Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Tense exercise 30 หัวข้อ ที่น่าทำ ไม่น่าเบื่อ

 สวัสดีครับ

       ที่ลิงก์นี้ เมื่อเข้าไปแล้ว ให้ดูด้านซ้ายมือ ท่านจะเห็นหัวข้อเกี่ยวกับ tense ทั้ง past – present – future และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ประมาณ 30 หัวข้อ

http://english-grammar-lessons.com/index.html

       และเมื่อคลิกเข้าไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ด้านซ้ายมือจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ กระชับ ไม่ยืดยาว ส่วนด้านขวามือจะมีหลาย exercise ให้ฝึกทำ

       Exercise เหล่านี้แหละครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจ เพราะว่า exercise ทั่วไปที่เจอบ่อย ๆ มักจะเป็นแบบ multiple choice A B C D

       แต่ exercise ที่ลิงก์นี้จะเป็นแบบ interactive โดยให้เราใช้เมาส์ลากหรือเขียนเพื่อ...

  • จับคู่,
  • จัดพวก,
  • เรียงลำดับคำให้เป็นประโยค,
  • rewrite ประโยคที่ให้มา,
  • ลากคำหรือกลุ่มคำไปเติมในช่องว่างเพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์,
  • นำ verb ช่อง 1 ไปเติมในช่องว่างของประโยคตาม tense ที่กำหนด,
  • ให้เราบอกว่าประโยคที่ให้มาเขียนถูกหรือผิด
  • ฯลฯ

exercise ลักษณะนี้น่าสนุกครับ

เมื่อทำครบทุกข้อแล้ว

ให้คลิก WR ที่ด้านล่างเพื่อดูข้อที่ทำถูกต้อง

และคลิก seetext เพื่อดูเฉลย

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com