บไว้ดูครับ

  1. http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/prep-verb-adj-noun.pdf
  2. http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/verbs_nouns_adjectives_dependent_prepositions.pdf

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com