Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิปฝึกฟังภาษาอังกฤษจากง่ายไปยาก (คุณภาพดีมาก)

 areyouhungry

สวัสดีครับ

       คลิป YouTube ฝึกฟังภาษาอังกฤษข้างล่างนี้ เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ท่านคลิก SHOW MORE ที่ด้านล่างของจอ เขาจะโชว์หัวข้อของคลิป ถ้าท่านต้องการดูเจาะจงหัวข้อใด ก็คลิกตรงนั้น หรือท่านจะดูไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปก็ได้


คลิปที่ 1: English Vocabulary Words - Learn English Vocabulary With Pictures อ่านศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน + ฟังการออกเสียง + ดูภาพ ไปพร้อม ๆ กัน (ฝึกออกเสียงตามไปด้วยก็ดีครับ)

 คลิก

คลิปที่ 2:  1000 Most COMMON English PHRASES 

ฟังและอ่าน วลีและประโยคสั้น ๆ ที่ใช้ในการสนทนา (และฝึกพูดตาม)

คลิก

คลิปที่ 3: Daily ENGLISH CONVERSATION - Speaking English Fluently   

ฟังและอ่าน บทสนทนาโต้ตอบสั้น ๆ จำนวน 100 lesson ท่านสามารถฝึกพูดตามไปด้วยก็ได้ หากพูดไม่ทัน ก็คลิก pause ก่อน, เมื่อพูดซ้ำจบประโยคแล้ว จึงคลิก play เพื่อฟังประโยคถัดไป

 คลิก

คลิปที่ 4 – 6:  English Listening Practice - Learn English Listening Comprehension

Level 1 --- > 3 จากง่าย --- > ยาก

3 คลิปนี้เป็นแบบฝึกฟังที่น่าสนใจมาก ๆ

วิธีฝึกที่ขอแนะนำ:

ให้คลิก SHOW MORE ที่ใต้จอ และเลือกคลิกหัวข้อที่ท่านสนใจ ซึ่งมีหลากหลายให้เลือก, ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ายากเกินไป ให้เปลี่ยนเรื่องหรือเปลี่ยน Level ให้ง่ายขึ้น, ท่านจะฝึกฟังพร้อมอ่าน หรือฟังอย่างเดียวโดยไม่อ่านก็ทำได้ตามอัธยาศัย, โดยแต่ละหัวข้อ จะคลิกเพื่อฝึกฟังซ้ำ ๆ ก็ดีเหมือนกัน

Level 1-   มีทั้งหมด 115 lesson

https://youtu.be/qYb0LCqqJbU

Level 2-   มีทั้งหมด 106 lesson

https://youtu.be/64DApbWVaLI

Level 3-   มีทั้งหมด 100 lesson

คลิก -[แถม script ]

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com