Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกเขียน essay เพื่อเตรียมสอบ TOEFL และเป็นเสบียงสำหรับการสนทนา

 24 กพ 60: ไฟล์ใหม่เพิ่งได้มา ดูง่ายกว่า
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/TOEFL_Essay.pdf TOEFL WRITING

สวัสดีครับ

       ที่ไฟล์ pdf นี้ รวบรวม 185 หัวข้อของ essay ซึ่งเป็นโจทย์ที่คนเข้าสอบ TOEFL ต้องแต่ง

TOEFL WRITING (TWE) TOPICS AND MODEL ESSAYS --- > คลิก

       โดยทั่วไป essay เข้าสอบ TOEFL จะให้เราเขียนแสดงความเห็นว่า จะเลือก A หรือ B, เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย, ให้ความเห็น หรือให้คำอธิบาย และตบท้ายโจทย์ด้วยถ้อยคำทำนองนี้

  • Give specific reasons to explain your choice.
  • Use specific reasons and examples to support your answer.
  • Use specific reasons and details to support your answer
  • Use specific reasons and examples to support your recommendation.
  • Use specific reasons and examples to support your opinion.

       และในไฟล์ pdf นี้เขาก็เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างว่า แต่ละหัวข้อจะเขียนตอบแนวไหน โดยโจทย์แต่ละข้อ จะมี essay ตัวอย่าง 1 – 3 ชิ้น

       ผมลองอ่านหลายหัวข้อแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจไม่น้อย  คนที่จะเขียนได้ดีต้องมีทักษะอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ทักษะในการใช้ความคิด อธิบาย ให้เหตุผล  และทักษะในการเขียนความคิดของตัวเองให้คนอ่านรู้เรื่องตามรูปแบบของ essay

       แต่แม้คนที่ไม่ได้ไปสอบ TOEFL การฝึกอ่าน – ฝึกเขียน essay ทำนองนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นั่นเอง เพราะคนที่สามารถคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีเหตุผล  และสามารถเปลี่ยนความคิดเป็นคำพูดให้คนอื่นฟังหรืออ่านรู้เรื่อง ย่อมเป็นคนที่น่าสนใจและได้เปรียบ  แต่ทักษะเช่นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโชคช่วย เพราะมันมาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

       เอาเป็นว่า ผมขอแนะนำให้ท่านเข้าไป (1)เลือกอ่านโจทย์แต่ละ Topic  (2)ลองคิดว่าเราจะเขียนตอบยังไง (3)อ่านแนวที่เขาเขียนไว้ให้ดู

       เท่าที่ผมสังเกต เนื้อหาและการใช้ภาษาใน eBook essay ชิ้นนี้ก็ไม่ได้ perfect อะไรนัก แต่ก็น่าอ่านดีเหมือนกัน มีประโยชน์ครับ

      eBook นี้ มี 292 หน้า, หน้า 1 – 14 เขียน Topic ที่เป็นโจทย์ ไล่จาก Topic ที่ 185 ลงไปหา Topic ที่ 1  และตั้งแต่หน้า 15 เป็นต้นไป ก็เป็น essay ที่เขาเขียนเป็นแนวให้เราดู ตั้งแต่ Topic: 185 --- > Topic: 1

       เมื่อท่านอ่าน Topic ใน 14 หน้าแรก และสนใจจะอ่านแนวตอบของ Topic ใด  ก็ให้กด Control + F, พิมพ์ Topic:หมายเลข   [ เช่นพิมพ์ Topic:50], และกด Enter ไปเรื่อย ๆ, มันก็จะไปยังแนว essay Topic นั้น ๆ  ซึ่งอาจจะมีเรื่องเดียว หรือ 2-3 เรื่อง

       ตอนท้ายของ eBook เริ่มจากหน้า 269/292 จะมี Templates คือสำนวนตัวอย่างให้เราดูว่า  ถ้าต้องการเขียนใน 3 ลักษณะข้างล่างนี้ จะเขียนยังไง

  • Agree/Disagree
  • Choice/Preferences
  • Explanation

       ท่านไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม, ไม่ต้องอ่านทุกหัวข้อหรอกครับ ลองเลือกอ่าน Topic ที่ท่านสนใจ อยากตอบ หรืออยากอ่านแนวคำตอบของเขา อ่านแล้วไม่เสียหลายหรอกครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com