Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีฝึกฟังภาษาอังกฤษให้ได้ผล

 listenin-skills-and-barriers-4-638

[1] หาเรื่องฟังที่ไม่ยากเกินเดา, ไม่ยาวเกินทน, เป็นเรื่องที่เราชอบ สนใจ หรือคุ้นเคย เรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีใครหามาให้ เราต้องลงทุนหาเองให้เจอ  นี่เป็นงานแรกที่ต้องทำ, ไม่ทำไม่ได้

[2] แหล่งหาเรื่องฟัง ขอแนะนำ 2 ที่ คือ ---> YouTube และ --- > Google videos  

เมื่อพบลิงก์หรือเรื่องที่ถูกใจ ให้ทำ Bookmarks หรือ Favorites ไว้เลย

[3] A: ต้องฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิ 100% และ B: ถ้าทำได้ ให้พยายามจัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างสมาธิ เช่น ไม่มีเสียงอื่นรบกวน เรื่องนี้จำเป็นเหมือนถังบรรจุน้ำต้องไม่รั่ว

[4] ถ้าฟังรู้เรื่องน้อยเกินไป ให้แก้ไขโดย A: เปลี่ยนเรื่องฟังที่ง่ายกว่าเดิม หรือ B: ฟังซ้ำเรื่องเดิมด้วยสมาธิที่มากขึ้น จะช่วยให้ค่อย ๆ รู้เรื่องมากขึ้น

[5] ตัวช่วย คือ script หรือ subtitle นั้นใช้ได้ แต่อย่าใช้มากเกินไปจนกลายเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้ เช่น อ่าน script ให้เข้าใจก่อนและดูคลิปโดยไม่ต้องดู script, หรือดู subtitle ในเที่ยวแรก ๆ ของการดูคลิป, เที่ยวหลัง ๆ พยายามไม่ดู

[6] ฝึกฟังทุกวัน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเวลา, มีอารมณ์จะฝึกหรือไม่มีอารมณ์, มีแรงจะเรียนหรือไม่มีแรง  การฝึกที่ไม่ต่อเนื่องคือการฝึกที่ไร้ผล

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com